ข่าวประชาสัมพันธ์


จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกรมการจัดหางาน เชิญชวนร่วมงานมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.30 - 17.00 น. ณ MCC HALL – VARIETY HALL THE MALL ชั้น 3

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกรมการจัดหางาน เชิญชวนร่วมงานมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.30 - 17.00 น. ณ MCC HALL – VARIETY HALL ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษา ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปได้มีงานทำ ได้เรียนรู้โลกอาชีพ ฝึกปฏิบัติในการประกอบอาชีพกว่า 40 อาชีพ มีโลกทรรศด้านอาชีพที่กว้างไกล มีอาชีพที่ยั่งยืน

สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา

Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th