วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2560

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2560

  ประกาศประกวดราคา โครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศประกวดราคา โครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2560

  ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด 
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 20-03-2560

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คันวันที่ประกาศข่าว : 20-03-2560

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ ชุด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 20-03-2560

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน ๓,๐๐๐ ชุดCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th