วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2560

  เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่ดำเนินการร้านค้า ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2560

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่องวันที่ประกาศข่าว : 16-06-2560

  ประกาศสอบราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๓๕ ชุด 
ประกาศสอบราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๓๕ ชุดCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th