วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2560

  ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559วันที่ประกาศข่าว : 24-03-2560

  ขอเชิญร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๖๐ 
ประชาสัมพันธ์วันที่ประกาศข่าว : 20-03-2560

  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวรรณกรรมราวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 13 ปี 2559 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวรรณกรรมราวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 13 ปี 2559วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2560

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าวันที่ประกาศข่าว : 06-03-2560

  ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการDTN BUSINESS PLAN 2017 
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการDTN BUSINESS PLAN 2017วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2560

  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ากองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ากองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องอค์การมหาชน)วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2559

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th