h1

favorite place

ศูนย์หนองระเวียง

     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่เพื่อจัดการศึกษารองรับการขยายตัวของวิทยาเขตฯ อ่านเพิ่มเติม

 

add film

ภาพกิจกรรม

     ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาหนองระเวียงในอดีตและปัจจุบันไว้ให้ผู้ที่สนใจเก็บรวบรวมรูปภาพ อ่านเพิ่มเติม

 

network

ทรัพยากร

     ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงได้เปิดให้บุคคลทั่วไปทั้งนักเรียนนักศึกษา และคณะครูบาร์ย์อาจารย์ได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯทุกๆปี อ่านเพิ่มเติม

โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียง ครบรอบ 46 ปี

โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียง ครบรอบ 46 ปี

เรื่อง : โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียง ครบรอบ 46 ปี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)

โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)

เรื่อง : โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)...

กิจกรรมเข้าค่ายนันทนาการ โรงเรียนเทศบาล 3 (หนองม่วง) อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

กิจกรรมเข้าค่ายนันทนาการ โรงเรียนเทศบาล 3 (หนองม่วง) อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เรื่อง : กิจกรรมเข้าค่ายนันทนาการ โรงเรียนเทศบาล 3 (หนองม่วง) อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา...

โครงการปลูกมเหสักห์ สักสยามินทร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2557

โครงการปลูกมเหสักห์ สักสยามินทร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2557

เรื่อง : ปลูกมเหสักห์ สักสยามินทร์ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.  2557

  • โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียง ครบรอบ 46 ปี
  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
  • โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)
  • กิจกรรมเข้าค่ายนันทนาการ โรงเรียนเทศบาล 3 (หนองม่วง) อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
  • โครงการปลูกมเหสักห์ สักสยามินทร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2557

ประชาสัมพันธ์

25-09-2557
โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)
โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)

เรื่อง : โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)  ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน พ.ศ. 2557

Read more
12-09-2557
กิจกรรมเข้าค่ายนันทนาการ โรงเรียนเทศบาล 3 (หนองม่วง) อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
กิจกรรมเข้าค่ายนันทนาการ โรงเรียนเทศบาล 3 (หนองม่วง) อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เรื่อง : กิจกรรมเข้าค่ายนันทนาการ โรงเรียนเทศบาล 3 (หนองม่วง) อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

Read more
28-04-2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 1 ปี 2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 1 ปี 2557

เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 1 ปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

Read more
12-01-2557
เข้าค่ายวาดภาพ ศิลปกรรม มทร.อีสาน
เข้าค่ายวาดภาพ ศิลปกรรม มทร.อีสาน

เรื่อง : เข้าค่ายวาดภาพ ศิลปกรรม มทร.อีสาน  ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2557

Read more
26-12-2556
เดินเยี่ยมชมหินงาม รร.ปลูกปัญญา
เดินเยี่ยมชมหินงาม รร.ปลูกปัญญา

เรื่อง : เดินดินชมหินงาม รร.ปลูกปัญญา ระหว่างวันที่  26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Read more
20-12-2556
เข้าค่ายนันทนาการโรงเรียนขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
เข้าค่ายนันทนาการโรงเรียนขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

เรื่อง : เข้าค่ายนันทนาการโรงเรียนขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Read more
18-12-2556
เข้าค่ายลูกเสือสำรองยุวกาชาด รร.เทศบาล 1 ป.3 - ป.4
เข้าค่ายลูกเสือสำรองยุวกาชาด รร.เทศบาล 1 ป.3 - ป.4

เรื่อง : เข้าค่ายลูกเสือสำรองยุวกาชาด รร.เทศบาล 1 ป.3 - ป.4 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Read more
03-12-2556
เข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนบุญวัฒนา ชั้น ม.1
เข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนบุญวัฒนา ชั้น ม.1

เรื่อง : เข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนบุญวัฒนา ชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ.2556

Read more
10-11-2556
ค่าย อิเล็คทรอนิคส์ แคมป์
ค่าย อิเล็คทรอนิคส์ แคมป์

เรื่อง : ค่าย อิเล็คทรอนิคส์ แคมป์ ระหว่างวันที่  11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Read more
07-10-2556
อบรม GMP มทร.อีสาน
อบรม GMP มทร.อีสาน

เรื่อง : อบรม GMP มทร.อีสาน   ระหว่างวันที่  7 ตุลาคม  พ.ศ. 2556

Read more

โครงการ

21-07-2558
โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียง ครบรอบ 46 ปี
โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียง ครบรอบ 46 ปี

เรื่อง : โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียง ครบรอบ 46 ปี

Read more
27-03-2558
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

Read more
14-08-2557
โครงการปลูกมเหสักห์ สักสยามินทร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2557
โครงการปลูกมเหสักห์ สักสยามินทร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2557

เรื่อง : ปลูกมเหสักห์ สักสยามินทร์ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.  2557

Read more
31-07-2557
โครงการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรป่าไม้ ภูฝอยลม จ.อุดรธานี
โครงการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรป่าไม้ ภูฝอยลม จ.อุดรธานี

เรื่อง : โครงการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรป่าไม้ ภูฝอยลม จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Read more
10-07-2557
โครงการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรนันทนาการ รร.นายร้อย จปร
โครงการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรนันทนาการ รร.นายร้อย จปร

เรื่อง : โครงการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรนันทนาการ รร.นายร้อย จปร. ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Read more
20-04-2557
โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ มทร.อีสาน
โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ มทร.อีสาน

เรื่อง : โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2557

Read more
04-03-2557
โครงการฝึกอบรม มาตรฐาน 5ส ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์หนองระเวียง
โครงการฝึกอบรม มาตรฐาน 5ส ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์หนองระเวียง

เรื่อง : อบรม มาตรฐาน 5ส ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์หนองระเวียง ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

Read more
28-08-2556
โครงการปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
โครงการปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์

เรื่อง : โครงการปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์  ระหว่างวันที่ 28  สิงหาคม  พ.ศ. 2556

Read more
06-08-2556
โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน รอบที่ 2
โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน รอบที่ 2

เรื่อง : โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Read more
01-08-2556
โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน รอบที่ 1
โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน รอบที่ 1

เรื่อง : โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Read more