ยินดีต้อนรับสู่แผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ติดต่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษานักศึกษา (อาคาร 23) โทร.044 - 233000 ต่อ 2380, โทรสาร. 044-253965
 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม :
คู่มือการใช้ระบบงานระบบการให้กู้ยืมเงิน
ผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan)
 
 
 
 
   ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม คลิกรายละเอียด
 
 
 
แผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044 - 233000 ต่อ 2380, โทรสาร. 044 - 253965