ผลการแข่งขันแยกตามชนิดกีฬา

ประเภทลู่

กีฑา

ลำดับ ประเภท Download pdf
1 1วิ่ง 100 เมตร ชาย Download
2 2วิ่ง 100 เมตร หญิง Download
3 3วิ่ง 200 เมตร ชาย
4 4วิ่ง 200 เมตร หญิง
5 5วิ่ง 400 เมตร ชาย Download
6 6วิ่ง 400 เมตร หญิง Download
7 7วิ่ง 800 เมตร ชาย Download
8 8วิ่ง 800 เมตร หญิง Download
9 9วิ่ง 1,500 เมตร ชาย
10 10วิ่ง 1,500 เมตร หญิง
11 11วิ่ง 5,000 เมตร ชาย Download
12 12วิ่ง 5,000 เมตร หญิง Download
13 13วิ่ง 10,000 เมตร ชาย
14 14วิ่ง 10,000 เมตร หญิง
15 15วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย Download
16 16วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง Download
17 17วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย
18 18วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง
19 19วิ่ง ผลัด 3x800 เมตร ชาย
20 20วิ่ง ผลัด 3x800 เมตร หญิง
21 21กระโดดไกล ชาย Download
22 22กระโดดไกล หญิง Download
23 23เขย่งก้าวกระโดด ชาย
24 24เขย่งก้าวกระโดด หญิง
25 25ขว้างจักร ชาย DownloaD
26 26ขว้างจักร หญิง Download
27 27ทุ่มน้ำหนัก ชาย Download
28 28ทุ่มน้ำหนัก หญิง Download
29 29พุ่งแหลน ชาย
30 30พุ่งแหลน หญิง

ว่ายน้ำ

ลำดับ ประเภท Download pdf
1 31ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย Download
2 32ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง Download
3 33ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย Download
4 34ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง Download
5 35ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย
6 36ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง Download
7 37ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย
8 38ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง
9 39ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย
10 40ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง
11 41ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย
12 42ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร หญิง
13 43กรรเชียง 50 เมตร ชาย
14 44กรรเชียง 50 เมตร หญิง
15 45กรรเชียง 100 เมตร ชาย
16 46กรรเชียง 100 เมตร หญิง
17 47กรรเชียง 200 เมตร ชาย
18 48กรรเชียง 200 เมตร หญิง Download
19 49กบ 50 เมตร ชาย
20 50กบ 50 เมตร หญิง
21 51กบ 100 เมตร ชาย Download
22 52กบ 100 เมตร หญิง Download
23 53กบ 200 เมตร ชาย
24 54กบ 200 เมตร หญิง
25 55ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย
26 56ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง
27 57ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย Download
28 58ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง
29 59ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย
30 60ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง
31 63เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย
32 64เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง
33 65ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร ชาย
34 66ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร หญิง
35 67ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตร ชาย
36 68ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตร หญิง
37 69ผลัดผสม 4x100 เมตร ผสม Download
38 61เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย
39 62เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง Download
40 134ผลัดผสม 4x50 เมตร ผสม Download

ประเภทลาน

ฟุตบอล

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล : ฟุตบอล - ชาย
วันที่ 31 มกราคม 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 1 B 08.30 น. มทร.กรุงเทพ - มทร.ตะวันออก สนามฟุตบอลค่ายสุรนารี X - X
ในเวลา X - X
แรก 2 C 10.30 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.ศรีวิชัย สนามฟุตบอลค่ายสุรนารี X - X
ในเวลา X - X
แรก 3 A 12.30 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.พระนคร สนามฟุตบอลค่ายสุรนารี X - X
ในเวลา X - X
วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2557
แรก 4 C 08.30 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ธัญบุรี สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
แรก 5 A 15.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.รัตนโกสินทร์ สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
แรก 6 B 17.00 น. มทร.อีสาน - มทร.กรุงเทพ สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2557
แรก 7 A 08.30 น. มทร.พระนคร - มทร.ล้านนา สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
แรก 8 C 15.00 น. มทร.ศรีวิชัย - มทร.สุวรรณภูมิ สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
แรก 9 B 17.00 น. มทร.ตะวันออก - มทร.อีสาน สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
 
สาย A
LP
TEAM
 
P
W
D
L
F
A
 
PTs
GD
1
มทร.ล้านนา
 
-
-
-
-
-
-
 
-
-
2
มทร.รัตนโกสินทร์
 
-
-
-
-
-
-
 
-
-
3
มทร.พระนคร
 
-
-
-
-
-
-
 
-
-
 
 
สาย B
LP
TEAM
 
P
W
D
L
F
A
 
PTs
GD
1
มทร.อีสาน
 
-
-
-
-
-
-
 
-
-
2
มทร.กรุงเทพ
 
-
-
-
-
-
-
 
-
-
3
มทร.ตะวันออก
 
-
-
-
-
-
-
 
-
-
 
สาย C
LP
TEAM
 
P
W
D
L
F
A
 
PTs
GD
1
มทร.สุวรรณภูมิ
 
-
-
-
-
-
-
 
-
-
2
มทร.ธัญบุรี
 
-
-
-
-
-
-
 
-
-
3
มทร.ศรีวิชัย
 
-
-
-
-
-
-
 
-
-
 
สาย กสาย ข
1. 1.
2. 2.
3. 3.
 
วันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
สอง 10 15.00 น. มทร. - มทร. สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
สอง 11 17.00 น. มทร. - มทร. สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2557
สอง 12 15.00 น. มทร. - มทร. สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
สอง 13 17.00 น. มทร. - มทร. สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2557
สอง 14 08.30 น. มทร. - มทร. สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
สอง 15 10.30 น. มทร. - มทร. สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2557
รอง 16 - 08.30 น. มทร. - มทร. สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
รอง 17 - 10.30 น. มทร. - มทร. สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2557
ชิงที่ 3 18 - 08.30 น. มทร. - มทร. สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
ชิงที่ 1 19 - 10.30 น. มทร. - มทร. สนามฟุตบอล มทร.อีสาน X - X
ในเวลา X - X
 

วอลเลย์บอล

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล : วอลเลย์บอล (ในร่ม) ทีมชาย – ทีมหญิง
วันที่ 31 มกราคม 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 1 หญิง B 9.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.พระนคร อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 2 ชาย C 10.30 น. มทร.พระนคร - มทร.ธัญบุรี อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 3 ชาย A 12.00 น. มทร.กรุงเทพ - มทร.ล้านนา อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 4 ชาย B 13.30 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ตะวันออก อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 5 หญิง A 9.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.ตะวันออก อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 6 หญิง A 10.30 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.รัตนโกสินทร์ อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 7 ชาย A 12.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.รัตนโกสินทร์ อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 8 ชาย B 13.30 น. มทร.ตะวันออก - มทร.อีสาน อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 9 ชาย C 15.00 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.ศรีวิชัย อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 10 หญิง B 9.00 น. มทร.พระนคร - มทร.อีสาน อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 11 ชาย A 10.30 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.กรุงเทพ อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 12 ชาย C 12.00 น. มทร.พระนคร - มทร.อีสาน อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 13 ชาย B 13.30 น. มทร.อีสาน - มทร.สุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 14 หญิง A 9.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.ล้านนา อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 15 หญิง A 10.30 น. มทร.ตะวันออก - มทร.ธัญบุรี อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
สอง 16 ชาย ก 12.00 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
สอง 17 ชาย ข 13.30 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 18 หญิง B 9.00 น. มทร.อีสาน - มทร.สุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
สอง 19 ชาย ข 10.30 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
สอง 20 ชาย ก 12.00 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 21 หญิง A 9.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.ตะวันออก อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 22 หญิง A 10.30 น. มทร.ล้านนา - มทร.ธัญบุรี อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
สอง 23 ชาย ก 12.00 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
สอง 24 ชาย ข 13.30 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
รอง 25 หญิง 9.00 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
รอง 26 หญิง 10.30 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
รอง 27 ชาย 12.00 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
รอง 28 ชาย 13.30 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
ชิงที่ 3 29 หญิง 9.00 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
ชิงที่ 1 30 หญิง 10.30 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
ชิงที่ 3 31 ชาย 12.00 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
ชิงที่ 1 32 ชาย 13.30 น. มทร. - มทร. อาคารเอนกประสงค์ มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

บาสเกตบอล

ผลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล : บาสเกตบอล - ทีมชาย - ทีมหญิง
วันที่ 31 มกราคม 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 1 หญิง A 9.00 น. มทร.อีสาน - มทร.รัตนโกสินทร์ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 2 หญิง B 10.30 น. มทร.ศรีวิชัย - มทร.ตะวันออก สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 3 หญิง C 12.00 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.ล้านนา สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 4 ชาย A 13.30 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.อีสาน สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 5 ชาย A 15.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.สุวรรณภูมิ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 6 หญิง B 9.00 น. มทร.กรุงเทพ - มทร.ตะวันออก สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 7 หญิง C 10.30 น. มทร.ล้านนา - มทร.พระนคร สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 8 หญิง A 12.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.รัตนโกสินทร์ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 9 ชาย B 13.30 น. มทร.พระนคร - มทร.ตะวันออก สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 10 ชาย B 15.00 น. มทร.กรุงเทพ - มทร.รัตนโกสินทร์ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 11 หญิง C 9.00 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.พระนคร สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 12 หญิง B 10.30 น. มทร.ศรีวิชัย - มทร.กรุงเทพ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 13 หญิง A 12.00 น. มทร.อีสาน - มทร.สุวรรณภูมิ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 14 ชาย B 13.30 น. มทร.พระนคร - มทร.กรุงเทพ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 15 ชาย B 15.00 น. มทร.ตะวันออก - มทร.รัตนโกสินทร์ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
วันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 16 ชาย A 9.00 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.พระนคร สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 17 ชาย A 10.30 น. มทร.อีสาน - มทร.สุวรรณภูมิ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
สอง 18 หญิง ก 12.00 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
สอง 19 หญิง ข 13.30 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 20 ชาย B 9.00 น. มทร.พระนคร - มทร.รัตนโกสินทร์ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 21 ชาย B 10.30 น. มทร.ตะวันออก - มทร.กรุงเทพ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
สอง 22 หญิง ข 12.00 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 23 หญิง ก 13.30 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 24 ชาย A 9.00 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.สุวรรณภูมิ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
แรก 25 ชาย A 10.30 น. มทร.อีสาน - มทร.ล้านนา สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
สอง 26 หญิง ก 12.00 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
สอง 27 หญิง ข 13.30 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
รอง 28 หญิง 9.00 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
รอง 29 หญิง 10.30 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
รอง 30 ชาย 12.00 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
รอง 31 ชาย 13.30 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
ชิงที่ 3 32 หญิง 9.00 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
ชิงที่ 3 33 ชาย 10.30 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
ชิงที่ 1 34 หญิง 12.00 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
ชิงที่ 1 35 ชาย 13.30 น. มทร. - มทร. สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี XX - XX
 

เซปักตะกร้อ

ผลการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ : ทีมชุด - ชาย - หญิง
วันที่ 31 มกราคม 2557

รอบ คู่ที่ สาย เพศ เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 1 A ชาย 9.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.พระนคร 1 x - x
แรก 2 B ชาย 9.00 น. มทร.อีสาน - มทร.สุวรรณภูมิ 2 x - x
แรก 3 A ชาย 11.00 น. มทร.ตะวันออก - มทร.ล้านนา 1 x - x
จัดอันดับ 4 - หญิง 11.00 น. มทร.ศรีวิชัย - มทร.สุวรรณภูมิ 2 x - x
แรก 5 B ชาย 13.00 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.อีสาน 1 x - x
จัดอันดับ 6 - หญิง 13.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.อีสาน 2 x - x
วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เพศ เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 7 A ชาย 9.00 น. มทร.พระนคร - มทร.ตะวันออก 1 x - x
จัดอันดับ 8 - หญิง 9.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ล้านนา 2 x - x
แรก 9 B ชาย 11.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ธัญบุรี 1 x - x
จัดอันดับ 10 - หญิง 11.00 น. มทร.ศรีวิชัย - มทร.อีสาน 2 x - x
รอง 11 B ชาย 13.00 น. มทร. - มทร. 1 x - x
จัดอันดับ 12 - หญิง 13.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.ศรีวิชัย 2 x - x
รอง 13 - ชาย 15.00 น. มทร. - มทร. 1 x - x
จัดอันดับ 14 - หญิง 15.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.อีสาน 2 x - x
วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เพศ เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
ชิงที่ 3 15 - ชาย 8.00 น. มทร. - มทร. 2 x - x
ชิงที่ 1 16 - ชาย 8.00 น. มทร. - มทร. 1 x - x
 

ผลการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ : ทีมเดียว ชาย - หญิง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เพศ เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 17 A ชาย 10.00 น. มทร.อีสาน - มทร.ล้านนา 1 x - x
แรก 18 A ชาย 10.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.กรุงเทพ 2 x - x
แรก 19 B ชาย 11.30 น. มทร.พระนคร - มทร.รัตนโกสินทร์ 1 x - x
แรก 20 B ชาย 11.30 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.ตะวันออก 2 x - x
แรก 21 A ชาย 13.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.สุวรรณภูมิ 1 x - x
แรก 22 A ชาย 13.00 น. มทร.กรุงเทพ - มทร.อีสาน 2 x - x
แรก 23 B ชาย 14.30 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.ธัญบุรี 1 x - x
แรก 24 B ชาย 14.30 น. มทร.ตะวันออก - มทร.พระนคร 2 x - x
แรก 25 A หญิง 16.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.สุวรรณภูมิ 1 x - x
แรก 26 B หญิง 16.00 น. มทร.อีสาน - มทร.ศรีวิชัย 2 x - x
วันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เพศ เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 27 A ชาย 08.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.อีสาน 1 x - x
แรก 28 A ชาย 08.00 น. มทร.กรุงเทพ - มทร.ล้านนา 2 x - x
แรก 29 B ชาย 09.30 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.พระนคร 1 x - x
แรก 30 B ชาย 09.30 น. มทร.ตะวันออก - มทร.รัตนโกสินทร์ 2 x - x
รอง 31 - ชาย 11.00 น. มทร. - มทร. 1 x - x
รอง 32 - ชาย 11.00 น. มทร. - มทร. 2 x - x
แรก 33 A หญิง 12.30 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.ล้านนา 1 x - x
แรก 34 B หญิง 12.30 น. มทร.พระนคร - มทร.อีสาน 2 x - x
แรก 35 A หญิง 14.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.รัตนโกสินทร์ 1 x - x
แรก 36 B หญิง 14.00 น. มทร.ศรีวิชัย - มทร.พระนคร 2 x - x
รอง 37 - หญิง 15.30 น. มทร. - มทร. 1 x - x
รอง 38 - หญิง 15.30 น. มทร. - มทร. 2 x - x
วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เพศ เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
ชิงที่ 3 39 - ชาย 08.00 น. มทร. - มทร. 1 x - x
ชิงที่ 3 40 - หญิง 08.00 น. มทร. - มทร. 2 x - x
ชิงที่ 1 41 - ชาย 09.30 น. มทร. - มทร. 1 x - x
ชิงที่ 1 42 - หญิง 09.30 น. มทร. - มทร. 2 x - x
 

ผลการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ : ทีมคู่ ชาย - หญิง
วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เพศ เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 43 A ชาย 13.00 น. มทร.พระนคร - มทร.อีสาน 1 x - x
จัดลำดับ 44 - หญิง 13.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.อีสาน 2 x - x
แรก 45 A ชาย 14.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.ล้านนา 1 x - x
จัดลำดับ 46 - หญิง 14.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.รัตนโกสินทร์ 2 x - x
แรก 47 B ชาย 15.00 น. มทร.ตะวันออก - มทร.ธัญบุรี 1 x - x
จัดลำดับ 48 - หญิง 15.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.พระนคร 2 x - x
แรก 49 B ชาย 16.00 น. มทร.กรุงเทพ - มทร.สุวรรณภูมิ 1 x - x
จัดลำดับ 50 - หญิง 16.00 น. มทร.อีสาน - มทร.สุวรรณภูมิ 2 x - x
จัดลำดับ 51 - หญิง 17.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.พระนคร 2 x - x
วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เพศ เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 52 A ชาย 08.00 น. มทร.อีสาน - มทร.รัตนโกสินทร์ 1 x - x
แรก 53 A ชาย 08.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.พระนคร 2 x - x
แรก 54 B ชาย 09.00 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.กรุงเทพ 1 x - x
แรก 55 B ชาย 09.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ตะวันออก 2 x - x
แรก 56 A ชาย 10.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.พระนคร 1 x - x
จัดลำดับ 57 - หญิง 10.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.สุวรรณภูมิ 2 x - x
แรก 58 A ชาย 11.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.อีสาน 1 x - x
จัดลำดับ 59 - หญิง 11.00 น. มทร.อีสาน - มทร.รัตนโกสินทร์ 2 x - x
แรก 60 B ชาย 13.00 น. มทร.กรุงเทพ - มทร.ตะวันออก 1 x - x
จัดลำดับ 61 - หญิง 13.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.พระนคร 2 x - x
แรก 62 B ชาย 14.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ธัญบุรี 1 x - x
จัดลำดับ 63 - หญิง 14.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.รัตนโกสินทร์ 2 x - x
จัดลำดับ 64 - หญิง 15.00 น. มทร.อีสาน - มทร.พระนคร 1 x - x
วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เพศ เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
รอง 65 - ชาย 09.00 น. มทร. - มทร. 1 x - x
รอง 66 ชาย 09.00 น. มทร. - มทร. 2 x - x
ชิงที่ 3 67 - ชาย 10.30 น. มทร. - มทร. 1 x - x
ชิงที่ 1 68 ชาย 10.30 น. มทร. - มทร. 2 x - x
 

แบดมินตัน

ผลการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน : บุคคลเดี่ยว - ชาย
วันที่ xx xxxxx 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน : บุคคลคู่ - ชาย
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน : บุคคลเดี่ยว - หญิง
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน : บุคคลคู่ - หญิง
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน : คู่ผสม - ผสม
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx)
 

เทเบิลเทนนิส

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : บุคคลเดี่ยว - ชาย
วันที่ xx xxxxx 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : บุคคลคู่ - ชาย
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : บุคคลเดี่ยว - หญิง
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : บุคคลคู่ - หญิง
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : คู่ผสม - ผสม
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : บุคคลเดี่ยว - ชาย
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : บุคคลคู่ - ชาย
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : บุคคลเดี่ยว - หญิง
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : บุคคลคู่ - หญิง
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : คู่ผสม - ผสม
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- - - - มทร. - - มทร. - - x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

วอลเลย์ฯ ชายหาด

ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีม ชาย - หญิง
วันที่ 31 มกราคม 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 1 ชาย A 08.30 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.กรุงเทพ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 2 ชาย B 09.30 น. มทร.อีสาน - มทร.พระนคร สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 3 ชาย C 10.30 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.ตะวันออก สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 4 ชาย B 08.30 น. มทร.ศรีวิชัย - มทร.พระนคร สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 5 ชาย C 09.30 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.ตะวันออก สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 6 ชาย A 10.30 น. มทร.ล้านนา - มทร.กรุงเทพ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- 7 หญิง 11.30 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ธัญบุรี สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- 8 หญิง 12.30 น. มทร.อีสาน - มทร.กรุงเทพ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 9 ชาย B 08.30 น. มทร.อีสาน - มทร.ศรีวิชัย สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 10 ชาย A 09.30 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ล้านนา สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
แรก 11 ชาย C 10.30 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.รัตนโกสินทร์ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- 12 หญิง 11.30 น. มทร.ล้านนา - มทร.ธัญบุรี สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- 13 หญิง 12.30 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.กรุงเทพ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
สอง 14 ชาย ก 08.30 น. มทร. - มทร. สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
สอง 15 ชาย ข 09.30 น. มทร. - มทร. สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- 16 หญิง 10.30 น. มทร.ล้านนา - มทร.สุวรรณภูมิ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
สอง 17 ชาย ข 11.30 น. มทร.อีสาน - มทร.ธัญบุรี สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
สอง 18 ชาย ข 08.30 น. มทร. - มทร. สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
สอง 19 ชาย ก 09.30 น. มทร. - มทร. สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- 20 หญิง 10.30 น. มทร.อีสาน - มทร.ล้านนา สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- 21 หญิง 11.30 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.กรุงเทพ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
สอง 22 ชาย ก 08.30 น. มทร. - มทร. สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
สอง 23 ชาย ข 09.30 น. มทร. - มทร. สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- 24 หญิง 10.30 น. มทร.ล้านนา - มทร.กรุงเทพ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
- 25 หญิง 11.30 น. มทร.อีสาน - มทร.สุวรรณภูมิ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
รอง 26 ชาย 08.30 น. มทร. - มทร. สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
รอง 27 ชาย 09.30 น. มทร. - มทร. สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
ชิงที่ 3 28 ชาย 08.30 น. มทร. - มทร. สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
ชิงที่ 1 29 ชาย 09.30 น. มทร. - มทร. สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.อีสาน x - x
(xx:xx,xx:xx,xx:xx)
 

ฟุตซอล

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล : ฟุตซอลทีม ชาย - หญิง
วันที่ 31 มกราคม 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 1 ชาย A 8.30 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.รัตนโกสินทร์ สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
แรก 2 ชาย B 10.00 น. มทร.ล้านนา - มทร.พระนคร สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
แรก 3 ชาย C 11.30 น. มทร.อีสาน - มทร.กรุงเทพ สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X

วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
4 หญิง 8.30 น. มทร.พระนคร - มทร.ล้านนา สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
5 หญิง 10.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.อีสาน สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
แรก 6 ชาย B 11.30 น. มทร.ธัญบุรี - มทร.พระนคร สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
แรก 7 ชาย C 13.00 น. มทร.ศรีวิชัย - มทร.กรุงเทพ สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
แรก 8 ชาย A 14.30 น. มทร.ตะวันออก - มทร.รัตนโกสินทร์ สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X

วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
9 หญิง 8.30 น. มทร.อีสาน - มทร.พระนคร สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
10 หญิง 10.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ล้านนา สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
แรก 11 ชาย C 11.30 น. มทร.อีสาน - มทร.ศรีวิชัย สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
แรก 12 ชาย A 13.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ตะวันออก สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
แรก 13 ชาย B 14.30 น. มทร.ล้านนา - มทร.ธัญบุรี สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X

วันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
14 หญิง 8.30 น. มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.พระนคร สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
15 หญิง 10.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.ล้านนา สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
สอง 16 ชาย ก 11.30 น. มทร. - มทร. สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
สอง 17 ชาย ข 13.00 น. มทร. - มทร. สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X

วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
18 หญิง 8.30 น. มทร.อีสาน - มทร.ล้านนา สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
19 หญิง 10.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.สุวรรณภูมิ สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
สอง 20 ชาย ข 11.30 น. มทร. - มทร. สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
สอง 21 ชาย ก 13.00 น. มทร. - มทร. สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X

วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
22 หญิง 8.30 น. มทร.อีสาน - มทร.สุวรรณภูมิ สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
23 หญิง 10.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.พระนคร สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
สอง 24 ชาย ก 11.30 น. มทร. - มทร. สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
สอง 25 ชาย ข 13.00 น. มทร. - มทร. สนาม ฟุตซอล มทร.อีสาน X - X
 

เปตอง

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : บุคคลเดี่ยว - ชาย
วันที่ xx xxxxx 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : บุคคลเดี่ยว - หญิง
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : บุคคลเดี่ยวมือยิง - ชาย
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : บุคคลเดี่ยวมือยิง - หญิง
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : ทีม 2 คน - ชาย
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : ทีม 2 คน - หญิง
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : คู่ผสม - ผสม
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : ทีม 3 คน - ชาย
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : ทีม 3 คน - หญิง
วันที่ xx xxxxx 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ตะกร้อลอดห่วง

ผลการแข่งขันกีฬา ตะกร้อลอดห่วง : ตะกร้อลอดห่วงทีม - ชาย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

รอบ คู่ที่ สาย เวลา ลำดับการแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน
แรก 1 - 12.00 น. มทร.ล้านนา 1
xxx
แรก 2 - 13.00 มทร.ธัญบุรี 1
xxx
แรก 3 - 14.00 น. มทร.อีสาน 1
xxx
แรก 4 - 15.00 มทร.พระนคร 1
xxx
แรก 5 - 16.00 น. มทร.สุวรรณภูมิ 1
xxx

วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2557
รอบ คู่ที่ สาย เวลา ลำดับการแข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน
ชิงชนะเลิศ 6 - 09.00 น. มทร. 1
xxx
ชิงชนะเลิศ 7 - 10.00 มทร. 1
xxx
ชิงชนะเลิศ 8 - 11.00 น. มทร. 1
xxx
ชิงชนะเลิศ 9 - 12.00 มทร. 1
xxx
 

ในร่ม

หมากกระดานลำดับ ประเภท Download pdf
1 124[หมากรุกไทย] บุคคลเดี่ยว ชาย Download
2 125[หมากรุกไทย] บุคคลเดี่ยว หญิง Download
3 126[หมากรุกไทย] ทีม 2 คน ชาย Download
4 127[หมากรุกไทย] ทีม 2 คน หญิง Download
5 128[หมากล้อม] บุคคลเดี่ยว ชาย Download
6 129[หมากล้อม] บุคคลเดี่ยว หญิง Download
7 130[หมากล้อม] ทีม 2 คน ชาย Download
8 131[หมากล้อม] ทีม 2 คน หญิง Download
9 132[หมากล้อม] ทีมผสม 3 คน ผสม Download

หมากล้อม

ลำดับ ประเภท Download pdf
1 124[หมากรุกไทย] บุคคลเดี่ยว ชาย Download
2 125[หมากรุกไทย] บุคคลเดี่ยว หญิง Download
3 126[หมากรุกไทย] ทีม 2 คน ชาย Download
4 127[หมากรุกไทย] ทีม 2 คน หญิง Download
5 128[หมากล้อม] บุคคลเดี่ยว ชาย Download
6 129[หมากล้อม] บุคคลเดี่ยว หญิง Download
7 130[หมากล้อม] ทีม 2 คน ชาย Download
8 131[หมากล้อม] ทีม 2 คน หญิง Download
9 132[หมากล้อม] ทีมผสม 3 คน ผสม Download

หมากลุกไทย

ลำดับ ประเภท Download pdf
1 124[หมากรุกไทย] บุคคลเดี่ยว ชาย Download
2 125[หมากรุกไทย] บุคคลเดี่ยว หญิง Download
3 126[หมากรุกไทย] ทีม 2 คน ชาย Download
4 127[หมากรุกไทย] ทีม 2 คน หญิง Download
5 128[หมากล้อม] บุคคลเดี่ยว ชาย Download
6 129[หมากล้อม] บุคคลเดี่ยว หญิง Download
7 130[หมากล้อม] ทีม 2 คน ชาย Download
8 131[หมากล้อม] ทีม 2 คน หญิง Download
9 132[หมากล้อม] ทีมผสม 3 คน ผสม Download

หมากฮอส

ลำดับ ประเภท Download pdf
1 124[หมากรุกไทย] บุคคลเดี่ยว ชาย Download
2 125[หมากรุกไทย] บุคคลเดี่ยว หญิง Download
3 126[หมากรุกไทย] ทีม 2 คน ชาย Download
4 127[หมากรุกไทย] ทีม 2 คน หญิง Download
5 128[หมากล้อม] บุคคลเดี่ยว ชาย Download
6 129[หมากล้อม] บุคคลเดี่ยว หญิง Download
7 130[หมากล้อม] ทีม 2 คน ชาย Download
8 131[หมากล้อม] ทีม 2 คน หญิง Download
9 132[หมากล้อม] ทีมผสม 3 คน ผสม Download

 

ผลการแข่งขันแยกตามวัน

31 ม.ค. 57

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล : ชาย

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

1 ก.พ. 57

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล : ชาย

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

2 ก.พ. 57

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล : ชาย

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา แบตมินตัน : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ำ : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

3 ก.พ. 57

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล : ชาย

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา แบตมินตัน : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ำ : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

4 ก.พ. 57

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล : ชาย

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา แบตมินตัน : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา หมากรุก : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา หมากฮอส : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

5 ก.พ. 57

ผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา แบตมินตัน : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา หมากรุก : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา หมากฮอส : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

6 ก.พ. 57

ผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา แบตมินตัน : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา หมากล้อม : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา หมากรุก : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา หมากฮอส : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ตะกร้อลอดห่วง
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

7 ก.พ. 57

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล : ชาย

รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล : ชาย
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

ผลการแข่งขันกีฬา ตะกร้อลอดห่วง
รอบ คู่ที่ สาย เวลา คู่แข่ง สนาม ผลการแข่งขัน
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
- - - - มทร. - - มทร. - - xx - xx
 

 

ผลการแข่งขันแยกตามสถาบัน

รวมทั้งหมด

--ยังไม่มีข้อมูล ผลการแข่งขัน

มทร.ธัญบุรี

--ยังไม่มีข้อมูล ผลการแข่งขันของมทร.ธัญบุรี-

มทร.ล้านนา

--ยังไม่มีข้อมูล ผลการแข่งขันของมทร.ล้านนา-

มทร.อีสาน

--ยังไม่มีข้อมูล ผลการแข่งขันของมทร.อีสาน-

มทร.กรุงเทพ

--ยังไม่มีข้อมูล ผลการแข่งขันของมทร.กรุงเทพ-

มทร.ศรีวิชัย

--ยังไม่มีข้อมูล ผลการแข่งขันของมทร.ศรีวิชัย-

มทร.รัตนโกสินทร์

--ยังไม่มีข้อมูล ผลการแข่งขันของมทร.รัตนโกสินทร์-

มทร.พระนคร

--ยังไม่มีข้อมูล ผลการแข่งขันของมทร.พระนคร-

มทร.สุวรรณภูมิ

--ยังไม่มีข้อมูล ผลการแข่งขันของมทร.สุวรรณภูมิ-

มทร.ตะวันออก

--ยังไม่มีข้อมูล ผลการแข่งขันของมทร.ตะวันออก-

สรุปเหรียญแยกตามสถาบัน

สรุปเหรียญรางวัลตารางสรุปเหรียญรางวัล


กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์”

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557


ลำดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวม
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - - - -
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - - - -
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - - - -
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - - - -
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - - - -
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - - - -
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - - - -
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - - - -
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - - -
-   รวม -สรุปเหรียญแยกชนิดกีฬา

สรุปเหรียญรางวัล

--ยังไม่มีข้อมูล สรุปเหรียญรางวัล-


 
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 271312, 044 242977, 044 233000 แฟกส์: 044 242217, 044 242977, 044 259538