การใช้งานระบบล๊อกอินเพื่อระบุสิทธิ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Download PDF

เนื่องจากการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ก่อนใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องทำการ “ล็อกอิน” เพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อน
การล็อกอินเพื่อยืนยันตัวบุคคล จะเริ่มทดสอบระบบใน วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป บุคคลที่มีบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ทันที

กำหนดการ

วันที่ กำหนดการ
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทดสอบใช้ระบบยืนยันตัวบุคคลก่อนใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อทดสอบระบบ โดยจะมีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเป็น guest สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ต
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เริ่มบังคับใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลก่อนการใช้บริการอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งยกเลิกบัญชีผู้ใช้ guest

สิ่งที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติ

  1. สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิกให้สมัครลงทะเบียนได้ ที่นี่
  2. สำหรับผู้ที่มีบัญชีสมาชิกอยู่แล้ว ให้ทำการปรังปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกตามขั้นตอนดังนี้ คลิ๊ก
  3. บุคคลากรและนักศึกษาจะต้องมีบัญชีสมาชิกได้ ๑ บัญชีต่อ ๑ คน เท่านั้น
  4. ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จะทำการยกเลิกบัญชีสมาชิกที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลออกจากระบบ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คั่นหน้า ลิงก์ถาวร