ประกาศเรื่องการเพิ่มความจุพื้นที่เก็บอีเมล์

Download PDF

ด้วยในปัจจุบันสมาชิกอีเมล์ของมหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยในการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดหาสื่อบันทึกข้อมูลที่มีความจุมากขึ้น จึงได้ปรับปรุงขนาดความจุสูงสุดในการจัดเก็บอีเมล์ของแต่ละสมาชิก โดยมีความจุแตกต่างตามประเภทของสมาชิกดังนี้

 • อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีความจุขนาด 1 GBytes
 • นักศึกษา มีความจุขนาด 512 MBytes

สำนักฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555

ทั้งนี้ค่าความจุดังกล่าวใช้กับเฉพาะการจัดเก็บอีเมล์เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลอื่นบนแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้งานระบบอีเมล์ มทร.อีสาน

 • การเข้าใช้งาน มีช่องทางการให้ใช้งานระบบอีเมล์ ได้ 2 ข่องทาง
  • เว็บเมล์ http://www.rmuti.ac.th/m
  • โปรแกรมอีเมล์ ผ่านติดต่อสื่อสารด้วยโพรโตคอล SMTP และ IMAPv4 หรือ POP3 เช่น Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird และ Lotus Notes เป็นต้น
 • คุณสมบัติเพื่อการติดต่อสื่อสารกับระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย
  • SMTP (Outgoing)
   • Server: mail.rmuti.ac.th
   • Port: TCP/25
   • Requires authentication
  • IMAPv4 (Incoming)
   • Server: mail.rmuti.ac.th
   • Port: TCP/143
   • Root folder path: INBOX
  • POP3 (Incoming)
   • Server: mail.rmuti.ac.th
   • Port: TCP/110
   • Root folder path: INBOX
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น