บริการพื้นที่สำหรับเวปไซต์หน่วยงานและเวปไซต์ส่วนบุคคล (Web Hosting Service)

Download PDF
บทนำWeb Hosting Diagram

Web Hosting คืออะไร?

Web hosting คือพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น HTML,รูปภาพ หรือ โปรแกรมต่างๆ ที่ประกอบรวมกันเป็น “เว็บเพจ (Web Page)” ไว้ที่ “เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)” ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา (24 ชั่วโมง/วัน) Web Hosting ทำหน้าที่ ในการแผยแพร่เว็บเพจของเราให้ผู้อื่นเข้าชมได้ โดย Web Hosting จะเชื่อมต่อกับ Internet ตลอดเวลาเพื่อให้บริการเมื่อมีการเรียก ข้อมูลของ Web Site ที่จัดเก็บอยู่

บริการพื้นที่สำหรับเว็บไซต์หน่วยงาน มทร.อีสาน

เป็นบริการพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บเพจสำหรับหน่วยงานของ มทร.อีสาน ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  • สามารถใช้ภาษาสคริบท์ PHP ในการทำเว็บเพจได้
  • สามารถใช้ฐานข้อมูล MySQL ได้
  • ไม่จำกัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
  • ใช้บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตในการเข้าจัดการพื้นที่

การจัดการพื้นที่เว็บไซต์ด้วย WebDAV

การบริการ WebDAV ใน มทร.อีสาน

วิธีการกำหนดการใช้งาน WebDAV หรือ WebFolders สำหรับคอมพิวเตอร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บริการด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต คั่นหน้า ลิงก์ถาวร