เลือกภาษา :  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
ขอแสดงความยินดีกับ นศ.สาขาวิชาการเงิน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง จากสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันการตอบป้ญหา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
'ประยุทธ์' เห็นชอบแล้ว! ให้ มทร.อีสาน จัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 24 ส.ค. 59 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อชี้แจง...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
พิธีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการ) ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559

           สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 17...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.เซรามิก คว้ารางวัลประกวดออกแบบภาพวาดโมเสค

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชนะเลิศการประก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
งานประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1

งานประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1 “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 ก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26 (ระดับชาติ) World skills T...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.ช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ คว้า3รางวัลในการแข่งรถประหยัดน้ำมัน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ทั้งหมด 20 คน คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.สถาปัตฯ คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบบ้านในฝัน 2015

นายสุระ ทองแจ่ม ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท URBAN ผลงาน : STOP TIME HOUSE   นายวีระยุทธ พรมสูงเนิน ได้รับรางวัล Popular Vo...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบตัวละคร (Character Design) เกี่ยวกับโรคเอดส์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางว...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์ชนก สนิทชัย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

ข่าวกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
ภาพบรรยากาศงาน OPEN HOUSE มทร.อีสาน วันที่ 29/09/59

ภาพบรรยายกาศงาน RMUTI OPEN HOUSE 29/09/59  ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ภาพบรรยากาศงาน OPEN HOUSE มทร.อีสาน วันที่ 28/09/59

ภาพบรรยากาศงาน RMUTI OPEN HOUSE วันที่ 28/09/59   ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดยิ่งใหญ่ พิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตรพระพุทธนพรัตน์สัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพร้อมพระเช่าบูชา รุ่นแรก ปลุกเสกโดยพระเกจิดังทั่วภาคอีสาน ในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ครบ 60 ปี 27 กันยายนนี้

วันที่ 27 ก.ย. 59 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวง พิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตรพระพุทธนพรัตน์สัตถาสีม...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อัญเชิญพระพุทธนพรัตน์สัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์ประดิษฐาน ณ ลานธรรม

วันนี้ (22 ก.ย. 59) เวลา 14.50 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมอัญเชิญพระพุทธนพรัตน์สัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์ ขนาดสูง 2.5 เมตร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการเปิดโลกกิจกรรมและการประกวด Rmuti Freshy Boy&Girl 2016

วันที่ 21 ก.ย. 59 มทร.อีสาน จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ร่วมให้สัมภาษณ์ ททบ. 5 ในประเด็นยกเลิกเกรดเฉลี่ยเพื่อกู้ยืมกองทุน กยศ.

วันที่ 20 ก.ย. 59 ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว ช่อง 5 ประเด็น การยกเล...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน มอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ หวังส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 59 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
"RMUTI CHALLENGE DAY"

วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง ปี 2558

วันที่ 9ก.ย.59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self Assessment Report :SAR) ระดับกอง...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสานร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน Thailand Tech Show 2016

มทร.อีสาน นำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมนำเสนอและขยายประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในกลุ่ม"วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร"และ "อาหารและเครื่องดืม"จำนวน 5 ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559

แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ หอพักนักศึกษา มหาว...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
การซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

วันที่ 2 ก.ย.59 การซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2557 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันนี้มีบัณฑิตเข้...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 1 ก.ย. 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดโตนด ปี2559

วันที่ 25 ส.ค. 59 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน ประจำปี 2559 ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครราชสีมาดูงานด้านการบริหารจัดการการให้บริการงานธุรการ สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน

วันที่ 24 ส.ค. 59 มทร.อีสาน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครราชสีมา จำนวน 113 คน ในการมาดูงานด้านการบริหารจัดกา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปี 2559

วันที่ 20 ส.ค. 59 มทร.อีสาน รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ที่สำคัญไม่ใช้ความรุนแรง จัดโครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2559 รวมนักศึกษ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน เน้นประชาสัมพันธ์ เชิงรุก! พร้อมพัฒนาความรู้การเป็นพิธีกรและนักเขียนข่าวมืออาชีพ

วันที่ 18 ส.ค. 59 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเป็นพิธีกรและนักเขียนข่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จับมือ มหา’ลัยหลิวโจว ประเทศจีน สร้างฐานความรู้ด้านระบบรางสู่สากล

วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสานนำคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
เผยโฉม 150 รายแรกสู่ Start Up ระยะ 2 - ระดับแผนธุรกิจ เน้นการสร้างแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงิน

วันนี้ (15 ส.ค. 59) มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ โรงแรมสีมาธานี จ.นคร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน เจ๋ง! สร้างผู้ประกอบการใหม่ Start Up ในภาคอีสานทะลุเป้า มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,500 ราย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวบริการนักศึกษา

 • ข่าวแวดวงการศึกษา

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ข่าวบริการศิษย์เก่า

» ประชาสัมสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน  
» แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า, วัดตัวตัดชุดครุย และชำระค่าถ่ายภาพหมู่ ได้แล้ว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2 ( 
» ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด I love Techno Takorai รวมเงินรางวัลกว่า 52,000 บาท 
» ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)" 
» ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา" เพื่อนำรายได้สมทบกองทุน "พี่และครูร่วมดูแลน้อง"อนุสรณ์ ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย 
» ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๔ 
» เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ไม่พบข่าวการศึกษา หรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...
 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จำนวน ๔ อัตรา 
ไม่พบข่าวบริการศิษย์เก่าหรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...

 • จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ราคากลาง

 • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

 • ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

» ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์จำนวน ๕ ชุด ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการกลางกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า จำ 
» ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่่นยนต์ จำนวน 5 ชุด ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ 
ไม่พบข่าวราคากลาง หรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...
» การประกวดชิงรางวัล Society Award 2016 

ไม่พบข่าวพระราชทานปริญาบัตรหรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found