เลือกภาษา :  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท ปลงผมนาค น้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศิษย์เก่าโยธา และศิษย์เก่า มทร.อีสาน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระ จำนวน 19 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล

วันนี้ (22 พ.ย.59) เมื่อเวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมทำความดีถวายองค์ภูมิพล ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
พิธีน้อมเกล้าน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ม...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ประกาศ เรื่อง ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ฉบับที่ ๒

ดาวน์โหลด เอกสาร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ประกาศ เรื่อง ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ดาวน์โหลด เอกสาร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับ นศ.วิศวกรรมฯ ได้รับรางวัลในการแข่งขันเขียนโปรแกรม

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ACM-ICPCแห่งประเทศไทยรอบระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเห...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อาจารย์จากสาขาวิชาออกแบบเซรามิก มทร.อีสานคว้ารางวัลระดับประเทศ !!

ผศ.เด่น รักซ้อน และ อ.วัชรินทร์ แซ่เตีย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 2559 Cultural and wisdo...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับ นศ.สาขาวิชาการเงิน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง จากสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันการตอบป้ญหา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
'ประยุทธ์' เห็นชอบแล้ว! ให้ มทร.อีสาน จัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 24 ส.ค. 59 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อชี้แจง...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
พิธีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการ) ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559

           สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 17...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

ข่าวกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
การประกวด Mister & Miss RMUTI and Miss RMUTI Ladyboy 2016

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดการประกวด Mister & Miss RMUTI and Miss RMUTI Ladyboy 2016 โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
เปิดงานและร่วมงานการจัดประชุมวิชาการเทอร์โมอิเล็กทริกส์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ (The 4thSoutheastAsia Conference onThermoelectrics,SACT2016)

                    ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จับมือ สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ร่วมบริหารจัดการแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน เสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 มทร.อีสาน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ โดย หลวงพ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ร่วมเปิด TERMINAL 21 KORAT

วันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา มทร.อีสาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดห้างสรรพสินค้า TERMINAL 21 สาขานครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสานต้อนรับอาจารย์ชาวจีน ในการมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 มทร.อีสาน ได้ต้อนรับ อาจารย์ชาวจีนจำนวน 4 คนจาก Lanzhou Jiaotong University ในการมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เป็นระยะเวล...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
คณะผู้บริหาร มทร.อีสานมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 4-10 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ กรรมการสภาม...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
MOU โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง"

วันที่ 1 ธ.ค. 59 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ทำความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายพระบรมศพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (1 ธ.ค. 59) เวลา 7.19 น. มทร.อีสาน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายพระบรมศพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ร่วมกันลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

วันนี้ (29 พ.ย.59) กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
‘มทร.อีสาน’ ต้อนรับ ‘หลิวโจว’ ร่วมหารือด้านหลักสูตร และการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบราง มทร.อีสาน

วันนี้ (29 พ.ย. 59) มทร.อีสาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และคณะผู้บริหารด้านระบบขนส่งทางราง มทร.อีสาน ร่วมต้อนรั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
การแถลงนโยบายแผนการบริหารจัดการ และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

  (กดที่รูปเพิ่อชมวีดีโอการแถลงนโยบาย) วันที่ 22 พฤศจิกายน 59 เวลา 10.00 น. มทร.อีสาน ได้จัดถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายแผนการบริหารจัดกา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสานน้อมจิตบริจาคโลหิต บำเพ็ญกุศลถวายในหลวง ร.9 ครั้งที่ 1

วานนี้ (2 พ.ย. 59) กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานน้อมจิต บริจาคโลหิตเพื่อบำเพ็ญกุศล น้อมเกล้าน้อมกร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "ผ้าย้อมสีย้อมใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช" บริการย้อมผ้าฟรีแก่ประชาชนชาวโคราช หวังช่วยลดค่าใช้จ่าย

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น การค้า...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 “e-Camp 2016”

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 “e-Camp 2016&rdquo...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
เหยี่ยวข่าว 7 สี : บูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง กลางเมืองโคราช

( กดที่รูปเพื่อดูวีดีโอฉบับเต็ม ) ผืนป่าแห่งเดียวกลางเมืองโคราช ที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 2,525 ไร่ ที่มหา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการ Green e-Commerce

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการมอบรมหล...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ภาพบรรยากาศงาน OPEN HOUSE มทร.อีสาน วันที่ 29/09/59

ภาพบรรยายกาศงาน RMUTI OPEN HOUSE 29/09/59  ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ภาพบรรยากาศงาน OPEN HOUSE มทร.อีสาน วันที่ 28/09/59

ภาพบรรยากาศงาน RMUTI OPEN HOUSE วันที่ 28/09/59   ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดยิ่งใหญ่ พิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตรพระพุทธนพรัตน์สัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพร้อมพระเช่าบูชา รุ่นแรก ปลุกเสกโดยพระเกจิดังทั่วภาคอีสาน ในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ครบ 60 ปี 27 กันยายนนี้

วันที่ 27 ก.ย. 59 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวง พิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตรพระพุทธนพรัตน์สัตถาสีม...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อัญเชิญพระพุทธนพรัตน์สัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์ประดิษฐาน ณ ลานธรรม

วันนี้ (22 ก.ย. 59) เวลา 14.50 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมอัญเชิญพระพุทธนพรัตน์สัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์ ขนาดสูง 2.5 เมตร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวบริการนักศึกษา

 • ข่าวแวดวงการศึกษา

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ข่าวบริการศิษย์เก่า

» ตรวจสอบรายชื่อ แถวที่นั่ง บัณฑิต ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 
» ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ากองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 
» ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ โถงริมน้ำ อาคาร 19 
» คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
» ประกาศ วันเวลา และสถานที่เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
» ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ 
» แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 
» ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 
» ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
» กำหนดวันฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน 2559 
» การสร้างรหัสผ่านนักศึกษาที่ย้ายคณะไปสังกัดคณะศิลปกรรมและออแบบอุตสาหกรรม 
» ประกาศการย้ายสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาตร์ไปสังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
» ปฏิทินดำเนินงานแผนกงานกองทุน 
» กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
» นักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2558 ติดต่อรับเงินค่าประกันของเสียหาย และค่าไฟฟ้าคงเหลือคืน 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) 
» ปฏิทินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 
ไม่พบข่าวการศึกษา หรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...
 » ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล วุฒิปริญญาตรี สังกัดศูนย์การศึกษาหนองระเวียง จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้โครงการให้บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ประจำคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา 
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 

 • จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ราคากลาง

 • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

 • ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

» ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบอุปกรณ์แต่ละตัวของระบบเบรคชนิดลมอัดที่ใช้กับรถไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
» ประกาศยกเลิการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเบรคชนิดลมอัดที่ใช้กับรถไฟ จำนวน ๑ ชุด 
» ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน 
» ประกาศสอบราคาจัดซื้อที่นอนสำหรับนักศึกษาหอพัก จำนวน ๓๘๖ หลัง 
» ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ไม่พบข่าวจากหน่วยงานภายนอก หรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found