ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2556

มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2556 โดยสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่อาคาร 8 ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถดูรายละเอียดได้ดังไฟล์แนบ

วรัญญา สายสุรินทร์ ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่1,

Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th