วันที่ประกาศข่าว : 05-02-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและด้านการพัฒนา จำนวน ๑ ชุด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและด้านการพัฒนา จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 05-02-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 21-01-2559

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 21-01-2559

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและด้านการพัฒนา จำนวน ๑ ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและด้านการพัฒนา จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 13-01-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน ๓ เครื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน ๓ เครื่องCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th