วันที่ประกาศข่าว : 29-05-2558

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์แบบ 3 ตา จำนวน 1 เครื่อง และกล้องจุลทรรศน์แบบบ 2 ตา จำนวน 5 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์แบบ 3 ตา จำนวน 1 เครื่อง และกล้องจุลทรรศน์แบบบ 2 ตา จำนวน 5 เครื่องวันที่ประกาศข่าว : 28-05-2558

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างออกแบบวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และออกแบบและพัฒนางานจดหมายเหตุดิจิทัล มทร.อีสาน จำนวน ๑ งาน 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างออกแบบวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และออกแบบและพัฒนางานจดหมายเหตุดิจิทัล มทร.อีสาน จำนวน ๑ งานวันที่ประกาศข่าว : 28-05-2558

  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 27-05-2558

  จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องต้านทานแรงดึงและกด Universal Testing Machine 
จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องต้านทานแรงดึงและกด Universal Testing Machineวันที่ประกาศข่าว : 27-05-2558

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 งาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 งานวันที่ประกาศข่าว : 27-05-2558

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยแบบสายพาน จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยแบบสายพาน จำนวน 1 เครื่องวันที่ประกาศข่าว : 27-05-2558

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องเจาะแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องเจาะแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่องวันที่ประกาศข่าว : 27-05-2558

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนวันที่ประกาศข่าว : 26-05-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ประกาศข่าว : 26-05-2558

  ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมเพรสเซอร์ จำนวน 1 งาน 
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมเพรสเซอร์ จำนวน 1 งานวันที่ประกาศข่าว : 21-05-2558

  จัดจ้างพิมพฺ์เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จัดจ้างพิมพฺ์เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวันที่ประกาศข่าว : 07-05-2558

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU/ชั่วโมง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU/ชั่วโมงวันที่ประกาศข่าว : 07-05-2558

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องครุภัณฑ์ เครื่อง PC - MILL ๕๐ และครุภัณฑ์เครื่อง PC-TURN ๕๐ 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องครุภัณฑ์ เครื่อง PC - MILL ๕๐ และครุภัณฑ์เครื่อง PC-TURN ๕๐วันที่ประกาศข่าว : 07-05-2558

  จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 งาน 
จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 งานวันที่ประกาศข่าว : 24-04-2558

  ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถเกรดเดอร์พิลลาร์ D7-F 
ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถเกรดเดอร์พิลลาร์ D7-FCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th