วันที่ประกาศข่าว : 20-02-2560

  ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน 3,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน 3,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560วันที่ประกาศข่าว : 20-02-2560

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน 3,000 ชุด 
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน 3,000 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 15-02-2560

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 03-02-2560

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบอุปกรณ์แต่ละตัวของระบบเบรคชนิดลมอัดที่ใช้กับรถไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบอุปกรณ์แต่ละตัวของระบบเบรคชนิดลมอัดที่ใช้กับรถไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 31-01-2560

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th