วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2560

  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบอุปกรณ์แต่ละตัวของระบบเบรคชนิดลมอัดที่ใช้กับรถไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบอุปกรณ์แต่ละตัวของระบบเบรคชนิดลมอัดที่ใช้กับรถไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2560

  ประกาศยกเลิการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเบรคชนิดลมอัดที่ใช้กับรถไฟ จำนวน ๑ ชุด 
ประกาศยกเลิการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเบรคชนิดลมอัดที่ใช้กับรถไฟ จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 18-01-2560

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คันวันที่ประกาศข่าว : 13-01-2560

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อที่นอนสำหรับนักศึกษาหอพัก จำนวน ๓๘๖ หลัง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อที่นอนสำหรับนักศึกษาหอพัก จำนวน ๓๘๖ หลังวันที่ประกาศข่าว : 11-01-2560

  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th