วันที่ประกาศข่าว : 18-12-2557

  ครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ 2 
ครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 18-12-2557

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2557

  ราคากลางวัสดุซ่อมบำรุงรถเกรด Huber 
ราคากลางวัสดุซ่อมบำรุงรถเกรด Huber


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุด้วยเงินรายได้ ประจำปี 2558 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุด้วยเงินรายได้ ประจำปี 2558


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2557

  ประกาศสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 ชุด 
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ โซฟาชุดรับแขก จำนวน 5 ชุด, เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ/A จำนวน 84 ตัว และเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ โซฟาชุดรับแขก จำนวน 5 ชุด, เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ/A จำนวน 84 ตัว และเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การผลิตในระบบงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การผลิตในระบบงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2557

  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องฯลฯ 
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2557

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ 
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2557

  ครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ ๒ 
ครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ ๒


วันที่ประกาศข่าว : 01-12-2557

  ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) 
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2557

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุภัณฑ์โรงงานสาขาวิชาออกแบบเซรามิก 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุภัณฑ์โรงงานสาขาวิชาออกแบบเซรามิก


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โรงงานสาขาวิชาออกแบบเซรามิก 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โรงงานสาขาวิชาออกแบบเซรามิก


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2557

  ปรับปรุงหอพักแฟลต 40 หน่วย 
ปรับปรุงหอพักแฟลต 40 หน่วย


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2557

  ปรับปรุงหอพักคุรุคามวาสี 
ปรับปรุงหอพักคุรุคามวาสี


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2557

  สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นอาคาร 19 ชั้น 4 
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นอาคาร 19 ชั้น 4


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2557

  ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์(ครั้งที่ 2) 
ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์(ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 20-11-2557

  ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์การผลิตในระบบงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์การผลิตในระบบงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ฯลฯ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2557

  ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2557

  ชุดทดสอบโมเมนต์เนื่องจากการดัดของคาน จำนวน 1 ชุด 
ชุดทดสอบโมเมนต์เนื่องจากการดัดของคาน จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 13-11-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านปรับแสง อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๙) ชั้น 2 และชั้น ๔ จำนวน ๑ โครงการ  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านปรับแสง อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๙) ชั้น 2 และชั้น ๔ จำนวน ๑ โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2557

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวน 1 รายการ 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวน 1 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเตรียมการสอนสาขาวิชาการตลาด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเตรียมการสอนสาขาวิชาการตลาด


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2557

  ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ฯ 12 ล้าน 
ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ฯ 12 ล้าน


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2557

  โครงการปรับปรุงหลังคา ฝ้า ชั้น 4 อาคาร 19 
โครงการปรับปรุงหลังคา ฝ้า ชั้น 4 อาคาร 19


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2557

  ครุภัณฑ์ประจำกองนโยบายและแผน 
ครุภัณฑ์ประจำกองนโยบายและแผน


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2557

  ประกาศสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 incubator) จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 incubator) จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2557

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ รายการ 
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานสาขาวิชาออกแบบเซรามิก จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานสาขาวิชาออกแบบเซรามิก จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2557

  โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2557

  ประกาศราคาจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน จำนวน 1 หลัง 
ประกาศราคาจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2557

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวน 1 รายการ 
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พร้อมอาคารอำนวยการ จำนวน 1 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ (วิทยาเขตสกลนคร) 
ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ (วิทยาเขตสกลนคร)


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2557

  ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน จำนวน 1 หลัง วิทยาเขตสกลนคร 
ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน จำนวน 1 หลัง วิทยาเขตสกลนคร


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2557

  โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Model : TM - 2000)ฯ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Model : TM - 2000)ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 30-09-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องประชุมผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องประชุมผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 19-09-2557

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ อพ.สธ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2557

  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2557

  งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิศวกรรมการทาง สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ งาน  
งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิศวกรรมการทาง สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ งาน


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2557

  โครงการซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัน จำนวน ๑ โครงการ  
โครงการซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัน จำนวน ๑ โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2557

  งานระบบโทรศัพท์ภายใน จำนวน ๑ งาน 
งานระบบโทรศัพท์ภายใน จำนวน ๑ งาน


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2557

  โครงการเพิ่มศักยภาพระบบติดตามโครงการออนไลน์ จำนวน ๑ งาน 
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบติดตามโครงการออนไลน์ จำนวน ๑ งาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2557

  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2558 
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2558


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2557

  ประกาศสอบราคารายการ ปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคารายการ ปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรายการ ซื้อวัสดุกั้นห้องอลูมิเนียม ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 35 เป็นห้องเรียน จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรายการ ซื้อวัสดุกั้นห้องอลูมิเนียม ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 35 เป็นห้องเรียน จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 08-09-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องประชุมผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องประชุมผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่องฯลฯ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่องฯลฯ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2557

  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Model : TM-๒๐๐๐) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Model : TM-๒๐๐๐) และหัววัดอุณหภูมิ Type NK๒N-๓๐๐-๑๕๐ CY จำนวน ๑ ชุด , ครุภัณฑ์ชุดวัดอุณหภูมิ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Marlin Foundry Indicator ๘๑๙K) จำนวน ๑ ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2557

  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู  
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2557

  จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเขียนแบบจำนวน ๗๐ ตัว , ครุภัณฑ์เก้าอี้ จำนวน ๗๐ ตัว 
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเขียนแบบจำนวน ๗๐ ตัว , ครุภัณฑ์เก้าอี้ จำนวน ๗๐ ตัว


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2557

  โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ ครั้งที่ 2 
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุรายการ มิเตอร์กระสไฟฟ้า จำนวน 150 ตัว 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุรายการ มิเตอร์กระสไฟฟ้า จำนวน 150 ตัว


วันที่ประกาศข่าว : 25-08-2557

  ประกาศสอบราคา รายการ ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าอาคาร ห้องปฐพีกลศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคา รายการ ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าอาคาร ห้องปฐพีกลศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 25-08-2557

  ประกาศสอบราคา รายการ จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายชั้นสองอาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและจัดจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำชั้นหนึ่งอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคา รายการ จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายชั้นสองอาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและจัดจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำชั้นหนึ่งอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 25-08-2557

  ประกาศสอบราคา รายการ โครงการการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคาร 19 จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศสอบราคา รายการ โครงการการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคาร 19 จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2557

  ยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2557

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกลึงพื้นฐาน จำนวน 8 เครื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกลึงพื้นฐาน จำนวน 8 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารายการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม (อาคาร 35) เป็นห้องสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


วันที่ประกาศข่าว : 07-08-2557

  โครงการเพิ่มศักยภาพระบบติดตามโครงการออนไลน์ 
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบติดตามโครงการออนไลน์


วันที่ประกาศข่าว : 06-08-2557

  ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องกำเนิดสัญญาณ จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องวัดรูปคลื่นทางไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง 
ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องกำเนิดสัญญาณ จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องวัดรูปคลื่นทางไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 06-08-2557

  ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง  
ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2557

  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัน 
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัน


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2557

  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัน 
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัน


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2557

  ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนพวงมาลัยหมุน 
ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนพวงมาลัยหมุน


วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2557

  โครงการจัดทำคู่มือการแนะนำการศึกษาและวิชาชีพ 
โครงการจัดทำคู่มือการแนะนำการศึกษาและวิชาชีพ


วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2557

  โครงการก่อสร้างรั้วแยกบริเวณถมดิน  
โครงการก่อสร้างรั้วแยกบริเวณถมดิน


วันที่ประกาศข่าว : 31-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการสอบราคาปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 18 ห้อง 315 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการสอบราคาปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 18 ห้อง 315


วันที่ประกาศข่าว : 31-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการครุภัณฑ์พัฒนาถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการครุภัณฑ์พัฒนาถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 31-07-2557

  ประกาศสอบราคา รายการ ครุภัณฑ์ปรับปรุงงานบริการวิทยบริการ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคา รายการ ครุภัณฑ์ปรับปรุงงานบริการวิทยบริการ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 31-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อเรื่องเครื่องปรับอากาศขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อเรื่องเครื่องปรับอากาศขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


วันที่ประกาศข่าว : 25-07-2557

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 24-07-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานข้อมูล 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานข้อมูล 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 18-07-2557

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๓,๓๗๐ ใบ 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๓,๓๗๐ ใบ


วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2557

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ โครงการห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ของระดับปริญญาโทจำนวน 1 โครงการ 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ โครงการห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ของระดับปริญญาโทจำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2557

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างรายการ ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกลึงพื้นฐาน จำนวน 8 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรายการ ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกลึงพื้นฐาน จำนวน 8 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลฯลฯ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลฯลฯ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)


วันที่ประกาศข่าว : 08-07-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของสอบราคาจ้างซ่อมเตาอบชุบประจำห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน ๓ เครื่อง  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของสอบราคาจ้างซ่อมเตาอบชุบประจำห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน ๓ เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์พัฒนาถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์พัฒนาถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2557

  เครื่องกลึง 3 เครื่อง 
เครื่องกลึง 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2557

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2557

  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้ำภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้ำภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2557

  เครื่องพิมพ์ Color Laser Printer 
เครื่องพิมพ์ Color Laser Printer


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2557

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างรายการ ปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 18 ห้อง 315 จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรายการ ปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 18 ห้อง 315 จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2557

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2557

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกดวราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน ๑ ชุด 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกดวราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน ๑ ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2557

  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2557

  ประกาศสอบราคาจ้างรายการ ซ่อมเตาอบชุบประจำห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 3 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจ้างรายการ ซ่อมเตาอบชุบประจำห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2557

  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2557

  เครื่องกลึง 3 เครื่อง 
เครื่องกลึง 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2557

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดและเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดและเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2557

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2557

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 08-05-2557

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน ๑ ชุด  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน ๑ ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 07-05-2557

  โครงการก่อสร้างรั้วแยกบริเวณถมดินและหอพัก 
โครงการก่อสร้างรั้วแยกบริเวณถมดินและหอพัก


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2557

  ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดบ้านพักอาจารย์ชำรุด จำนวน ๒ หลัง  
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดบ้านพักอาจารย์ชำรุด จำนวน ๒ หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2557

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๔ ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๑ เครื่อง  
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๔ ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๑ เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2557

  ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักอาจารย์ชำรุด จำนวน ๒ หลัง 
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักอาจารย์ชำรุด จำนวน ๒ หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2557

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2557

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณณ์เครื่องกัดและเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณณ์เครื่องกัดและเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 18-04-2557

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างรายการ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประมาณ 3,200 คน ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรายการ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประมาณ 3,200 คน ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 17-04-2557

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 17-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติพร้อมอาคารอำนวยการ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติพร้อมอาคารอำนวยการ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 17-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการจ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติ พร้อมอาคารอำนวยการ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
ประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการจ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติ พร้อมอาคารอำนวยการ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 04-04-2557

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 04-04-2557

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดและเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดและเครื่องกลึงอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2557

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 20-03-2557

  ประกาศผู้ชนะการเสนอาคาจัดซื้อครุภัณฑ์ Capillary Rheomete จำนวน ๑ ชุด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอาคาจัดซื้อครุภัณฑ์ Capillary Rheomete จำนวน ๑ ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 14-03-2557

  ประกาศสอบราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนนักศึกษาประมาณ 9,000 คน 
ประกาศสอบราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนนักศึกษาประมาณ 9,000 คน


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2557

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2557

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio) สำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio) สำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2557

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction


วันที่ประกาศข่าว : 07-03-2557

  ประกาศจ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติพร้อมอาคารอำนวยการ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
ประกาศจ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติพร้อมอาคารอำนวยการ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 07-03-2557

  ยกเลิกประกาศงานจ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติพร้อมอาคารอำนวยการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
ยกเลิกประกาศงานจ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติพร้อมอาคารอำนวยการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2557

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน ๑ โครงการ  
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน ๑ โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2557

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2557

  เครื่อง differential Scanning Calorimeter 
เครื่อง differential Scanning Calorimeter


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2557

  สอบราคาชุดอุปกรณ์ทดสอบทรายหล่อ 
สอบราคาชุดอุปกรณ์ทดสอบทรายหล่อ


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2557

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน ๑ รายการ  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน ๑ รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 13-02-2557

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ Capillary Rheometer จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ Capillary Rheometer จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 13-02-2557

  โครงการงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก 
โครงการงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2557

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการ จำนวน ๑ รายการ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการ จำนวน ๑ รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ กล้องบันทึกวีดีโอดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์บันทึกเสียงนอกสถานที่  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ กล้องบันทึกวีดีโอดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์บันทึกเสียงนอกสถานที่


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2557

  ประกาศสอบราคาจัดซื้ัอครุภัณฑ์รายการ เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดแบบตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  
ประกาศสอบราคาจัดซื้ัอครุภัณฑ์รายการ เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร , เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดแบบตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2557

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ Capillary Rheometer จำนวน 1 ชุด 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ Capillary Rheometer จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 03-02-2557

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างรายการ โครงการห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ของระดับปริญญาโทจำนวน 1 โครงการ 
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างรายการ โครงการห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ของระดับปริญญาโทจำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 03-02-2557

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างรายการ ซ่อมเตาอบชุบประจำห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 1 งาน  
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างรายการ ซ่อมเตาอบชุบประจำห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 03-02-2557

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง  
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 03-02-2557

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio) สำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio) สำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 31-01-2557

  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ


วันที่ประกาศข่าว : 29-01-2557

  ประกาศสอบราคา เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคา เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2557

  ประกาศร่างขอบเขคของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio) สำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
ประกาศร่างขอบเขคของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio) สำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2557

  โครงการจัดทำรายงานประจำปี และรูปเล่มสารสนเทศ 2556 
โครงการจัดทำรายงานประจำปี และรูปเล่มสารสนเทศ 2556


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2557

  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจ


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2557

  ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาวิชาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2 
ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาวิชาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2557

  ประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติพร้อมอาคารอำนวยการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
ประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบอาคารหอประชุมนานาชาติพร้อมอาคารอำนวยการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 17-01-2557

  ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องปรับอากาศ (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ) 
ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องปรับอากาศ (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ)


วันที่ประกาศข่าว : 17-01-2557

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ โครงการห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ของระดับปริญญาโท จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ โครงการห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ของระดับปริญญาโท จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 17-01-2557

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ซ่อมเตาอบชุบประจำห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 3 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ซ่อมเตาอบชุบประจำห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2557

  ครุภัณฑ์เครื่องกลึง Lathe จำนวน 3 เครื่อง 
ครุภัณฑ์เครื่องกลึง Lathe จำนวน 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2557

  ครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมการประหยัดพลังงานในระบบไฮดรอลิกด้วยระบบ Intellint Control 
ครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมการประหยัดพลังงานในระบบไฮดรอลิกด้วยระบบ Intellint Control


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2557

  ครุภัณฑ์ชุดตรวจวัดตัวอย่างที่เป็นของแข็งทางสเปกโทรสโกปี 
ครุภัณฑ์ชุดตรวจวัดตัวอย่างที่เป็นของแข็งทางสเปกโทรสโกปี


วันที่ประกาศข่าว : 10-01-2557

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 2 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 2


วันที่ประกาศข่าว : 27-12-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ของระดับปริญญาโท จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ชุด, เครื่องพิมพ์ Laser จำนวน 2 เครื่อง ฯ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ของระดับปริญญาโท จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ชุด, เครื่องพิมพ์ Laser จำนวน 2 เครื่อง ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 27-12-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์สำหรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์สำหรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 27-12-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อโครงการครุภัณฑ์พัฒนาระบบเครือข่ายรองรับงานแข่งขันกีฬา จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อโครงการครุภัณฑ์พัฒนาระบบเครือข่ายรองรับงานแข่งขันกีฬา จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ โครงการห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ของระดับปริญญาโท จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว, โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว ฯลฯ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ โครงการห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ของระดับปริญญาโท จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว, โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ชุดทดสอบความเครียดเนื่องจากแรงดัด จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์ชุดทดสอบแรงเฉือนในคาน จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ชุดทดสอบความเครียดเนื่องจากแรงดัด จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์ชุดทดสอบแรงเฉือนในคาน จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 20-12-2556

  ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ โครงการปรับพื้นที่และใช้ประโยชน์พื้นที่จัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 โครงการ  
ระกาศสอบราคาจ้าง รายการ โครงการปรับพื้นที่และใช้ประโยชน์พื้นที่จัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2556

  ครุภัณฑ์ตัดชิ้นงานทดสอบทางโลหะวิทยา 
ครุภัณฑ์ตัดชิ้นงานทดสอบทางโลหะวิทยา


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2556

  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการยศาสตร์ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการยศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2556

  ครุภัณฑ์ชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับสัญญาณไฟฟ้า 
ครุภัณฑ์ชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับสัญญาณไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2556

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโครงข่ายและระบบปรับอากาศในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโครงข่ายและระบบปรับอากาศในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ครุภัณฑ์ชุดตรวจวัดตัวอย่างที่เป็นของแข็งทางสเปกโทรสโกปี 
ครุภัณฑ์ชุดตรวจวัดตัวอย่างที่เป็นของแข็งทางสเปกโทรสโกปี


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาวิชาการจัดการ 
ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาวิชาการจัดการ


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอน 
ครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอน


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ครุภัณฑ์โรงงานออกแบบเซรามิก 
ครุภัณฑ์โรงงานออกแบบเซรามิก


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาวิชาระบบสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาวิชาระบบสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ครุภัณฑ์เครื่องกัด CNC ขนาดเล็ก 
ครุภัณฑ์เครื่องกัด CNC ขนาดเล็ก


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ครุภัณฑ์ชุดจำลองงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
ครุภัณฑ์ชุดจำลองงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องบรรยาย 
ครุภัณฑ์การเรียนการสอนประจำห้องบรรยาย


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 02-11-2556

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโครงข่ายและระบบปรับอากาศในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโครงข่ายและระบบปรับอากาศในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 31-10-2556

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมพร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมพร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2556

  สอบราคาครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องทำความเย็น 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 24-10-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโครงข่ายและระบบปรับอากาศในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโครงข่ายและระบบปรับอากาศในห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ ๑ รายการ เลขที่ อ.๐๙/งปม.๒๕๕๖ 
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ ๑ รายการ เลขที่ อ.๐๙/งปม.๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมโยธา และอาคารประกอบ 
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมโยธา และอาคารประกอบ


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมโยธา และอาคารประกอบ 
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมโยธา และอาคารประกอบ


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหล และการควบคุมอัตโนมัติ 3 ชั้น และอาคารประกอบ 
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหล และการควบคุมอัตโนมัติ 3 ชั้น และอาคารประกอบ


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ชั้น และอาคารประกอบ 
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ชั้น และอาคารประกอบ


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวม คณสถาปัตยกรรม 5 ชั้น และอาคารประกอบ 
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวม คณสถาปัตยกรรม 5 ชั้น และอาคารประกอบ


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 19) 
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 19)


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารประกอบ 
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารประกอบ


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอาคารประกอบ 
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอาคารประกอบ


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารบริหารธุรกิจ 
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2556

  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารโรงอาหาร 1 ชั้น และอาคารประกอบ 
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารโรงอาหาร 1 ชั้น และอาคารประกอบ


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ 
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2556

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างรายการ ปรับปรุงพื้นที่ประตู 1 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรายการ ปรับปรุงพื้นที่ประตู 1


วันที่ประกาศข่าว : 14-08-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ รายการ อุปกรณ์กีฬาเพื่อบริการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ รายการ อุปกรณ์กีฬาเพื่อบริการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 31-07-2556

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม (อาคาร 35) จำนวน 3 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม (อาคาร 35) จำนวน 3 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 3 เครื่อง2. ตู้ลำโพงขยายเสียง จำนวน 3 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 3 เครื่อง2. ตู้ลำโพงขยายเสียง จำนวน 3 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2556

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม (อาคาร ๓๕) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม (อาคาร ๓๕) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 05-07-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม (อาคาร ๓๕) ๓ รายการ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม (อาคาร ๓๕) ๓ รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 05-07-2556

  ประกาศสอบราคา จัดจ้างขุดร่องน้ำพร้อมแต่งคันดินกันแนวที่สาธารณประโยชน์ 
ประกาศสอบราคา จัดจ้างขุดร่องน้ำพร้อมแต่งคันดินกันแนวที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสริมสมรรถภาพทางการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสริมสมรรถภาพทางการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2556

  ประกาศสอบราคาขนย้ายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ประกาศสอบราคาขนย้ายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา


วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 10-06-2556

  ประกาศเชิญชวนเสนอราคา เรื่อง รับสมัครร้านค้าเช่าพื้นที่บริเวณริมน้ำหลังโรงอาหาร (ตรงข้าม อสมท.)  
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา เรื่อง รับสมัครร้านค้าเช่าพื้นที่บริเวณริมน้ำหลังโรงอาหาร (ตรงข้าม อสมท.)


วันที่ประกาศข่าว : 04-06-2556

  ประกาศจ้างออกแบบอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
ประกาศจ้างออกแบบอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2556

  สอบราคาจัดจ้างทำรูปเล่มรายงานประจำปี และรูปเล่มสารสารเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 
สอบราคาจัดจ้างทำรูปเล่มรายงานประจำปี และรูปเล่มสารสารเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2556

  ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 
ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบ e-Learning จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบ e-Learning จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการระบบแบบฝังตัว จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการระบบแบบฝังตัว จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2556

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจบริเวณโรงอาหาร ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจบริเวณโรงอาหาร ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ประจำกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ประจำกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 17-05-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 17-05-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 17-05-2556

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ประตู 1  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ประตู 1


วันที่ประกาศข่าว : 15-05-2556

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2556

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตหอพักนักศึกษา 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2556

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างกำปพงรั้วแผนกงานยานพาหนะ 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างกำปพงรั้วแผนกงานยานพาหนะ


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2556

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงที่จอดรถด้านหลังอาคารคณะบริหารธุรกิจ 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงที่จอดรถด้านหลังอาคารคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2) 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2) จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2556

  ยกเลิกประกาศเชิญชวน การจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมพร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ยกเลิกประกาศเชิญชวน การจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมพร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2556

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมพร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมพร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 18-04-2556

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ ๑ รายการ  
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ ๑ รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 18-04-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับสร้างต้นแบบระบบความคุมงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดลองสำหรับสร้างต้นแบบระบบความคุมงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 18-04-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 18-04-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 10-04-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 10-04-2556

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ จ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและบริเวณโดยรอบ  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ จ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและบริเวณโดยรอบ


วันที่ประกาศข่าว : 01-04-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค์  
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค์


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2556

  ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องเตรียมการสอนสาขาวิชาการจัดการ 
ครุภัณฑ์ห้องเตรียมการสอนสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 282,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 30 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2556

  ประกาศสอบราคา กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชุดโปรแกรมสำรวจออกแบบ 
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชุดโปรแกรมสำรวจออกแบบ จำนวน 10 ชุด เพื่องานวิศวกรรมโยธา – สำรวจ (total station) ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสริมสมรรถภาพทางการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสริมสมรรถภาพทางการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 590,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการถาวร 
ครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการถาวร จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการและฝึกอบรม ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2556

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและฝึกอบรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2556

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 20-03-2556

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2556

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 13-03-2556

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 11-03-2556

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ชุด 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 11-03-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2556

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเชื่อมต่อพื้นฐานภายในสำนักงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเชื่อมต่อพื้นฐานภายในสำนักงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ  
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2556

  ประกาศสอบราคา เครื่องอัดแคปซูลอัตโนมัติ  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2556

  ประกาศสอบราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ,เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ,เครื่องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์,เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์,เครื่องโทรสาร,โทรโข่ง, เครื่อง GPS, กล้องดิจิตอลวีดีโอ  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 515,000.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2556

  ประกาศสอบราคา เครื่อง Freeze Dry  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,270,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2556

  ประกาศสอบราคา เครื่องยิงเลเซอร์แกะสลักและตัดป้ายพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 555,453.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบ สามบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2556

  ประกาศสอบราคา เครื่องบดยาแบบลูกกลิ้ง,เครื่องบดยาแบบ Rotary,เครื่องปิดปากถุงพลาสติก  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2556

  ประกาศสอบราคา โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ชุดใหญ่,โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ชุดเล็ก,ตู้เก็บเอกสาร,ฉากกั้น,โซฟา ประกอบ,โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้,ตู้เก็บเอกสาร 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2556

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสายป้อนระบบไฟฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสายป้อนระบบไฟฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2556

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการก่อสร้างผนังกันดินอาคาร 19 จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการก่อสร้างผนังกันดินอาคาร 19 จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 จำนวนนักศึกษาประมาณ 8,500 คน 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 จำนวนนักศึกษาประมาณ 8,500 คน


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ รถกระบะ CNG พร้อมต่อตู้รถกระบะ จำนวน 1 คัน  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ รถกระบะ CNG พร้อมต่อตู้รถกระบะ จำนวน 1 คัน


วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2556

  ประกาศสอบราคา อุปกรณ์การศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 
ประกาศสอบราคา


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2556

  ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด 
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด


วันที่ประกาศข่าว : 21-02-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการจัดการ 
ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 330,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 30 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 
ครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 213,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2556

  ประกาศสอบราคา ชุดฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบเซรามิก ครั้งที่ 2 
ชุดฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบเซรามิก จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 540,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องฝึกอบรมบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 
ครุภัณฑ์ห้องฝึกอบรมบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการบัญชี  
ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 301,200.- บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 30 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการตลาด  
ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 697,500.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการตลาด  
ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 249,800.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 30 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการเงิน 
ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการเงิน จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 291,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 30 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2556

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ปรับปรุงงานบริการฝ่ายวิทยบริการ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ปรับปรุงงานบริการฝ่ายวิทยบริการ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 15-02-2556

  ประกาศประกวดราครจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ  
ประกาศประกวดราครจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ


วันที่ประกาศข่าว : 15-02-2556

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและฝึกอบรม จำนวน ๑ โครงการ 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและฝึกอบรม จำนวน ๑ โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2556

  ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและฝึกอบรม 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและฝึกอบรม


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ครั้งที่ 3  
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ครั้งที่ 3


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ


วันที่ประกาศข่าว : 05-02-2556

  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 31-01-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงพื้นที่บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ รายการ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงพื้นที่บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 30-01-2556

  ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่หน้าหอพักคุรุคามวาสี จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่หน้าหอพักคุรุคามวาสี จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 29-01-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ จำนวน 1 งาน 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 29-01-2556

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 2) 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2556

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเชื่อมต่อพื้นฐานภายในสำนักงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเชื่อมต่อพื้นฐานภายในสำนักงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  
ครุภัณฑ์ห้องงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 170,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์  
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 648,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
ครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2556

  ประกาศสอบราคา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง  
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 2. ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง จำนวน 3 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 135,900.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อย บาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 30 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2556

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องเตรียมการสอนสาขาวิชาการจัดการ 
ครุภัณฑ์ห้องเตรียมการสอนสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 ชุดราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 282,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 30 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2556

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเชื่อมต่อพื้นฐานภายในสำนักงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเชื่อมต่อพื้นฐานภายในสำนักงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2556

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 18 ห้อง 315 จำนวน 1 งาน  
ปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 18 ห้อง 315 จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2556

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2556

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดเตาหลอมโลหะ ยี่ห้อ INDUCTOTHEM รุ่น CR (VIR.POWER) จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดเตาหลอมโลหะ ยี่ห้อ INDUCTOTHEM รุ่น CR (VIR.POWER) จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2555

  ประกาศยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ 2554


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2555

  ประกาศสอบราคา เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ 
1. เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน 1 โครงการ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 15 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2555

  ประกาศสอบราคา กล่องควบคุมบรรยากาศ  
กล่องควบคุมบรรยากาศ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2555

  ประกาศสอบราคา เตาอบชุบความร้อนอุณหภูมิสูง  
เตาอบชุบความร้อนอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 150 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2555

  ประกาศสอบราคา โครงทดสอบ (Structure Test)  
โครงทดสอบ (Structure Test) จำนวน 2 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2555

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องฝึกอบรมบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ครุภัณฑ์ห้องฝึกอบรมบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 14-12-2555

  ประกาศสอบราคาจ้างเรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจ้างเรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 13-12-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 13-12-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ รถดำนาพร้อมอุปกรณ์เพาะกล้า จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ รถดำนาพร้อมอุปกรณ์เพาะกล้า จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 13-12-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการแหล่งจ่ายไฟตรงแบบแรงดันคู่ชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการแหล่งจ่ายไฟตรงแบบแรงดันคู่ชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2555

  ประกาศสอบราคา ชุดทดลองการพาความร้อนแบบอิสระและบังคับ  
ชุดทดลองการพาความร้อนแบบอิสระและบังคับ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 550,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2555

  ประกาศสอบราคา ชุดฝึกเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์  
ชุดฝึกเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ จำนวน 2 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2555

  ประกาศสอบราคา เครื่องกวนน้ำดิน  
เครื่องกวนน้ำดิน จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2555

  ประกาศสอบราคา เครื่องจักรโรงงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
เครื่องจักรโรงงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2555

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  
ครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 213,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2555

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2554 
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2554


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดรูปคลื่นทางไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดรูปคลื่นทางไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2555

  ประักาศจ้างออกแบบอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
ประักาศจ้างออกแบบอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2555

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องแสดงผลงานสาขาวิชาประติมากรรม  
ครุภัณฑ์ห้องแสดงผลงานสาขาวิชาประติมากรรม


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2555

  ประกาศสอบราคาชุดฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบเซรามิก 
ชุดฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบเซรามิก


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2555

  ประกาศสอบราคาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น  
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ จำนวน 1 งาน 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคป จำนวน 11 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคป จำนวน 11 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 24-09-2555

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคาร 
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคาร


วันที่ประกาศข่าว : 21-09-2555

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคาร 
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคาร


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2555

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 42,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 42,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 07-09-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดรูปคลื่นทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 4 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดรูปคลื่นทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 4 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ แหล่งจ่ายไฟตรงแบบแรงดันคู่ชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ แหล่งจ่ายไฟตรงแบบแรงดันคู่ชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2555

  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ  
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2555

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 
1. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 948,500.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 24-07-2555

  ประกาศเชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารบริเวณหอพักนักนักศึกษา ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ  
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ . แบบหล่อคอนกรีตขนาด 5x5x5 ซม. ฯลฯ (ครั้งที่2) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ . แบบหล่อคอนกรีตขนาด 5x5x5 ซม. ฯลฯ (ครั้งที่2)


วันที่ประกาศข่าว : 16-07-2555

  ประกาศสอบราคา เครื่องทดสอบแรงดึงเอนกประสงค์ 
1. เครื่องทดสอบแรงดึงเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2555

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ  
ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องมือพื้นฐานงานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่2) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องมือพื้นฐานงานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่2)


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2555

  ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ  
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2555

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 3) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 3)


วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จำนวน 1 ชุด 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเลเซอร์แบบสามมิติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเลเซอร์แบบสามมิติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2555

  ประกาศสอบราคา 1. เครื่องทดสอบแรงดึงขนาด 100 KN  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2555

  ประกาศสอบราคา 1. เครื่อง Magnetic Susceptibility Balance 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 470,000.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2555

  ประกาศสอบราคา 1. ชุดวิเคราะห์กรดอะมิโนด้วยระบบไอออนโครมาโตกราฟ  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2555

  ประกาศสอบราคา 1. เครื่องล้างจานอัตโนมัติ  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 593,348.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์X-ray fluorescence จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์X-ray fluorescence จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบความแข็งเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบความแข็งเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 19-06-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 19-06-2555

  ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด  
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเลเซอร์แบบสามมิติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเลเซอร์แบบสามมิติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 3) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 3)


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์X-ray fluorescence 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์X-ray fluorescence ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ ชุด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 01-06-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 29-05-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารเอนกประสงค์ ๑ รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารเอนกประสงค์ ๑ รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2555

  ประกาศสอบราคา ตู้ดูดควัน ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง ดิจิตอลสเตอเรจออสซิลโลสโคป กล้องจุลทรรศร์สเตอริโอ กล้องจุลทรรศน์ metallurical 
1. ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ตัว 2. ตู้ดูดความชิ้นอัตโนมัติ จำนวน 4 ตัว 3. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง จำนวน 1 ตัว 4. ดิจิตอลสเตอเรจออสซิลโลสโคป จำนวน 1 ตัว 5. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ จำนวน 1 ชุด 6. กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2555

  ประกาศสอบราคา เตาเผาไฟฟ้าแบบควบคุมบรรยากาศ เตาเผาไฟฟ้าแบบสุญญากาศ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ เครื่องกวนสารให้ความร้อน  
ราคากลาง 530,000 บาท ส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2555

  ประกาศสอบราคา เครื่องล้างจานอัตโนมัติ ครั้งที่ 2  
เครื่องล้างจานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 593,348 บาท ระยะเวลาการส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)ชุดครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)ชุดครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 04-05-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่ายย่านความถี่ไมโครเวฟ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่ายย่านความถี่ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2555

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ฯ ๑ รายการ 
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ฯ ๑ รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2555

  ประกาศแจ้งผลการประกวดราคาโรงอาหาร  
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2555

  ประกาศสอบราคา 1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการยศาสตร์  
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 268,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2555

  ประกาศสอบราคา เครื่องแม่ข่าย (SERVER) และเครื่องมืออุปกรณ์ ครั้งที่ 3 
1. เครื่องแม่ข่าย (SERVER) และเครื่องมืออุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2555

  ประกาศสอบราคา 1. ชุดวิเคราะห์กรดอะมิโนด้วยระบบไอออนโครมาโตกราฟ 
1. ชุดวิเคราะห์กรดอะมิโนด้วยระบบไอออนโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 26-04-2555

  ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม  
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2555

  ประกาศสอบราคา1. เครื่องล้างจานอัตโนมัติ  
1. เครื่องล้างจานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 593,348.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2555

  ประกาศสอบราคา 1. เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ  
1. เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2555

  ประกาศสอบราคา 1. เครื่อง Magnetic Susceptibility Balance 
1. เครื่อง Magnetic Susceptibility Balance จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 470,000.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2555

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 948,500.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 24-04-2555

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ฯ  
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2555

  ประกาศเชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจบริเวณโรงอาหาร ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2555  
เชิญชวน


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2555

  ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่2) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่2)


วันที่ประกาศข่าว : 12-04-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการรับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการรับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 10-04-2555

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารเอนกประสงค์  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารเอนกประสงค์


วันที่ประกาศข่าว : 04-04-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมการทำงานกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมการทำงานกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction


วันที่ประกาศข่าว : 04-04-2555

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ หลัง วิทยาเขตขอนแก่น 
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์


วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึก จำนวน 1 ชุด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึก จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 วิทยาเขตขอนแก่น 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 วิทยาเขตขอนแก่น


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2555

  ประกาศสอบราคา 1. เครื่องทดสอบแรงดึงขนาด 100 KN จำนวน 1 เครื่อง 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2555

  ประกาศสอบราคา เครื่องแม่ข่าย (SERVER) และเครื่องมืออุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2555

  ประกาศสอบราคา เครื่องทดสอบแรงดึงอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่ายย่านความถี่ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่2) 
ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่ายย่านความถี่ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่2)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2555

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เชิญชวนเสนอราคารับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เชิญชวนเสนอราคารับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ฯลฯ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลัง วิทยาเขตขอนแก่น 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลัง วิทยาเขตขอนแก่น


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่ายย่านความถี่ไมโครเวฟ (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่ายย่านความถี่ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ประกาศสอบราคา เครื่องเจียระไนราบ  
เครื่องเจียระไนราบ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,580,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่น บาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสาขาวิชามัลติมีเดียงานศิลปกรรม  
ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสาขาวิชามัลติมีเดียงานศิลปกรรม จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการจัดการ  
ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 326,100.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) จำนวน ๑ โครงการ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) จำนวน ๑ โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2555

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2555

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมการทำงานกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมการทำงานกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์ 5 ชุด(ครั้งที่3) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ คอมพิวเตอร์ 5 ชุด(ครั้งที่3)


วันที่ประกาศข่าว : 23-02-2555

  ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมการทำงานกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง 
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมการทำงานกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 16-02-2555

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการบัญชี  
ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 172,500.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 16-02-2555

  ประกาศสอบราคาเครื่องแม่ข่าย (SERVER) และเครื่องมืออุปกรณ์  
เครื่องแม่ข่าย (SERVER) และเครื่องมืออุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 16-02-2555

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการยศาสตร์  
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 268,600.- บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 16-02-2555

  ประกาศสอบราคาเรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อคัดเลือกตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 
ประกาศสอบราคาเรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อคัดเลือกตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2555


วันที่ประกาศข่าว : 09-02-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2555

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซรามิก  
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซรามิก จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 303,000.- บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2555

  ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน  
1. เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 131,400.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 31-01-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ


วันที่ประกาศข่าว : 31-01-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องทดสอบการเฉือนตรงแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องทดสอบการเฉือนตรงแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์ทดสอบประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์ทดสอบประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูง(เครื่องแม่ข่าย) จำนวน 2 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูง(เครื่องแม่ข่าย) จำนวน 2 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2555

  ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) 
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)


วันที่ประกาศข่าว : 19-01-2555

  ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้ ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้ ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตรวจวัดการสะท้อนเชิงเวลาในสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตรวจวัดการสะท้อนเชิงเวลาในสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่2)


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2555

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย 
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายศูนย์กลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถแทรกเตอร์นั่งขับล้อยางเพื่อการเกษตร(ครั้งที่2)  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถแทรกเตอร์นั่งขับล้อยางเพื่อการเกษตร(ครั้งที่2)


วันที่ประกาศข่าว : 12-01-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องมือพื้นฐานงานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องมือพื้นฐานงานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 12-01-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด(ครั้งที่ 2)  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด(ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 12-01-2555

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 อาคาร 13 จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 อาคาร 13 จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2555

  ประกาศสอบราคา เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ 
1. เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน 1 โครงการ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,145,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 15 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2555

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายศูนย์กลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายศูนย์กลางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดลองคอนกรีตแบบไม่ทำลายโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดลองคอนกรีตแบบไม่ทำลายโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2555

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความจุสูง จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความจุสูง จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 22-12-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1. เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ (L1 : DGPS WAAS Enabled )จำนวน 15 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1. เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ (L1 : DGPS WAAS Enabled )จำนวน 15 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 22-12-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 14-12-2554

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่ายย่านความถี่ไมโครเวฟ 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่ายย่านความถี่ไมโครเวฟ


วันที่ประกาศข่าว : 13-12-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ แบบหล่อคอนกรีตขนาด 5x5x5 ซม. ,เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พิกัด 310 กรัม/0.001 กรัม ฯลฯ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ แบบหล่อคอนกรีตขนาด 5x5x5 ซม. ,เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พิกัด 310 กรัม/0.001 กรัม ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2554

  ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่ายย่านความถี่ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่ายย่านความถี่ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 01-12-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ,พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง ฯลฯ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ,พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 01-12-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบความแข็งเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบความแข็งเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 01-12-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องทดสอบการเฉือนตรงแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องทดสอบการเฉือนตรงแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่อง Digital Oscilloscope จำนวน 20 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่อง Digital Oscilloscope จำนวน 20 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์ทดสอบประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์ทดสอบประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมือวัดอัตราการไหลของแก๊สชนิดละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมือวัดอัตราการไหลของแก๊สชนิดละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถแทรกเตอร์นั่งขับล้อยางเพื่อการเกษตร จำนวน 1 คัน 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถแทรกเตอร์นั่งขับล้อยางเพื่อการเกษตร จำนวน 1 คัน


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดออกแบบและประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความจุสูงสำหรับงานวิจัย จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดออกแบบและประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความจุสูงสำหรับงานวิจัย จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ(L1 : DGPS WAAS Enabled ) จำนวน 15 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ(L1 : DGPS WAAS Enabled ) จำนวน 15 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าแบบ Floating and Isolating จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าแบบ Floating and Isolating จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 12-10-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องตรวจวัดการสะท้อนเชิงเวลาในสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องตรวจวัดการสะท้อนเชิงเวลาในสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 12-10-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 12-10-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ โต๊ะพับเอนกประสงค์ ฯลฯ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ โต๊ะพับเอนกประสงค์ ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง (ครั้งที่2) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง (ครั้งที่2)


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เก้าอี้เล็คเชอร์ ประจำอาคาร 19 จำนวน 100 ตัว ฯลฯ  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เก้าอี้เล็คเชอร์ ประจำอาคาร 19 จำนวน 100 ตัว ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2554

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา”


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2554

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ และอาคารประกอบ 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ และอาคารประกอบ”


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2554

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์”


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2554

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอาคารประกอบ 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอาคารประกอบ”


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2554

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารประกอบ 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารประกอบ”


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2554

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ”


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2554

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์”


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2554

  ประกาศสอบราคา ทำความสะอาดอาคารเรียนรวมสาขาวิชาไฟฟ้า 4 ชั้น และอาคารประกอบ 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารเรียนรวมสาขาวิชาไฟฟ้า 4 ชั้น และอาคารประกอบ”


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2554

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารเรียนรวมสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และอาคารประกอบ”


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2554

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารโรงอาหาร 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารโรงอาหาร 1 ชั้น และอาคารประกอบ”


วันที่ประกาศข่าว : 30-08-2554

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ซ่อมบำรุงอาคาร 19 จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ซ่อมบำรุงอาคาร 19 จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 22-08-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมือวัดอัตราการไหลของแก๊สชนิดละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมือวัดอัตราการไหลของแก๊สชนิดละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 22-08-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเร้าเตอร์คอม้า จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเร้าเตอร์คอม้า จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 22-08-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบโครงสร้างมหภาค จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบโครงสร้างมหภาค จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกไมโครคอนโทรเลอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 15 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกไมโครคอนโทรเลอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 15 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2554

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์ จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุรายการ วัสดุซ่อมครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า LN ห้องเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุรายการ วัสดุซ่อมครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า LN ห้องเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2554

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ซ่อมหัวสายน้ำมันไฮดรอลิกและทำถาดรองน้ำมันไฮดรอลิกชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ซ่อมหัวสายน้ำมันไฮดรอลิกและทำถาดรองน้ำมันไฮดรอลิกชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 21-07-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2554

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงหอพักคุรุคามวาสี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงหอพักคุรุคามวาสี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2554

  ประกาศสอบราคาจ้างรายการ ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์ จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคาจ้างรายการ ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 28-06-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2554

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงที่จอดรถแทรกเตอร์, ที่เก็บอุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตรและเรือนเพาะชำ จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงที่จอดรถแทรกเตอร์, ที่เก็บอุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตรและเรือนเพาะชำ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 10-06-2554

  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพัก คุรุคามวาสี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพัก คุรุคามวาสี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั๊มลมแบบสกรู จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั๊มลมแบบสกรู จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 01-06-2554

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) รายการ ปรับปรุงหอพักคุรุคามวาสี  
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) รายการ ปรับปรุงหอพักคุรุคามวาสี


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2554

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาแบบใช้ระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาแบบใช้ระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ตามประกาศเลขที่ อ.17/งปม.2554


วันที่ประกาศข่าว : 24-05-2554

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องมือวัดวัดพิกัดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องมือวัดวัดพิกัดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2554

  จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและพลังงาน (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ชุด 
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและพลังงาน (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2554

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบวิทยบริการบัณฑิตนักศึกษา 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบวิทยบริการบัณฑิตนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2554

  ประกาศสอบราคา ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก 
1. ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 04-05-2554

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและพลังงาน (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 1 ชุด 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและพลังงาน (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 27-04-2554

  ประกาศสอบราคาจ้าง 1. ก่อสร้างเรือน 12 สถานี 2. ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
1. ก่อสร้างเรือน 12 สถานี จำนวน 1 งาน ราคางบประมาณ 815,000.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 819,000.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 2. ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ จำนวน 1 งาน ราคางบประมาณ 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 662,000.-บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 27-04-2554

  ประกาศสอบราคา เครื่องอัดแม่พิมพ์ยาง, เครื่องร่อนเข็มแม่เหล็ก, เครื่องดูดฟอกอากาศกระบอกปูนแบบหล่อ, เตาอบกระบอกปูนแบบหล่อ, ตู้ฉีดน้ำล้างปูนความดันสูง 
1. เครื่องอัดแม่พิมพ์ยาง จำนวน 2 เครื่อง, 2. เครื่องร่อนเข็มแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง, 3. เครื่องดูดฟอกอากาศกระบอกปูนแบบหล่อ จำนวน 1 เครื่อง, 4. เตาอบกระบอกปูนแบบหล่อ จำนวน 1 เครื่อง, 5. ตู้ฉีดน้ำล้างปูนความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 440,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 27-04-2554

  ประกาศสอบราคา ชุดเครื่องประจำโรงงาน ครั้งที่ 2 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 390,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 30 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 27-04-2554

  ประกาศสอบราคา เครื่องมือวัดขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 
1. เครื่องมือวัดขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 676,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 180 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 27-04-2554

  ประกาศสอบราคา Centifuge, Hotplate and stirrer, Dispersing mixer, เครื่องบด, เครื่องวัดความหนืด, เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง ครั้งที่ 2 
1. Centifuge จำนวน 3 เครื่อง 2. Hotplate and stirrer จำนวน 4 เครื่อง 3. Dispersing mixer จำนวน 1 เครื่อง 4. เครื่องบด จำนวน 1 เครื่อง 5. เครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 เครื่อง 6. เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2554

  ประกาศประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ บริเวณชั้นล่าง หอพักนักศึกษา 
ประกาศประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ บริเวณชั้นล่าง หอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU จำนวน 7 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU จำนวน 7 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบโครงสร้างมหภาค จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบโครงสร้างมหภาค จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิค จำนวน1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิค จำนวน1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์ฯลฯ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์ฯลฯ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2554

  จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาแบบใช้ระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาแบบใช้ระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 18-04-2554

  จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและพลังงาน จำนวน 1 ชุด 
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและพลังงาน จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 12-04-2554

  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอสูงส่องไฟป่า จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอสูงส่องไฟป่า จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2554

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ทาสีภายนอกอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ทาสีภายนอกอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 04-04-2554

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาแบบใช้ระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาแบบใช้ระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3


วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2554

  จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องมือวัดพิกัดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องมือวัดพิกัดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2554

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและพลังงาน จำนวน 1 ชุด 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและพลังงาน จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2554

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว จำนวน 5 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว จำนวน 5 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องมือผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องมือผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องPlotter จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องPlotter จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2554

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอสูงส่องไฟป่า จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอสูงส่องไฟป่า จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2554

  ประกาศสอบราคา เตาอบโลหะแบบควบคุมบรรยากาศ  
1. เตาอบโลหะแบบควบคุมบรรยากาศ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2554

  ประกาศสอบราคา 1. เครื่องฉีดเทียน 
1. เครื่องฉีดเทียน จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2554

  ประกาศสอบราคา 1. เครื่องกัด CNC ขึ้นรูปต้นแบบเครื่องประดับ  
1. เครื่องกัด CNC ขึ้นรูปต้นแบบเครื่องประดับ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2554

  ประกาศสอบราคาเครื่อง LCR METER  
เครื่อง LCR METER จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2554

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพิกัดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพิกัดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 14-03-2554

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


วันที่ประกาศข่าว : 14-03-2554

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องหลอมเทเม็ดโลหะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องหล่อดูดสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องหลอมเทเม็ดโลหะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องหล่อดูดสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 07-03-2554

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) งานก่อสร้างหอสูงส่องไฟป่า จำนวน 1 โครงการ  
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) งานก่อสร้างหอสูงส่องไฟป่า จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 07-03-2554

  ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2554

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2554

  ประกาศสอบราคา เครื่องมือวัดขนาดเล็ก  
1. เครื่องมือวัดขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 676,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 180 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2554

  ประกาศสอบราคา ชุดทดลองแทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์จำนวน 5 ชุด ชุดทดลองเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงจำนวน 5 ชุด ชุดทดลองเรื่องวงจร RLCจำนวน 5 ชุด ชุดทดลองเรื่องการหาดัชนีหักเหของแสงจำนวน 5 ชุด 
1. ชุดทดลองแทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ จำนวน 5 ชุด 2. ชุดทดลองเรื่องไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 5 ชุด 3. ชุดทดลองเรื่องวงจร RLC จำนวน 5 ชุด 4. ชุดทดลองเรื่องการหาดัชนีหักเหของแสง จำนวน 5 ชุด 5. เครื่องกำเนิดแสงฮีเลียมนีออนเลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง ราคางบประมาณในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2554

  ประกาศสอบราคา ชุดฝึกปฏิบัติการหาตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์  
1. ชุดฝึกปฏิบัติการหาตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2554

  ประกาศสอบราคา Fluorescence spectroscopy  
1. Fluorescence spectroscopy จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 25-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


วันที่ประกาศข่าว : 25-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ห้อง 18417  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ห้อง 18417


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2554 ประมาณ จำนวน 2,700 คน 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2554 ประมาณ จำนวน 2,700 คน


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2554

  จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 โครงการ 
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2554

  ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 63 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2554

  ประกาศแก้ไขข้อคลาดเลื่อนชื่ออาคารเรียนรวมวิทยาเขตสุรินทร์ 1 หลัง 
ประกาศแก้ไขข้อคลาดเลื่อนชื่ออาคารเรียนรวมวิทยาเขตสุรินทร์ 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 15-02-2554

  ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 14-02-2554

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 โครงการ 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 14-02-2554

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องมือวัดพิกัดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องมือวัดพิกัดสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 14-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.เครื่องปรับอากาศขนาด 26,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง,2.เครื่องปรับอากาศขนาด 28,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.เครื่องปรับอากาศขนาด 26,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง,2.เครื่องปรับอากาศขนาด 28,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 14-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 14-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องมือผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องมือผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2554

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาแบบใช้ระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาแบบใช้ระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2554

  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) จัดจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 โครงการ 
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) จัดจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 10-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงและต่อเติมลานธรรมคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงและต่อเติมลานธรรมคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-02-2554

  ประกาศสอบราคาเรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อคัดเลือกตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 
ประกาศสอบราคาเรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อคัดเลือกตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2554


วันที่ประกาศข่าว : 09-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องถ่ายเอกสารแบบแปลนขนาด A๐ จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องถ่ายเอกสารแบบแปลนขนาด A๐ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเร้าเตอร์คอม้า จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเร้าเตอร์คอม้า จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเลื่อยวงเดือน จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเลื่อยวงเดือน จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบความต้านทานต่อการสึกกร่อนโดยเครื่องลอสแองเจริส จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบความต้านทานต่อการสึกกร่อนโดยเครื่องลอสแองเจริส จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2554

  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องหลอมเทเม็ดโลหะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องหล่อดูดสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องหลอมเทเม็ดโลหะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องหล่อดูดสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 03-02-2554

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2554

  ประกาศสอบราคา Centifuge, Hotplate and stirrer, Dispersing mixer, เครื่องบด, เครื่องวัดความหนืด, เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,660,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2554

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,855,900.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2554

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 ชุด  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 25-01-2554

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องหลอมเทเม็ดโลหะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องหล่อดูดสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอ จำนวน 1 โครงการ 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องหลอมเทเม็ดโลหะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องหล่อดูดสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2554

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลัง 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามประกาศเลขที่ อ.03/งปม.2554 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ด้วยเงินงบประมาณ 275,500,000.- บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณ 2555–2556 และเงินนอกงบประมาณ 14,500,000.- บาท รวมวงเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 290,000,000.- บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ 304,000,000.- บาท (สามร้อยสี่ล้านบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2554

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2554

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน ๑ ชุด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน ๑ ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2554

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดรูปคลื่นทางไฟฟ้าและวิเคราะห์ลอจิก จำนวน 3 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดรูปคลื่นทางไฟฟ้าและวิเคราะห์ลอจิก จำนวน 3 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล จำนวน 16 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล จำนวน 16 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั๊มลมแบบสกรู จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปั๊มลมแบบสกรู จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 11-01-2554

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ จ้างถมดินหน้าหอพักนักศึกษาและปลูกต้นไม้ จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ จ้างถมดินหน้าหอพักนักศึกษาและปลูกต้นไม้ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 10-01-2554

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาแบบใช้ระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด  
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาแบบใช้ระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 10-01-2554

  ประกาศสอบราคา ต้นตะโก ธรรมชาติ กอละ 4-5 ต้น สูง 3-3.50 ม. ต้นตะโก ธรรมชาติ ต้นโต  6-7 นิ้ว สูง 3.50 – 4 ม. หญ้า ดินปลูกต้นไม้ ต้นไม้ประดับ 
1. ต้นตะโก ธรรมชาติ กอละ 4-5 ต้น สูง 3-3.50 ม. จำนวน 10 กอ 2. ต้นตะโก ธรรมชาติ ต้นโต  6-7 นิ้ว สูง 3.50 – 4 ม. จำนวน 20 ต้น 3. หญ้า จำนวน 1,000 ม2 4. ดินปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ถุง 5. ต้นไม้ประดับ จำนวน 1,000 ต้น ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 145,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 10-01-2554

  ประกาศสอบราคา ชุดสลายเซลล์ด้วยคลื่นความถี่สูง เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง  
1. ชุดสลายเซลล์ด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด 2. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง จำนวน 2 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 940,000.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 10-01-2554

  ประกาศสอบราคา ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 
1. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 670,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 10-01-2554

  ประกาศสอบราคา ชุดเครื่องมือประจำโรงงาน  
1. ชุดเครื่องมือประจำโรงงาน จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 390,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 30 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอัดรีดขึ้นรูปวัสดุโพลิเมอร์คอมโพสิต จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอัดรีดขึ้นรูปวัสดุโพลิเมอร์คอมโพสิต จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว จำนวน 5 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว จำนวน 5 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องมือผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องมือผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2554

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 30-12-2553

  เปิดยื่นเสนอราคาอุปกรณ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 
กองพัฒนานักศึกษา มีความประสงค์เปิดยื่นซองเสนอราคาอุปกรณ์การศึกษานักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ดังรายการต่อไปนี้


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 9 รายการ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 9 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 21-12-2553

  จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2553

  ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2553

  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม สำหรับห้องปฏิบัติการวัสดุและการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ จำนวน 1 โครงการ 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรม สำหรับห้องปฏิบัติการวัสดุและการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2553

  ประกาศสอบราคา เครื่องวิเคราะห์สเปคตรัมย่านความถี่ไมโครเวฟ 
1. เครื่องวิเคราะห์สเปคตรัมย่านความถี่ไมโครเวฟ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 715,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2553

  ประกาศสอบราคา ชุดเครื่องมือแยกขนาดโปรตีน  
1. ชุดเครื่องมือแยกขนาดโปรตีน จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2553

  ประกาศสอบราคา เครื่อง LCR METER  
1. เครื่อง LCR METER จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 980,000.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2553

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง  
ตามประกาศ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และประกาศ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. และกำหนดแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคให้ผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 07-12-2553

  จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 
จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


วันที่ประกาศข่าว : 07-12-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 07-12-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องพิมพ์และตัดไดคัต จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องพิมพ์และตัดไดคัต จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 07-12-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการนาโนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการนาโนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 07-12-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2553

  ประกาศสอบราคา เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ 
1. เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,230,500.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 15 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2553

  ประกาศสอบราคา ชุดทดลองแทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์, ชุดทดลองเรื่องไฟฟ้ากระแสตรง, ชุดทดลองเรื่องวงจร RLC, ชุดทดลองเรื่องการหาดัชนีหักเหของแสงฮีเลียมนีออนเลเซอร์ 
1. ชุดทดลองแทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ จำนวน 5 ชุด 2. ชุดทดลองเรื่องไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 5 ชุด 3. ชุดทดลองเรื่องวงจร RLC จำนวน 5 ชุด 4. ชุดทดลองเรื่องการหาดัชนีหักเหของแสง จำนวน 5 ชุด 5. เครื่องกำเนิดแสงฮีเลียมนีออนเลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2553

  ประกาศสอบราคา ห้องบรรยายวิชาการเงิน จำนวน 1 ชุด  
1. ห้องบรรยายวิชาการเงิน จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 104,500.- บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2553

  ประกาศสอบราคา เครื่องเร่งสภาวะอากาศ จำนวน 1 ชุด  
1. เครื่องเร่งสภาวะอากาศ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,995,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 01-12-2553

  ประกาศสอบราคา เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ 
1. เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,230,500.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 15 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 01-12-2553

  จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม สำหรับห้องปฏิบัติการวัสดุและการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ จำนวน 1 โครงการ 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม สำหรับห้องปฏิบัติการวัสดุและการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2553

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 9 รายการ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 9 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2553

  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2553

  ประกาศสอบราคา ชุดฝึกปฏิบัติการหาตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ชุด  
1. ชุดฝึกปฏิบัติการหาตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2553

  ประกาศสอบราคาเครื่องทดสอบกำลังคอนกรีตขนาดไม่ต่ำกว่า 500 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 
1. เครื่องทดสอบกำลังคอนกรีตขนาดไม่ต่ำกว่า 500 ตัน จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2553

  ประกาศสอบราคาห้องปฏิบัติการงานออกแบบ จำนวน 1 ชุด 
1. ห้องปฏิบัติการงานออกแบบ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 23-11-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 23-11-2553

  จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม สำหรับห้องปฏิบัติการวัสดุและการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ จำนวน 1 โครงการ 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม สำหรับห้องปฏิบัติการวัสดุและการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2553

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2553

  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง  
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง  
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2553

  ประกาศสอบราคา ห้องปฏิบัติการภาษาสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และศูนย์ภาษา จำนวน 1 ห้อง 
1. ห้องปฏิบัติการภาษาสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และศูนย์ภาษา จำนวน 1 ห้อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2553

  ประกาศสอบราคา ห้องปฏิบัติการมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด  
1. ห้องปฏิบัติการมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 626,600.-บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 120 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2553

  ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 ชุด  
1. ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2553

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบและหล่อวิจิตร ห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะด้วยความร้อนและซ่อมแซมหลังคา 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบและหล่อวิจิตร ห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะด้วยความร้อนและซ่อมแซมหลังคา


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2553

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงที่จอดรถแทรกเตอร์, ที่เก็บอุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตรและเรือนเพาะชำ จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงที่จอดรถแทรกเตอร์, ที่เก็บอุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตรและเรือนเพาะชำ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 9 รายการ  
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 9 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2553

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2553

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องขึ้นรูปพลาสติกระบบสุญญากาศ จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องขึ้นรูปพลาสติกระบบสุญญากาศ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 26-10-2553

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Term of Reference) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Term of Reference) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 22-10-2553

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 18-10-2553

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Term of Reference) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง 
ก่อสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2553

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องบรรยาย 22310 การจัดการผังเมืองพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องบรรยาย 22310 การจัดการผังเมืองพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอัดรีดขึ้นรูปวัสดุโพลิเมอร์คอมโพสิต จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอัดรีดขึ้นรูปวัสดุโพลิเมอร์คอมโพสิต จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2553

  จัดจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 โครงการ  
จัดจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 04-10-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 โครงการ  
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 30-08-2553

  ประกาศสอบราคาจ้างรายการก่อสร้างที่จอดรถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์อาคาร 19 จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจ้างรายการก่อสร้างที่จอดรถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์อาคาร 19 จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมทางด้านมิติ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมทางด้านมิติ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมทางด้านมิติ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมทางด้านมิติ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดความชื้นใช้อินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดความชื้นใช้อินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2553

  ประกาศสอบราคา กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 28 เท่า จำนวน 4 เครื่อง  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 125,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2553

  ประกาศสอบราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 30 เครื่อง 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 84 ตัว  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 84 ตัว


วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โครงการพัฒนาห้องรองคณบดีและห้องสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 โครงการ  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โครงการพัฒนาห้องรองคณบดีและห้องสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2553

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ โครงการพัฒนาห้องเตรียมการสอนสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ โครงการพัฒนาห้องเตรียมการสอนสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ บอร์ด ARM 9 สำหรับการประมวลผลเชิงเวลาจริง จำนวน 15 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ บอร์ด ARM 9 สำหรับการประมวลผลเชิงเวลาจริง จำนวน 15 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 15 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 15 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าขวดพลาสติกใส (ครั้งที่ 2) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าขวดพลาสติกใส (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 29-06-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมทร.อีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน มทร.อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2553

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ทำคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 3,200 เล่ม  
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ทำคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 3,200 เล่ม


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยผงแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยผงแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 160,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมือวัดและแหล่งจ่ายไฟฟ้าพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมือวัดและแหล่งจ่ายไฟฟ้าพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2553

  ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2553

  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าขวดน้ำดื่มพลาสติกใส จำนวน 1 เครื่อง ( ครั้งที่ 2)ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าขวดน้ำดื่มพลาสติกใส จำนวน 1 เครื่อง ( ครั้งที่ 2)ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 01-06-2553

  ประกาศสอบราคารายการ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารโรงงานฝึกสาขาประติมากรรม จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคารายการ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารโรงงานฝึกสาขาประติมากรรม จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 31-05-2553

  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน มทร. อีสาน  
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน มทร. อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 26-05-2553

  ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference; TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าขวดพลาสติกใส ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference; TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าขวดพลาสติกใส ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2553

  ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน มทร. อีสาน 
ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน มทร. อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2553

  ประกาศสอบราคาจ้างรายการ โครงการพัฒนาห้องเตรียมการสอนสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคาจ้างรายการ โครงการพัฒนาห้องเตรียมการสอนสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ บอร์ด ARM9 สำหรับการประมวลผลเชิงเวลาจริง จำนวน 15 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ บอร์ด ARM9 สำหรับการประมวลผลเชิงเวลาจริง จำนวน 15 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเชื่อมสายเทอร์โมคับเปิ้ล จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเชื่อมสายเทอร์โมคับเปิ้ล จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 24-05-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน มทร. อีสาน 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน มทร. อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุมวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุมวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการ 18 หน่วย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการ 18 หน่วย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2553

  ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน มทร. อีสาน 
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน มทร. อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 
1. ชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล จำนวน 3 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 255,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2553

  ประกาศสอบราึคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 เครื่อง  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 330,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกำเนิดสัญญาณ RF ย่านความถี่ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกำเนิดสัญญาณ RF ย่านความถี่ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ อุปกรณ์วัดหาศูนย์ชิ้นงาน จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ อุปกรณ์วัดหาศูนย์ชิ้นงาน จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยผงแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยผงแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2553

  ประกาศสอบราคา ปรับปรุงอาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ปรับปรุงอาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 โครงการ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 1,004,107.37 บาท (หนึ่งล้านสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2553

  ประกาศสอบราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนและระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ(ครั้งที่ 2)  
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนและระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 โครงการ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 432,200.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2553

  ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารประชุมวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารประชุมวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2553

  ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการ 18 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการ 18 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-04-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-04-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารนิทรรศการ 18 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารนิทรรศการ 18 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2553

  ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover Way) สายที่ 1 ระหว่างอาคารหอพักนักศึกษาถึงอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover Way) สายที่ 1 ระหว่างอาคารหอพักนักศึกษาถึงอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรอง 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารรับรอง 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2553

  ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์(ครั้งที่ 2) 
ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์(ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 17-03-2553

  ประกาศสอบราคา ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารสนเทศงานทะเบียน ครั้งที่ 2 
1. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารสนเทศงานทะเบียน จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 12-03-2553

  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2553

  ประกาศสอบราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนและระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 โครงการ 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 432,200.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งมองไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2553

  ประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 โครงการ 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 476,100.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งมองไม่เกิน 60 วัน


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2553

  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover Way) สายที่ 1 ระหว่างอาคารหอพักนักศึกษาถึงอาคารกิจการนักศึกษา 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover Way) สายที่ 1 ระหว่างอาคารหอพักนักศึกษาถึงอาคารกิจการนักศึกษา ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2553

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2553

  ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารรับรอง 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารรับรอง 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2553

  ประกาศร่างขอบเขตงาน Tor และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover Way) สายที่ 1 ระหว่างอาคารหอพักนักศึกษาถึงอาคารกิจกานักศึกษา 
ร่างขอบเขตงาน Tor และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover Way) สายที่ 1 ระหว่างอาคารหอพักนักศึกษาถึงอาคารกิจกานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 25-02-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารรับรอง 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
โครงการก่อสร้างอาคารรับรอง 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (ครั้งที่ 2) 
จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 23-02-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 4 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 4


วันที่ประกาศข่าว : 10-02-2553

  ประกาศสอบราคา โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องเรียนระบบควบคุมงานอุตสาหกรรมด้วย PLC จำนวน 1 โครงการ 
โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องเรียนระบบควบคุมงานอุตสาหกรรมด้วย PLC จำนวน 1 โครงการ ในวงเงิน 243,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 09-02-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์ลอย  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์ลอย


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2553

  ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 หลัง  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ ครั้งที่ 2 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2553

  ประกาศสอบราคา ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารสนเทศงานทะเบียน 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการดังนี้ 1. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารสนเทศงานทะเบียน จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2553

  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 3 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 3


วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 5 รายการ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 5 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2553

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (ครั้งที่2)


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2553

  ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง 
ของวิทยาเขตสกลนคร ครั้งที่ 4


วันที่ประกาศข่าว : 26-01-2553

  ประกาศสอบราคา เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อคัดเลือกตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 
ประกาศสอบราคา เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อคัดเลือกตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2553


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 โครงการ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2553

  ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย จำนวน 1 โครงการ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2553

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (FULL COLOR DISPLAY) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (FULL COLOR DISPLAY) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 12-01-2553

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (ครั้งที่ 2) 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 12-01-2553

  ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง จำนวน 1 งาน  
ประกาศสอบราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง จำนวน 1 งาน


วันที่ประกาศข่าว : 11-01-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตัดพลาสมา จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตัดพลาสมา จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2553

  ประกาศสอบราคา วัสดุก่อสร้าง หนองระเวียง ครั้งที่ 2 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง ดังรายการแนบ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบไม่เกิน 60 วัน การสอบราคาครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวมต่อโครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 05-01-2553

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ บอร์ด FPGA Development kit จำนวน 10 บอร์ด  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ บอร์ด FPGA Development kit จำนวน 10 บอร์ด


วันที่ประกาศข่าว : 30-12-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (ครั้งที่ 2) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


วันที่ประกาศข่าว : 30-12-2552

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชุดทดลองเรื่องกฎของนิวตัน จำนวน 5 ชุด 2. ชุดการทดลองเรื่องการขยายตัวเชิงเส้นเนื่องจากความร้อนของวัตถุ จำนวน 5 ชุด 3. ชุดการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ จำนวน 5 ชุด 4. ชุดทดลองเรื่องการหมุน จำนวน 5 ชุด 5. ชุดทดลองเรื่องการสั่นพ้องในเส้นลวด จำนวน 5 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 30-12-2552

  ปรรกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2552

  ประกาศสอบราคา เครื่อง Polymer set tensile universal  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการดังนี้ 1. เครื่อง Polymer set tensile universal จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โปรแกรม MATLAB  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โปรแกรม MATLAB


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ แคลมป์มิเตอร์วิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ แคลมป์มิเตอร์วิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และปัญหาคุณภาพไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 21-12-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 5 รายการ  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 5 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 21-12-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2552

  ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2552

  ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2552

  จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 โครงการ 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2552

  ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสร้างตัวประมวลผลกลางระดับนาโนเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด 
ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสร้างตัวประมวลผลกลางระดับนาโนเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ  
และจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 08-12-2552

  ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกหนองระเวียง 
กำหนดการรับฟังการชี้แจงข้อกำหนดและดูสถานที่ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00น. กำหนดยื่นซองสอบราคาใน วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น.และกำหนดเปิดซองสอบราคา ใน วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 08-12-2552

  ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบรสชาติอาหาร จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบรสชาติอาหาร จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมชุดอุปกรณ์ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมชุดอุปกรณ์


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2552

  ประกาศสอบราคาวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปุรงศูนย์ฝึกหนองระเวัียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อวัสดุ การเกษตร ดังรายการแนบ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 650,000.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงศูนย์ฝึกหนองระเวียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงศูนย์ฝึกหนองระเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 01-12-2552

  ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 4 รายการ  
ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 4 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 01-12-2552

  ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดวัสดุด้วยแรงดันน้ำสูงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดวัสดุด้วยแรงดันน้ำสูงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2552

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 8 รายการ  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 8 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 8 รายการ  
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 8 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ  
และจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 13-11-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมชุดอุปกรณ์  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมชุดอุปกรณ์


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2552

  ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2552

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสร้างตัวประมวลผลกลางระดับนาโนเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสร้างตัวประมวลผลกลางระดับนาโนเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2552

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2552

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2552

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบรสชาติอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบรสชาติอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2552

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 8 รายการ 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 8 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2552

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 17 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2552

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสร้างตัวประมวลผลกลางระดับนาโนเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสร้างตัวประมวลผลกลางระดับนาโนเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2552

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 4 รายการ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 4 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2552

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดวัสดุด้วยแรงดันน้ำสูงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดวัสดุด้วยแรงดันน้ำสูงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2552

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2552

  ประกาศสอบราคา เครื่อง Polymer set tensile universal  
1. เครื่อง Polymer set tensile universal จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2552

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องทดสอบรสชาติอาหาร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องทดสอบรสชาติอาหาร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2552

  ประกาศสอบราคา รถพลังงานไฟฟ้าสำหรับประทับเสด็จ รถจักรยานยนต์ 4 ล้อเพื่อสำรวจป่าการเกษตร เครื่องสับใบไม้พร้อมชุดผสมปุ๋ยอินทรีย์ รถยนต์ฉีดพ่นน้ำเพื่อการเกษตรขับเคลื่อน 4 ล้อ  
1. รถพลังงานไฟฟ้าสำหรับประทับเสด็จ จำนวน 1 คัน 2. รถจักรยานยนต์ 4 ล้อเพื่อสำรวจป่าการเกษตร จำนวน 1 คัน 3. เครื่องสับใบไม้พร้อมชุดผสมปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 ชุด 4. รถยนต์ฉีดพ่นน้ำเพื่อการเกษตรขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2552

  ประกาศสอบราคา รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
1. รถบรรทุกเพื่อการเกษตร จำนวน 1 คัน 2. รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2552

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องทดสอบรสชาติอาหาร จำนวน 1 เครื่อง  
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องทดสอบรสชาติอาหาร จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2552

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 3 รายการ 
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิก จำนวน 3 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 28-10-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดวัสดุด้วยแรงดันน้ำสูงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดวัสดุด้วยแรงดันน้ำสูงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2552

  ประกาศสอบราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดดีเอ็นเอ 
1. ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดดีเอ็นเอ จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,074,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2552

  ประกาศสอบราคา ชุดทดลองการวัดความยาวของเส้นสเปคตรัม, ชุดทดลองเรื่องการหาความยาวโฟกัสของกระจกและเลนส์, ชุดทดลองเรื่องวงจรบริดจ์ของวีสโตน, ชุดทดลองดิจิตอล อนาลอก  
1. ชุดทดลองการวัดความยาวของเส้นสเปคตรัม จำนวน 2 ชุด 2. ชุดทดลองเรื่องการหาความยาวโฟกัสของกระจกและเลนส์ จำนวน 2 ชุด 3. ชุดทดลองเรื่องวงจรบริดจ์ของวีสโตน จำนวน 3 ชุด 4. ชุดทดลองดิจิตอล อนาลอก จำนวน 5 ชุด 5. ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 500-In-1 จำนวน 5 ชุด 6. ชุดทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายและลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกัลป์ จำนวน 5 ชุด 7. ชุดการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก จำนวน 5 ชุด 8. ชุดทดลองเรื่องความหนืด จำนวน 5 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 362,150.-บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2552

  ประกาศสอบราคา เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องกัดตราสัญลักษณ์  
1. เครื่องเลื่อยสายพาน จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องกัดตราสัญลักษณ์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2552

  ประกาศสอบราคา โปรแกรม Simulation ทางด้าน EM  
โปรแกรม Simulation ทางด้าน EM จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2552

  ประกาศสอบราคา แผงวงจรอินเตอร์เฟสสำหรับควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 
กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 19-29 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา หรือส่งซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงก่อนวันเปิดซองสอบราคา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2552

  ประกาศสอบราคา ชุดวิเคราะห์และจำลองการควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร  
กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 19-29 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา หรือส่งซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงก่อนวันเปิดซองสอบราคา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เชิญชวนจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องกล จำนวน 1 หลัง และอาคารปฏิบัติการและพัฒนาหม่อนไหมสุรินทร์ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เชิญชวนจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องกล จำนวน 1 หลัง และอาคารปฏิบัติการและพัฒนาหม่อนไหมสุรินทร์ จำนวน 1 หลัง ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 13-10-2552

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (FULL COLOR DISPLAY) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (FULL COLOR DISPLAY) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2552

  ประกาศสอบราคา โครงการเช่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิส 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์สอบราคาจัดจ้างโครงการเช่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิส ตามรายการดังนี้ 1. ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิส จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 06-10-2552

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (FULL COLOR DISPLAY) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (FULL COLOR DISPLAY) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ (สาขาวิชาอุตสาหการ) 
ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ (สาขาวิชาอุตสาหการ)


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าฯ(คณะศิลปกรรมฯ) 
ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าฯ(คณะศิลปกรรมฯ)


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2552

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ และอาคารประกอบ  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ และอาคารประกอบ ”


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2552

  ประกาศสอบราคา “ทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์”  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์”


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2552

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอาคารประกอบ  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอาคารประกอบ ”


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2552

  ประกาศสอบราคา“ ทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยบริการ 6 ชั้น และอาคารประกอบ  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ ทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยบริการ 6 ชั้น และอาคารประกอบ ”


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2552

  ประกาศสอบราคา“ ทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 10 ชั้น ”  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ ทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 10 ชั้น ”


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2552

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ ทำความสะอาดอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ”


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2552

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมสาขาวิชาไฟฟ้า 4 ชั้น และอาคารประกอบ  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ ทำความสะอาดอาคารเรียนรวมสาขาวิชาไฟฟ้า 4 ชั้น และอาคารประกอบ ”


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2552

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ชั้น และอาคารประกอบ  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ ทำความสะอาดอาคารเรียนรวมสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ชั้น และอาคารประกอบ ”


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2552

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารโรงอาหาร 1 ชั้น และอาคารประกอบ 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง “ทำความสะอาดอาคารโรงอาหาร 1 ชั้น และอาคารประกอบ”


วันที่ประกาศข่าว : 14-09-2552

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (FULL COLOR DISPLAY) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2552

  ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องกล จำนวน 1 หลัง และอาคารปฏิบัติการและพัฒนาหม่อนไหมสุรินทร์ จำนวน 1 หลัง  
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องกล จำนวน 1 หลัง และอาคารปฏิบัติการและพัฒนาหม่อนไหมสุรินทร์ จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ คอมพิวเตอร์ ฯ 
ประกาศสอบราคา รายการ คอมพิวเตอร์ ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง จำนวน 1 โครงการ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 25-08-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (FULL COLOR DISPLAY) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  
ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (FULL COLOR DISPLAY) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 21-08-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าหิ้วฯลฯ 
ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าหิ้วฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 21-08-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรเพื่อพัฒนาฝีมือบัณฑิต 
ประกาศสอบราคา รายการ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรเพื่อพัฒนาฝีมือบัณฑิต


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ(สถาบันวิจัย) 
ประกาศสอบราคา รายการ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ(สถาบันวิจัย)


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ(สถาบันวิจัย) 
ประกาศสอบราคา รายการ กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ(สถาบันวิจัย)


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องวัดประสิทธิภาพเผาไหม้และก๊าซมลพิษ 
ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องวัดประสิทธิภาพเผาไหม้และก๊าซมลพิษ


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2552

  ประกาศสอบราคา เครื่องวัดสี, เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบหลายพารามิเตอร์แบบพกพา 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 610,000.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2552

  ประกาศสอบราคา ตู้อบลมร้อน  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 162,500.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2552

  ประกาศสอบราคา ชุดทดลองการวัดความยาวของเส้นสเปกตรัมที่ได้จากอะตอมของก๊าซ, ชุดทดลองเรื่องวงจรบริดจ์ของวีตสโตน, ชุดทดลองเรื่องการหาความยาวโฟกัสของกระจกและเลนส์  
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 457,750.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2552

  ประกาศสอบราคา ชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนของแสง, ชุดทดลองเรื่องสนามแม่เหล็กและศักย์ไฟฟ้า, ชุดทดลองแทนเจนต์แกวานอมิเตอร์, เครื่องวัดแสง 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 567,870.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2552

  ประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเพิ่มเติม (ด้านอุณหภูมิ) จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 670,000.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2552

  ประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเพิ่มเติม (ด้านมิติ, ไฟฟ้า, อุณหภูมิ) จำนวน 3 รายการ 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 590,300.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 11-08-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 
ประกาศสอบราคา รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้


วันที่ประกาศข่าว : 11-08-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ ปรับปรุงตู้จ่ายไฟฟ้าประจำอาคารและอุปกรณ์ประกอบฯลฯ 
ประกาศสอบราคา รายการ ปรับปรุงตู้จ่ายไฟฟ้าประจำอาคารและอุปกรณ์ประกอบฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 07-08-2552

  ประกาศสอบราคา ปรับปรุงอาคาร 14 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 1 โครงการ 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 1,130,949.73.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)


วันที่ประกาศข่าว : 07-08-2552

  ประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเพิ่มเติม (ด้านอุณหภูมิ) จำนวน 4 รายการ 
ราคากลาง 670,000.-บาท


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2552

  ประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเพิ่มเติม 4 รายการ 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 255,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ จัดซื้อชุดฝึกทางด้านการออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีเอฟพีจีเอ จำนวน 1 ชุด  
ประกาศสอบราคา รายการ จัดซื้อชุดฝึกทางด้านการออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีเอฟพีจีเอ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนางานอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี FPGA 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการดังนี้ 1. ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนางานอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี FPGA จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2552

  ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง ฯลฯ 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2552

  ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง ฯลฯ 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2552

  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุดินลูกรัง(แดง)พร้อมเกรด จำนวนไม่น้อยกว่า 1,451 ลูกบาศก์เมตร ”  
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุดินลูกรัง(แดง)พร้อมเกรด จำนวนไม่น้อยกว่า 1,451 ลูกบาศก์เมตร ”


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องทดสอบแบบทำลายสภาพและไม่ทำลายสภาพ จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องทดสอบแบบทำลายสภาพและไม่ทำลายสภาพ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง จำนวน 1 โครงการ  
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2552

  ประกาศสอบราคาห้องสืบค้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการดังนี้ 1. ห้องสืบค้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 157,650.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 17-07-2552

  ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างที่จอดรถข้างตึกคณะบริหารธุรกิจ  
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างที่จอดรถข้างตึกคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องทดสอบแบบทำลายสภาพและไม่ทำลายสภาพ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 3 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องทดสอบแบบทำลายสภาพและไม่ทำลายสภาพ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 3


วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง จำนวน 1 โครงการ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2552

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของหมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องทดสอบแบบทำลายสภาพและไม่ทำลายสภาพ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องทดสอบแบบทำลายสภาพและไม่ทำลายสภาพ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2552

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (Specification) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (Specification) จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2552

  ประกาศ สอบราคา รายการ จัดจ้างก่อสร้างโรงเพาะชำ 
ประกาศ สอบราคา รายการ จัดจ้างก่อสร้างโรงเพาะชำ


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 40 หน่วย วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 40 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ เหล็กตัวซี, แผ่น Metal sheet, ลวดเชื่อม, สีรองพื้น, สีจริง, ใบตัดไฟเบอร์ ฯลฯ 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 241,200.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2552

  ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (เครื่องแก้ว) 
สอบราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 63 รายการ (ตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้) ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 586,545.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2552

  ประกาศสอบราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและผลิต จำนวน 15 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและผลิต จำนวน 15 เครื่อง ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 630,000.-บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (Specification) จำนวน 1 โครงการ  
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (Specification) จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องทดสอบแบบทำลายสภาพและไม่ทำลายสภาพ จำนวน 1 โครงการ  
จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องทดสอบแบบทำลายสภาพและไม่ทำลายสภาพ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2552

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องน้ำภายในโรงฝึกงานโปรแกรมวิชาช่างโลหะ 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องน้ำภายในโรงฝึกงานโปรแกรมวิชาช่างโลหะ


วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2552

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ


วันที่ประกาศข่าว : 10-06-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2552

  ประกาศสอบราคา คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและผลิต จำนวน 15 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2552

  ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 นั้น


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 40 หน่วย จำนวน 1 หลัง  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2552

  ประกาศสอบราคา จ้างทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 3,400 เล่ม 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2552

  ประกาศสอบราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายประจำอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1 โครงการ 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2552

  ประกาศสอบราคา เก้าอี้เล็คเชอร์ 250 ตัว 
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 425,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 40 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 หลัง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงโรงงานฝึกสาขาประติมากรรม จำนวน 1 หลัง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงโรงงานฝึกสาขาประติมากรรม จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2552

  ประกาศ สอบราคา รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประกาศ สอบราคา รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 07-05-2552

  ประกาศการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด 
ประกาศการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 32 รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2552

  ประกาศสอบราค รายการ ติดตั้งประตูรั้วหอพักนักศึกษา  
ประกาศสอบราค รายการ ติดตั้งประตูรั้วหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ ปรับปรุงและต่อเติมหลังคาหอพักพัฒนาศรม 
ประกาศสอบราคา รายการ ปรับปรุงและต่อเติมหลังคาหอพักพัฒนาศรม


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างปรับปรุงโรงงานฝึกสาขาประติมากรรม จำนวน 1 หลัง  
จ้างปรับปรุงโรงงานฝึกสาขาประติมากรรม จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 20-04-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ หัววัดสารละลายออกซิเจน, เครื่องดูดจ่ายสารละลาย, ตู้ดูดความชื้น 
ประกาศสอบราคา รายการ หัววัดสารละลายออกซิเจน, เครื่องดูดจ่ายสารละลาย, ตู้ดูดความชื้น


วันที่ประกาศข่าว : 20-04-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ ออสซิลโลสโคป, ฟังก์ชั่นเจนฯ, มัลติมิเตอร์ 
ประกาศสอบราคา รายการ ออสซิลโลสโคป, ฟังก์ชั่นเจนฯ, มัลติมิเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 20-04-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ ครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ประกาศสอบราคา รายการ ครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ จัดจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ 
ประกาศสอบราคา รายการ จัดจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ จัดจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ 
ประกาศสอบราคา รายการ จัดจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ


วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างปรับปรุงโรงงานฝึกสาขาประติมากรรม จำนวน 1 หลัง 
จ้างปรับปรุงโรงงานฝึกสาขาประติมากรรม จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ฯ(สถาบันวิจัยฯ) 
ประกาศสอบราคา รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ฯ(สถาบันวิจัยฯ)


วันที่ประกาศข่าว : 24-03-2552

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ รายการ ดินลูกรัง(แดง)จำนวนไม่น้อยกว่า 5,500 ลูกบาศก์เมตร 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ รายการ ดินลูกรัง(แดง)จำนวนไม่น้อยกว่า 5,500 ลูกบาศก์เมตร


วันที่ประกาศข่าว : 17-03-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens ฯลฯ 
ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 หลัง 
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง  
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ 
งานปรับปรุงอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 
งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง 
ก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  
โครงการก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์


วันที่ประกาศข่าว : 02-03-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 23-02-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ ตู้บ่มเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง, ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง  
สอบราคา 1. ตู้บ่มเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง, 2. ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง, 3. เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 23-02-2552

  ประกาศสอบราคา หม้อนึ่งความดันอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องวัดการดูดกลืนแสง 2 เครื่อง, เครื่องตีผสมตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องเขย่าผสมสาร จ 
สอบราคา รายการ หม้อนึ่งความดันอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องวัดการดูดกลืนแสง 2 เครื่อง, เครื่องตีผสมตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องเขย่าผสมสาร จำนวน 5 เครื่อง, เครื่องนับโคโลนี จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 23-02-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ รายการ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง 
สอบราคา 1. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า จำนวน 1 เครื่อง, 2. เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าขวดน้ำดื่มพลาสติกใส จำนวน 1 เครื่อง  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ แผงทดลองวงจรดิจิตอล CPLD และFPGA  
ประกาศสอบราคา รายการ แผงทดลองวงจรดิจิตอล CPLD และFPGA


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที 
ประกาศสอบราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2552

  ประกาศสอบราคา รายการ ตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2552  
ประกาศสอบราคา รายการ ตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2552


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2552

  ประกาศสอบคัดเลือกตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 
ประกาศสอบคัดเลือกตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2552


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2552

  ประกาศสอบราคาชุดควบคุมมอเตอร์ไฟสลับ , ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟตรง 
ประกาศสอบราคาชุดควบคุมมอเตอร์ไฟสลับ , ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟตรง


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2552

  ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 03-02-2552

  ประกาศ สอบราคา รายการ เครื่องกลึง 1 เครื่อง 
ประกาศ สอบราคา รายการ เครื่องกลึง 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 03-02-2552

  ประกาศสอบราคา รายการเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ครั้งที่ 3 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 3) รายการเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ครั้งที่ 3


วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


วันที่ประกาศข่าว : 31-01-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 26-01-2552

  ประกาศ สอบราคา รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ, เครื่องฉายภาพทึบสามมิติ 
ประกาศ สอบราคา รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ, เครื่องฉายภาพทึบสามมิติ


วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจสอบคุณภาพทางกลิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณ และองค์ประกอบของสารในสภาวะแก๊สชนิดรวดเร็ว


วันที่ประกาศข่าว : 15-01-2552

  ประกาศ สอบราคา รายการ เครื่องพิมพ์เอกสาร 1 เครื่อง 
ประกาศ สอบราคา รายการ เครื่องพิมพ์เอกสาร 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 12-01-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


วันที่ประกาศข่าว : 12-01-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 12-01-2552

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกข้อมูลภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าขวดน้ำดื่มพลาสติกใส


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2552

  ประกาศ สอบราคา รายการ ชุดชั่งถ่วงน้ำหนักรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร (ครั้งที่ 2) 
ประกาศ สอบราคา รายการ ชุดชั่งถ่วงน้ำหนักรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2552

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำและระบบไฟฟ้าแรงสูง 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำและระบบไฟฟ้าแรงสูง


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2552

  ประกาศ สอบราคา รายการ รถฟาร์มแทรกเตอร์, เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (ครั้งที่ 2) 
ประกาศ สอบราคา รายการ รถฟาร์มแทรกเตอร์, เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2552

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ครุภัณฑ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2552

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ รายการ เครื่องขึ้นรูปพลาสติกระบบสูญญากาศ 
เครื่องขึ้นรูปพลาสติกระบบสูญญากาศ


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2552

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2552

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2552

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 04-01-2552

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าขวดน้ำดื่มพลาสติกใส


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2551

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องเทอร์โมกราวิมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2551

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ห้องปฎิบัติการพื้นฐานด้านเคมีประยุกต์ จำนวน 1 ห้อง


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2551

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องดิฟเฟอร์เรนท์เชียลสแกนนิ่ง คาลอริมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย ของสาขาวิชามัลติมีเดีย


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2551

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2551

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจสอบคุณภาพทางกลิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณ และองค์ประกอบของสารในสภาวะแก๊สชนิดรวดเร็ว


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดจ้าง UP GRADE ชุดฝึกหัดเครื่องกลึง CNC รุ่น PC-TURN 50 จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดจ้าง UP GRADE ชุดฝึกหัดเครื่องกัด CNC รุ่น PC-MILL 50 จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 20-12-2551

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบ 1 ห้อง


วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)  
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ครุภัณฑ์เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
เครื่องตรวจสอบคุณภาพทางกลิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณและองค์ประกอบของสารในสภาวะแก๊สชนิดรวดเร็ว


วันที่ประกาศข่าว : 13-12-2551

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณกลุ่มหอพักอาจารย์ฯ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณกลุ่มหอพักอาจารย์ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าหอพักนักศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 11-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 11-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2551

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกข้อมูลภาคสนามพร้อมอุปกรณ์


วันที่ประกาศข่าว : 08-12-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการและอิเล็กทรอนิส์


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศสอบราคา 
ครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวมบัญชี 2 ห้อง


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศสอบราคา 
กล้องประมวลผลรวมระบบเลเซอร์ 2 กล้อง


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศสอบราคา 
ครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวมสาขาวิชาการเงิน 1 ห้อง


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศสอบราคา 
ครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวมสาขาวิชาการตลาด 3 ห้อง


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศสอบราคา 
ชุดชั่งนำหนักถ่วงรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศสอบราคา 
ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ เขียนแบบ และงานวิเคราะห์ชิ้นส่วนจักรกลเกษตร 15 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศสอบราคา 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานออกแบบ 1 ห้อง


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศสอบราคา 
เตาเผาแก๊สเส้นใยเซรามิก ขนาด 4 แผ่นรอง และ 6 แผ่นรอง


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศสอบราคา 
เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ประกาศสอบราคา 
รายการ รถฟาร์มแทรกเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 27-11-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ครุภัณฑ์เครื่องตรวจสอบคุณภาพทางกลิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณและองค์ประกอบของสารในสภาวะแก๊สชนิดรวดเร็ว


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2551

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2551

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดจ้าง UP GRADE ชุดฝึกหัดเครื่องกลึง CNC รุ่น PC-TURN 50


วันที่ประกาศข่าว : 25-11-2551

  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดจ้าง UP GRADE ชุดฝึกหัดเครื่องกัด CNC รุ่น PC-MILL 50


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ 
เครื่องออสซิลโลสโคป จำนวน 15 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 20-11-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนองาน 
งานจ้างออกแบบอาคารเรียนรวม ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 20-11-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการจัดจ้าง UP GRADE ชุดฝึกหัดเครื่องกัด CNC รุ่น PC-MILL 50


วันที่ประกาศข่าว : 20-11-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการจัดจ้าง UP GRADE ชุดฝึกหัดเครื่องกลึง CNC รุ่น PC-TURN 50


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 18-11-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำหรับอาจารย์ฯลฯ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำหรับอาจารย์ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกปฏิบัติงานหล่อโลหะ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกปฏิบัติงานหล่อโลหะ


วันที่ประกาศข่าว : 10-10-2551

  ประกาศประกวดราคา 
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 24-09-2551

  ประกาศประกวดราคา 
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล พร้อมครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2551

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง 
ทำความสะอาด จำนวน 7 อาคาร


วันที่ประกาศข่าว : 11-09-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2551

  ประกาศเชิญชวน 
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนรวม ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมถนนฯลฯ  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมถนนฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 04-09-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จ้างออกแบบก่อสร้าง อาคารเรียนรวมจำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 38000 บีทียู 4 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือฯ 
ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือฯ


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2551

  ประกาศประกวดราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง


วันที่ประกาศข่าว : 24-07-2551

  ประกาศสอบราคา 
รายการ 1. ชุดอุปกรณ์การถ่ายภาพนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด 2. ชุดอุปกรณ์ไฟแฟลชสตูดิโอภาพนิ่ง จำนวน 1 ชุด 3. ชุดอุปกรณ์การถ่ายภาพวีดีทัศน์นอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 22-07-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 21-07-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง (ครั้งที่3)


วันที่ประกาศข่าว : 21-07-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครี่องกล 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครี่องกล


วันที่ประกาศข่าว : 11-07-2551

   ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 
เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โรงงาน 
เครื่องกลึง จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 10 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2551

  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2551

  ประกาศประกวดราคา 
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 18-06-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2551

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงโรงงานน้ำดื่ม 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงโรงงานน้ำดื่ม


วันที่ประกาศข่าว : 10-06-2551

  ยกเลิกประกาศประกวดราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง


วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์(ครั้งที่ 2) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์(ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 04-06-2551

  ประการศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาแผนกยานพาหนะ 
ประการศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาแผนกยานพาหนะ


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน


วันที่ประกาศข่าว : 06-05-2551

  ประกาศประกวดราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550


วันที่ประกาศข่าว : 06-05-2551

  ประกาศประกวดราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดลองวัตถุเซรามิก 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดลองวัตถุเซรามิก


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ป้าย 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ป้าย


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 20-03-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล พร้อมครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์


วันที่ประกาศข่าว : 20-03-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 40 หน่วย


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2551

  ประกาศสอบราคา 
รายการ ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิส จำนวน 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา2551 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา2551


วันที่ประกาศข่าว : 12-03-2551

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง 
โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักรับรอง


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างสร้างป้ายประชาสัมพันธ์


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดจ้างปรับปรุงสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2551

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง 
ฝึกอบรมต่างประเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ เครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2551

  ประกาศประกวดราคา 
ก่อสร้างอาคาร เรียนรวม พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2551

  ประกาศประกวดราคา 
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2551

  ประกาศประกวดราคา 
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5 – 6 ขนาด 40 หน่วย จำนวน 1 โครงการ ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 03-03-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) และชุดควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Temp Control)


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ก่อสร้างอาคารเรียนรวม พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5 – 6 ขนาด 40 หน่วย


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2551

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง 
รายการ ซ่อมบำรุงหลังคาสำรักงานศูนย์ฝึกหนองระเวียง


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตรายการวีดีทัศน์ระบบดิจิตอล


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) 
รายการ 1 ห้องสัมมนาบัญชี 2 ห้องบรรยายรวม


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 3) 
รายการเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 KVA จำนวน 4 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2551

  ประกาศประกวดราคา 
ครุภัณฑ์เครื่องทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องสำหรับจัดตั้งศูนย์สอบเทียบ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องสำหรับจัดตั้งศูนย์สอบเทียบ


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2551

  ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รายการ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 30 เครื่อง 2 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 30 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน 
รายการ 1 โน๊ตบุ๊คประมวลผลระดับสูง 1 เครื่อง 2 โต๊ะวางเครื่อมคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 30 ชุด 3 เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2 ) 
รายการ 1 โน้คบุ๊ค 1 เครื่อง 2 โน้คบุ๊ค 3 เครื่อง 3 เครื่องฉายภาพ 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 15-02-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์บริการอินเตอร์เน็ต 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์บริการอินเตอร์เน็ต


วันที่ประกาศข่าว : 13-02-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามและรั้วหอพักนักศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามและรั้วหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 13-02-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อคัดเลือกประกันอุบัติเหตุนักศึกษาปี2551 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อคัดเลือกประกันอุบัติเหตุนักศึกษาปี2551


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
รายการ เครื่องกำเนิดฟังก์ชั่นเจเนอเรเตอร์, ชุดทดลองสมบัติของสารกึ่งตัวนำ, ชุดทดลองการเก็บประจุและคายประจุ, ชุดทดลองวงจร RLC , ชุดทดลองการแทรกสอดของไมเคิลสัน, ชุดทดลองสมดุลกระแส


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2551

  ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2551

  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) และชุดควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Temp Control) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) และชุดควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Temp Control)


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารโรงงานช่างยนต์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจัดจ้างสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจัดจ้างสร้างป้ายประชาสัมพันธ์


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาเครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก 1 เครื่อง 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาเครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก 1 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) และชุดความคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Temp Control)


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการปรับปรุงสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางด้านมิติ/แรงดัน และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางด้านอุณหภูมิ


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารอินฟราเรด 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารอินฟราเรด


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ตู้ดูดไอสารเคมี 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ตู้ดูดไอสารเคมี


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์โรงงานและไฟฟ้า(สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์โรงงานและไฟฟ้า(สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)


วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางด้านไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ


วันที่ประกาศข่าว : 25-01-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติด้วยระบบแสง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติด้วยระบบแสง


วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกจำลองกระบวนการผลิตอัตโนมัติ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกจำลองกระบวนการผลิตอัตโนมัติ


วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โรงงาน 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โรงงาน รายการ เครื่องมือวัดสำหรับงานแม่พิมพ์


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2551

  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตรายการวีดีทัศน์ดิจิตอล 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โรงงาน 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โรงงาน รายการ ปั๊มไฮดรอลิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2551

  ปรระกาศผู้ชนะเสนอราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2551

  ประกาศประกวดราคา 
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงงานช่างยนต์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2551

  ประกาศประกวดราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์บริการอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2551

  ประกาศประกวดราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางด้านมิติ/แรงดัน และห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางด้านอุณหภูมิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 11-01-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง


วันที่ประกาศข่าว : 11-01-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 11-01-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชันเจน เนอร์เตอร์, ชุดทดลองสมบัติของสารกึ่งตัวนำ, ชุดทดลองการเก็บประจุและคายประจุ, ชุดทดลองวงจร RLC, ชุดทดลองการแทรกสอดของไมเคิลสัน, ชุดทดลองสมดุลกระแส


วันที่ประกาศข่าว : 11-01-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณวิทยาศาสตร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณวิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องโพลารีมิเตอร์ แบบอัตโนมัติ, ตู้ผลิตน้ำแข็ง, เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงเดี่ยวโดยใช้แสงวิสิเบิล, ชุดกรองสุญญากาศ, อ่างน้ำควบคุมอุณภูมิ, ชุดไมโครปิเปต, ตู้ควบคุมอุณภูมิและความชื้น, Cooling Bath, โถแก้ว dessicator, เครื่องกวนแม่เหล็ก


วันที่ประกาศข่าว : 11-01-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย


วันที่ประกาศข่าว : 10-01-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ปรับปรุงอาคารโรงงานช่างยนต์


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2551

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์บริการอินเตอร์เน็ต


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2551

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ โน๊ตบุค และ โปรเจคเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2 ) 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2 ) รายการ เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 6 KVA


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2551

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ครั้งที่ 2 ) 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2551

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 03-01-2551

  ประกาศประกวดราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกจำลองกระบวนการผลิตอัตโนมัติ


วันที่ประกาศข่าว : 02-01-2551

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ชนิด LCOS


วันที่ประกาศข่าว : 02-01-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน


วันที่ประกาศข่าว : 02-01-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียน 01413 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียน 01413


วันที่ประกาศข่าว : 28-12-2550

  ยกเลิกประกาศประกวดราคา 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดพลาสติกและเครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก


วันที่ประกาศข่าว : 28-12-2550

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
โครงการปรับปรุงอาคารศิลปกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 28-12-2550

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิวแมติกและไฮดรอลิก


วันที่ประกาศข่าว : 26-12-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2550

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางด้านไฟฟ้า 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางด้านไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2550

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางด้านมิติ/แรงดัน และห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางด้านอุณหภูมิ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2550

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 21-12-2550

  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ครุภัณฑ์ชุดฝึกจำลองกระบวนการผลิตอัตโนมัติ


วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา 
ประกาศสอบราคา รายการ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 1 ห้อง


วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2550

  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางด้านไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2550

  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน ทางด้านมิติ/แรงดันและห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางด้านอุณหภูมิ


วันที่ประกาศข่าว : 18-12-2550

  ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่และจัดทำห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ 
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่และจัดทำห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ


วันที่ประกาศข่าว : 18-12-2550

  ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานชุดควบคุมอุณหภูมิเครื่องจักร 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานชุดควบคุมอุณหภูมิเครื่องจักร


วันที่ประกาศข่าว : 18-12-2550

  ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องมือวัดสำหรับงานแม่พิมพ์ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องมือวัดสำหรับงานแม่พิมพ์


วันที่ประกาศข่าว : 18-12-2550

  ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องปั๊มลมแบบสกรู 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องปั๊มลมแบบสกรู


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2550

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์บริการอินเตอร์เน็ต


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2550

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ


วันที่ประกาศข่าว : 11-12-2550

  ประกาศประกวดราคา 
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ รายการ คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2550

  ประกาศสอบราคา 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะวิศวฯ


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 3)


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2550

  ประกาศประกวดราคา 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2550

  ประกาศประกวดราคา 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการ


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2550

  ประกาศประกวดราคา 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2550

  ประกาศประกวดราคา 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องกัดโละควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2550

  ประกาศประกวดราคา 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องสแกนชิ้นงาน


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2550

  ประกาศประกวดราคา 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฉีดพลาสติกและชุดควบคุมอุณภูมิ


วันที่ประกาศข่าว : 30-11-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 30-11-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา 
ประกาศสอบราคา รายการ ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมภายใน


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2550

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine)


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2550

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CNC High Speed Milling)


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2550

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติด้วยระบบแสง (3D Optical Scanner)


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2550

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC EDM)


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2550

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2550

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการพัฒนาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2550

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ปรับปรุงอาคารศิลปกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2550

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง 
ประกาศสอบราคาจัดจ้าง


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 22-11-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์


วันที่ประกาศข่าว : 22-11-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายการ ห้องปฏิบัติการแผ่นวงจรฟิลม์ 
มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการห้องปฏิบัติการแผ่นวงจรฟิลม์


วันที่ประกาศข่าว : 22-11-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 20-11-2550

  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา


วันที่ประกาศข่าว : 20-11-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิวแมติกและไฮดรอลิก


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน


วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2550

  ประกาศ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ห้องสัมมนา, ห้องบรรยายรวม, ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการ


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2550

  ประกาศสอบราคาจัดจ้าง 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2550

  ประกาศขยายเวลา....ประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ 
แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2550

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรั้วรอบหอพัก 
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรั้วรอบหอพัก


วันที่ประกาศข่าว : 26-10-2550

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 19


วันที่ประกาศข่าว : 18-10-2550

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน 
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน


วันที่ประกาศข่าว : 05-10-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 12-09-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน


วันที่ประกาศข่าว : 11-09-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน


วันที่ประกาศข่าว : 07-09-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน (ครั้งที่ 2) 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 07-09-2550

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2550

  ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 30-08-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2550

  ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด


วันที่ประกาศข่าว : 22-08-2550

  ประกาศสอบราคาโปรแกรมระบบห้องสมุด 
ประกาศสอบราคาโปรแกรมระบบห้องสมุด


วันที่ประกาศข่าว : 22-08-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 22-08-2550

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างต่อเติมอาคาร 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างต่อเติมอาคารห้องปฏิบัติการสาขาฯ ชั่วคราว


วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2550

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำ 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำ


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โรงงาน 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โรงงาน


วันที่ประกาศข่าว : 15-08-2550

  ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 
มทร.อีสาน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๔๙ จำนวน ๕๕๙ รายการ


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ครั้งที่ 2) 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน


วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยเงินรายได้


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานด้วยเงินงบประมาณรายได้


วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ครั้งที่ 2 ) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ครั้งที่ 2 )


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสตั้ง 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสตั้ง


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2550

  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมด้านแมคคาทรอนิกส์ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมด้านแมคคาทรอนิกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2550

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสำนักงาน 
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2550

  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา 
โครงการจัดศื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมทางด้านแมคคาทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าคอมพิวเตอร์ 81 เครื่อง


วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์สารอาหาร


วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาประจำห้อง 19-211


วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ผลิตเบเกอรี่, ชุดผลิตอาหารกระป๋อง,เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด


วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไฮเพอร์ฟอมานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟฟี


วันที่ประกาศข่าว : 01-06-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2550

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดทดลองการถ่ายภาพโฮโลแกรม 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดทดลองการถ่ายภาพโฮโลแกรม


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวประสาน 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวประสาน


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2550

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างเช่าคอมพิวเตอร์ 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างเช่าคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 29-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโคมาโตกราฟพร้อมอุปกรณ์และเครื่องสเปกโตรโฟมิเตอร์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องจุลทรรศน์


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดยการดูดกลืนแสง


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารหอพัก (ภาติกวัฒน์)


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2550

  ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการปรับปรุงระบบประปา


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2550

  ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและวัดค่าทางไฮดรอลิคและชุดฝึกทดลองวงจรไฮดรอลิคแบบใช้วาล์วชนิดวาล์แบบไส้


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุด


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระบบเครือข่าย


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2550

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2550

  ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 1 โครงการ


วันที่ประกาศข่าว : 17-05-2550

  โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2550

  เชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน 
เชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2550

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในวิทยาเขตสกลนคร(13 หลัง) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในวิทยาเขตสกลนคร(13 หลัง) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2550

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนน ภายในวิทยาเขตสกลนคร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนน ภายในวิทยาเขตสกลนคร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2550

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2550

  ประมูลเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 81 เครื่อง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการแผนกงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 81 เครื่อง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการแผนกงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2550

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะสัตวศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะสัตวศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


วันที่ประกาศข่าว : 01-05-2550

  ประกาศสอบราคาชุดทดลองอิเล็คตรอนสปินเรโซแนนซ์ 
ประกาศสอบราคาชุดทดลองอิเล็คตรอนสปินเรโซแนนซ์


วันที่ประกาศข่าว : 01-05-2550

  ประกาศสอบราคาชุดทดลองปรากฎการณ์ ซีมานฯ 
ประกาศสอบราคาชุดทดลองปรากฎการณ์ ซีมานฯ


วันที่ประกาศข่าว : 01-05-2550

  ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ 
ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ


วันที่ประกาศข่าว : 26-04-2550

  การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด 
การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2550

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาปี 2550 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาปี 2550


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปลูกเมล็ดแบบใช้ลมดูด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปลูกเมล็ดแบบใช้ลมดูด


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 20-04-2550

  โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก (ภาติกวัฒน์) 
โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก (ภาติกวัฒน์)


วันที่ประกาศข่าว : 20-04-2550

  โครงการปรับปรุงและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาประจำห้อง 19-211 
โครงการปรับปรุงและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาประจำห้อง 19-211


วันที่ประกาศข่าว : 10-04-2550

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฮดรอลิค โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฮดรอลิค โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 05-04-2550

  สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 
สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2550

  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและวัดค่าทางไฮดรอลิก และชุดฝึกทดลองวงจรไฮดรอลิกแบบใช้วาล์วชนิดวาล์วแบบไส้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและวัดค่าทางไฮดรอลิก และชุดฝึกทดลองวงจรไฮดรอลิกแบบใช้วาล์วชนิดวาล์วแบบไส้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2550

  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมทางด้านแมคคาทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมทางด้านแมคคาทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2550

  จัดซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 02-04-2550

  โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 02-04-2550

  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องสเปกโตรโฟมิเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องสเปกโตรโฟมิเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 02-04-2550

  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ โดยการดูดกลืนแสง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ โดยการดูดกลืนแสง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 02-04-2550

  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 02-04-2550

  จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2550

  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2550

  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2550

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 9) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 9) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2550

  โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2550

  โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2550

  โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 1 
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2550

  โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในวิทยาเขตสกลนคร (13 หลัง) 
โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในวิทยาเขตสกลนคร (13 หลัง)


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบนึ่งแนวนอนพร้อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบนึ่งแนวนอนพร้อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เตาเผา, เครื่องชั่งระบบดิจิตอล, ชุดเครื่องกลั้นน้ำฯ, เครื่องเขย่าวตะแกรงร่อนแยกขนาด) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เตาเผา, เครื่องชั่งระบบดิจิตอล, ชุดเครื่องกลั้นน้ำฯ, เครื่องเขย่าวตะแกรงร่อนแยกขนาด)


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเดนซิโตมิเตอร์ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเดนซิโตมิเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2550

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดตั้ง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดตั้ง


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2550

  วิจารณ์ร่าง TOR งานโครงการปรับปรุงผิวถนน วิทยาเขตสกลนคร (ต่อ2) 
วิจารณ์ร่าง TOR งานโครงการปรับปรุงผิวถนน วิทยาเขตสกลนคร


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2550

  วิจารณ์ร่าง TOR งานโครงการปรับปรุงผิวถนน วิทยาเขตสกลนคร (ต่อ1) 
วิจารณ์ร่าง TOR งานโครงการปรับปรุงผิวถนน วิทยาเขตสกลนคร


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2550

  วิจารณ์ร่าง TOR งานโครงการปรับปรุงผิวถนน วิทยาเขตสกลนคร 
วิจารณ์ร่าง TOR งานโครงการปรับปรุงผิวถนน วิทยาเขตสกลนคร


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2550

  ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2550

  ตรวจสุขภาพนักศึกษา 
ตรวจสุขภาพนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2550

  วิจารณ์ร่าง tor โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2550

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารปฏิบัติการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2550

  จัดซื้อชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์ จำนวน 2 ชุด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จัดซื้อชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์ จำนวน 2 ชุด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2550

  จัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฮดรอลิค 
จัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฮดรอลิค พร้อมการทดลองและวิเคราะห์สภาพการทำงานจริงของระบบไฮดรอลิค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2550

  สอบราคาจัดซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) จำนวน 1 โครงการ 
สอบราคาจัดซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) จำนวน 1 โครงการ ด้วยเงินงบประมาณ (ยุทธศาสตร์) ประจำปี 2550


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2550

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าคอมพิวเตอร์ 82 เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าคอมพิวเตอร์ 82 เครื่อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 26-02-2550

  การยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 16 ที่นั่ง 
การยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 16 ที่นั่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 20-02-2550

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 13-02-2550

  เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 13-02-2550

  ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2550

  การยกเลิกประกาศเชิญชวนลงทุนจัดสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
การยกเลิกประกาศเชิญชวนลงทุนจัดสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2550

  จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 16 ที่นั่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 16 ที่นั่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 30-01-2550

  เชิญชวนลงทุนจัดสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
เชิญชวนลงทุนจัดสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 29-01-2550

  ประกวดราคาว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
ประกวดราคาว่าจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 24-01-2550

  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2550

  ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ อ.01/2550 เรื่อง โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 20-12-2549

  สอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถเพื่อทำโรงผลิตน้ำดื่ม 
สอบราคาจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถเพื่อทำโรงผลิตน้ำดื่ม


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2549

  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบการไหลของน้ำในรางน้ำเปิด 
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบการไหลของน้ำในรางน้ำเปิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)


วันที่ประกาศข่าว : 02-11-2549

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 02-11-2549

  ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 
ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 29-09-2549

  การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด


วันที่ประกาศข่าว : 18-09-2549

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะวิชาสถาปัตยกรรม 5 ชั้น 
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะวิชาสถาปัตยกรรม 5 ชั้น


วันที่ประกาศข่าว : 18-09-2549

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยบริการ 6 ชั้น 
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยบริการ 6 ชั้น


วันที่ประกาศข่าว : 18-09-2549

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


วันที่ประกาศข่าว : 18-09-2549

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะวิชาไฟฟ้า 
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะวิชาไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 18-09-2549

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะวิชาศึกษาทั่วไป 
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะวิชาศึกษาทั่วไป


วันที่ประกาศข่าว : 18-09-2549

  ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 10 ชั้น 
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th