วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2558

  ประกาศต้างที่ปรึกษางานออกแบบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
ประกาศต้างที่ปรึกษางานออกแบบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดวันที่ประกาศข่าว : 23-01-2558

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร ๑๙ ชั้น ๒ (ห้อง ๑๙-๒๐๑ – ๑๙-๒๐๕ ,๑๙-๒๐๗ และ ๑๙-๒๑๑) จำนวน ๑ งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร ๑๙ ชั้น ๒ (ห้อง ๑๙-๒๐๑ – ๑๙-๒๐๕ ,๑๙-๒๐๗ และ ๑๙-๒๑๑) จำนวน ๑ งานวันที่ประกาศข่าว : 23-01-2558

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2558

  ครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมแบบเวลาจริง สำหรับงานควบคุมและประมวลผลภาพ จำนวน 8 ชุด 
ครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมแบบเวลาจริง สำหรับงานควบคุมและประมวลผลภาพ จำนวน 8 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 23-01-2558

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)จำนวน 4 เครื่อง ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)จำนวน 4 เครื่อง ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่องวันที่ประกาศข่าว : 19-01-2558

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริการแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริการแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 16-01-2558

  กล้องบันทึกวีดีโอและอุปกรณ์บันทึกเสียง 
กล้องบันทึกวีดีโอและอุปกรณ์บันทึกเสียงวันที่ประกาศข่าว : 16-01-2558

  ครุภัณฑ์พัฒนหอบรรณาสารสนเทศดิจิทัล 
ครุภัณฑ์พัฒนหอบรรณาสารสนเทศดิจิทัลวันที่ประกาศข่าว : 16-01-2558

  ครุภัณฑ์บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th