วันที่ประกาศข่าว : 24-08-2559

  ประกาศยกเลิกการสอบราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดิจิตอลประเภท ขาว-ดำ  
ประกาศยกเลิกการสอบราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดิจิตอลประเภท ขาว-ดำวันที่ประกาศข่าว : 19-08-2559

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการถาวรเป็นบ้านพักรับรอง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1งาน  
ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการถาวรเป็นบ้านพักรับรอง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1งานวันที่ประกาศข่าว : 19-08-2559

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ คัน 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ คันวันที่ประกาศข่าว : 16-08-2559

  จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 
จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 16-08-2559

  ประกาศสอบราคาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน 1 รายการ 
ประกาศสอบราคาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน 1 รายการวันที่ประกาศข่าว : 16-08-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียงวันที่ประกาศข่าว : 16-08-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกันCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th