วันที่ประกาศข่าว : 24-05-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2559

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th