วันที่ประกาศข่าว : 29-04-2559

  ประกาศจัดหาผู้รับประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
ประกาศจัดหาผู้รับประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ประกาศข่าว : 27-04-2559

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th