วันที่ประกาศข่าว : 28-09-2559

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์จำนวน ๕ ชุด ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการกลางกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า จำ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์จำนวน ๕ ชุด ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการกลางกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด และครุภัณฑ์ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ห้องปฏิบัติการกลางกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 27-09-2559

  ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่่นยนต์ จำนวน 5 ชุด ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ 
ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่่นยนต์ จำนวน 5 ชุด ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการกลางกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการกลางกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 22-09-2559

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคาร ๘) จำนวน ๑ งาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคาร ๘) จำนวน ๑ งาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 02-09-2559

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th