วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพประจำสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพประจำสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาวันที่ประกาศข่าว : 26-11-2558

  สอบราคาจัดซื้อวัสดุที่นอนสำหรับนักศึกษาหอพัก 
สอบราคาจัดซื้อวัสดุที่นอนสำหรับนักศึกษาหอพักวันที่ประกาศข่าว : 26-11-2558

  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคางานสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคางานสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้องวันที่ประกาศข่าว : 26-11-2558

  ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จำนวน 1 โครงการวันที่ประกาศข่าว : 25-11-2558

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาวันที่ประกาศข่าว : 23-11-2558

  ราคากลางครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องเรียนอัจฉริยะ 
ราคากลางครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องเรียนอัจฉริยะวันที่ประกาศข่าว : 23-11-2558

  จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องเรียนอัจฉริยะ 
ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องเรียนอัจฉริยะวันที่ประกาศข่าว : 12-11-2558

  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ชุด  
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 12-11-2558

  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาวันที่ประกาศข่าว : 10-11-2558

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพประจำสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพประจำสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th