วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2559

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1ชุดวันที่ประกาศข่าว : 21-10-2559

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดพลังงานอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดพลังงานอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 20-10-2559

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตน้ำสำหรับงานวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตน้ำสำหรับงานวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดวันที่ประกาศข่าว : 20-10-2559

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด 
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 07-10-2559

  จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด 
จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุดCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th