วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2558

  วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน 
วัสดุสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งานวันที่ประกาศข่าว : 28-07-2558

  ประกาศประกวดราคาจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2558

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์วันที่ประกาศข่าว : 21-07-2558

  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กั้นห้องเรียน 100 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กั้นห้องเรียน 100 ที่นั่ง จำนวน 1 งานวันที่ประกาศข่าว : 21-07-2558

  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานและห้องฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการศูนย์ชุณหวัณ จำนวน 1 งาน 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานและห้องฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการศูนย์ชุณหวัณ จำนวน 1 งานวันที่ประกาศข่าว : 21-07-2558

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๑๙ รายการ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๑๙ รายการCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th