วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2558

  ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์สำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ 
ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์สำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการวันที่ประกาศข่าว : 27-03-2558

  ประกาศผู้ชนะ สอบราคาจัดจ้างซ่อมชุดฝึกไมโครเวฟ จำนวน 2 เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะ สอบราคาจัดจ้างซ่อมชุดฝึกไมโครเวฟ จำนวน 2 เครื่องวันที่ประกาศข่าว : 27-03-2558

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2558

  ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 
ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดวันที่ประกาศข่าว : 24-03-2558

  ประกาศสอบราคาจัจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์อุปกรณืกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 งาน 
ประกาศสอบราคาจัจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์อุปกรณืกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 งานวันที่ประกาศข่าว : 23-03-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปี 2557 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปี 2557วันที่ประกาศข่าว : 23-03-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557วันที่ประกาศข่าว : 20-03-2558

  ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องต้านทานแรงดึงและกดจำนวน ๑ เครื่อง  
ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องต้านทานแรงดึงและกดจำนวน ๑ เครื่องวันที่ประกาศข่าว : 20-03-2558

  โครงการกั้นห้องเรียน ๑๐๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ งาน  
โครงการกั้นห้องเรียน ๑๐๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ งานวันที่ประกาศข่าว : 20-03-2558

  โครงการปรับปรุงอาคาร ๓๕ ชั้น ๒ ห้องทะเบียน (เพิ่มเติม)  
โครงการปรับปรุงอาคาร ๓๕ ชั้น ๒ ห้องทะเบียน (เพิ่มเติม)วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์วันที่ประกาศข่าว : 18-03-2558

  ขอชะลอการประกาศการจ้างที่ปรึกษางานออกแบบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไป และอาคารกิกจกรรมนักศึกษาและนันทนาการ 
ขอชะลอการประกาศการจ้างที่ปรึกษางานออกแบบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไป และอาคารกิกจกรรมนักศึกษาและนันทนาการวันที่ประกาศข่าว : 06-03-2558

  จัดจ้างทำป้ายนิเทศ 
จัดจ้างทำป้ายนิเทศวันที่ประกาศข่าว : 03-03-2558

  จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล 
จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอลวันที่ประกาศข่าว : 27-02-2558

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๕ รายการ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๕ รายการCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th