วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2558

  ประกาศขายทอดตลาด 
ประกาศขายทอดตลาดวันที่ประกาศข่าว : 27-02-2558

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๕ รายการ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๕ รายการวันที่ประกาศข่าว : 23-02-2558

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 
ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558วันที่ประกาศข่าว : 20-02-2558

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำความสะอาด อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาวตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำความสะอาด อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาวตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ประกาศข่าว : 18-02-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันวันที่ประกาศข่าว : 16-02-2558

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วันที่ประกาศข่าว : 16-02-2558

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2558

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดสัญญาณและเครื่องจ่ายไฟกระแสตรง 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดสัญญาณและเครื่องจ่ายไฟกระแสตรงวันที่ประกาศข่าว : 08-02-2558

  จัดจ้างทำห้องสำนักงานทะเบียนและวัดผล 
จัดจ้างทำห้องสำนักงานทะเบียนและวัดผลวันที่ประกาศข่าว : 08-02-2558

  ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 
ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งวันที่ประกาศข่าว : 08-02-2558

  จัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียนอาคารเรียนรวม อาคาร 35 
จัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียนอาคารเรียนรวม อาคาร 35Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th