วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2558

  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่องวันที่ประกาศข่าว : 12-06-2558

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 เครื่อง  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 เครื่องCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th