วันที่ประกาศข่าว : 06-10-2558

  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2558

  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 งาน 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 งานวันที่ประกาศข่าว : 25-09-2558

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุดวันที่ประกาศข่าว : 25-09-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปูพื้น ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ อพ.สธ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปูพื้น ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ อพ.สธวันที่ประกาศข่าว : 15-09-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 2 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 2วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2558

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปูพื้น ชั้น 1 อาคารปฏิบัตการ อพ.สธ 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปูพื้น ชั้น 1 อาคารปฏิบัตการ อพ.สธCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th