วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2558

  ข้อกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์(แก้ไขปรับปรุง) 
ข้อกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์(แก้ไขปรับปรุง)วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2558

  ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน 
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งานวันที่ประกาศข่าว : 31-08-2558

  รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ KVA จำนวน ๑ รายการ 
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ KVA จำนวน ๑ รายการวันที่ประกาศข่าว : 28-08-2558

  สอบราคาจ้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายใน 
สอบราคาจ้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในวันที่ประกาศข่าว : 28-08-2558

  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 2 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 2วันที่ประกาศข่าว : 24-08-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคางานจ้างทำแแฟลชไดรฟ์พร้อมสกรีน ขนาด 8 GB จำนวน 750 อัน 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคางานจ้างทำแแฟลชไดรฟ์พร้อมสกรีน ขนาด 8 GB จำนวน 750 อันวันที่ประกาศข่าว : 24-08-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำบอร์ด จำนวน 200 บอร์ด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำบอร์ด จำนวน 200 บอร์ดวันที่ประกาศข่าว : 07-08-2558

  ประกาศราคากลางจัดจ้างทำเล่มรวมบทคัดย่อระดับชาติ จำนวน 600 เล่ม 
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำเล่มรวมบทคัดย่อระดับชาติ จำนวน 600 เล่มวันที่ประกาศข่าว : 06-08-2558

  ครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 10 KVA 
ครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 10 KVACopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th