วันที่ประกาศข่าว : 30-11-2558

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ประกาศข่าว : 26-11-2558

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ประกาศข่าว : 23-11-2558

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อศึกษาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ทุนบุคคลภายนอก) ตามความต้องการของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อศึกษาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ทุนบุคคลภายนอก) ตามความต้องการของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมวันที่ประกาศข่าว : 18-11-2558

  ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประชาสัมพันธ์วันที่ประกาศข่าว : 20-10-2558

  แจ้งการตรวจสอบรับไปรษณียภัณฑ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th