วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2558

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษา (สมัครครั้งที่ 4) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษา (สมัครครั้งที่ 4)วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2558

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2558

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครครั้งที่ 3 (ประกาศ 26 มิ.ย.58) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครครั้งที่ 3 (ประกาศ 26 มิ.ย.58)Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th