วันที่ประกาศข่าว : 19-10-2559

  แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งภาพถ่ายหมู่ มทร.อีสาน ครั้งที่ 29/2557 
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งภาพถ่ายหมู่ มทร.อีสาน ครั้งที่ 29/2557วันที่ประกาศข่าว : 18-10-2559

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระบบโควตา(OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สมัคร ระหว่างวันที่ 28 -29 กันยายน 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระบบโควตา(OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สมัคร ระหว่างวันที่ 28 -29 กันยายน 2559วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2559

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challeng @ Sasin 2017 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challeng @ Sasin 2017วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2559

  ประชาสัมพันธ์โครงการ "Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016" 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016"วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2559

  ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น @สคบ 
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น @สคบวันที่ประกาศข่าว : 11-10-2559

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๘ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๘วันที่ประกาศข่าว : 03-10-2559

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2559 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2559วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2559

  แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า, วัดตัวตัดชุดครุย และชำระค่าถ่ายภาพหมู่ ได้แล้ว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2 ( 
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า, วัดตัวตัดชุดครุย และชำระค่าถ่ายภาพหมู่ ได้แล้ว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2 (งานบริหารงานทั่วไป)วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2559

  ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด I love Techno Takorai รวมเงินรางวัลกว่า 52,000 บาท 
ประชาสัมพันธ์วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2559

  ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา" เพื่อนำรายได้สมทบกองทุน "พี่และครูร่วมดูแลน้อง"อนุสรณ์ ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย 
ประกาศวันที่ประกาศข่าว : 16-08-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๔ 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๔วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2559

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศวันที่ประกาศข่าว : 04-11-2557

  กำหนดวันเรียนภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน 2559 
กำหนดช่วงเรียนภาคทฤษฎี นศท.ช้นปีที่ 2-3 และ ปีที่ 4-5 ประจำปี 2559 ทุุกชั้นปีที่ศูนย์ มทส. ปี3 วันที่ 23 ต.ค.-3 พ.ย. 59 ชั้นปีที่ 4-5 วันที่ 25 ตค.- 3 พ.ย.59Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th