วันที่ประกาศข่าว : 20-02-2560

  ตรวจสอบสถาณะการชำระเงินค่าถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 30 
ตรวจสอบสถาณะการชำระเงินค่าถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 30วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2560

  ตรวจสอบรายชื่อ แถวที่นั่ง บัณฑิต ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 
ตรวจสอบรายชื่อ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2560

  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ากองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ากองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องอค์การมหาชน)วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2559

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศวันที่ประกาศข่าว : 05-01-2559

  กำหนดวันฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน 2559 
ให้ นศท.ตรวจสอบวันฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2559 ด่วนCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th