วันที่ประกาศข่าว : 17-04-2558

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรงและระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศ 17 เม.ย.58) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรงและระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศ 17 เม.ย.58)วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2558

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2558 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2558วันที่ประกาศข่าว : 01-04-2558

  เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณโรงอาหารหอพักนักศึกษา 
เสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาคาร โรงอาหารหอพักนักศึกษา ล็อค 5วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th