วันที่ประกาศข่าว : 26-01-2558

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกระบบโควตา ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกระบบโควตา ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2558

  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ประกาศข่าว : 20-01-2558

  แจ้งผลการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 
ประกาศวันที่ประกาศข่าว : 26-12-2557

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค.58 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค.58วันที่ประกาศข่าว : 26-12-2557

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (26 ธ.ค.57 - 30 ม.ค.58) 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (26 ธ.ค.57 - 30 ม.ค.58)วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2557

  กำหนดการฝึกภาคสนาม นศท.3-5 ประจำปีการศึกษา 2557 
กำหนดการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2557 ปี 3 ผลัด 4 ห้วง 21-25 มค. 58 ส่วนปีที่ 4-5 ฝุึกที่เขาชนไก กาญจนบุรีวันที่ประกาศข่าว : 19-12-2557

  กำหนดเวลาฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3-5 ประจำปีการศึกษา 2557 
กำหนดฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2557 ปี 3 ผลัด 4 ห้วง 21-25 มค. 58 ณ ตำบลอุดมทรัพย์ นม. ส่วนปี 4-5 ฝึก ณ เขาชนไก่ กาญจนบุรีวันที่ประกาศข่าว : 10-11-2557

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 2 มีนาคม 2558) 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 2 มีนาคม 2558)วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th