วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2558

  เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่ 
เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณโรงอาหารหอพักนักศึกษาวันที่ประกาศข่าว : 26-12-2557

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค.58 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค.58วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th