วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2559

  ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวันที่ประกาศข่าว : 27-07-2559

  กำหนดการและการเตรียมตัวเข้าหอพัก มทร.อีสาน สำหรับรอบแอดมินชั่น และรับเพิ่มเติม 
กำหนดการและการเตรียมตัวเข้าหอพัก มทร.อีสาน สำหรับรอบแอดมินชั่น และรับเพิ่มเติมวันที่ประกาศข่าว : 26-07-2559

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ประกาศข่าว : 26-07-2559

  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
ข่าววันที่ประกาศข่าว : 15-07-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน "International Olympiads" 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน "International Olympiads"วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดโครงการ "แลคตาซอยรักแม่ 25559 เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ" 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดโครงการ "แลคตาซอยรักแม่ 25559 เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ"วันที่ประกาศข่าว : 15-07-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์เมืองปากช่อง" 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เสน่ห์เมืองปากช่อง"วันที่ประกาศข่าว : 11-07-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนต์สั้น 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนต์สั้นวันที่ประกาศข่าว : 09-06-2559

   กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 
ตรวจสอบรายชื่อลำดับแถวบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2559

  ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสานวัฒนธรรมไทยกับอินทัช ปีที่10 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสานวัฒนธรรมไทยกับอินทัช ปีที่10วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2559

  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 2 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 2วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2559

  เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวันที่ประกาศข่าว : 13-05-2559

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2559 
มทร.อีสาน รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.ถึง 26 มิ.ย.59 ที่แผนกงานวิชาทหาร ตึกกองพัฒนานักศึกษาวันที่ประกาศข่าว : 17-02-2559

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศวันที่ประกาศข่าว : 28-01-2559

  ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016 
ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016วันที่ประกาศข่าว : 20-10-2558

  แจ้งการตรวจสอบรับไปรษณียภัณฑ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th