วันที่ประกาศข่าว : 15-11-2559

  โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร  
ประชาสัมพันธ์



วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560



วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องอค์การมหาชน)



วันที่ประกาศข่าว : 02-11-2559

  แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำเดือน กันยายน 2559  
แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำเดือน กันยายน 2559



วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2559

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๘ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๘



วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2559

  ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา" เพื่อนำรายได้สมทบกองทุน "พี่และครูร่วมดูแลน้อง"อนุสรณ์ ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย 
ประกาศ



วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2559

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศ



Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th