วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2559

  ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา" เพื่อนำรายได้สมทบกองทุน "พี่และครูร่วมดูแลน้อง"อนุสรณ์ ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย 
ประกาศวันที่ประกาศข่าว : 23-08-2559

  แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน 2559  
แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน 2559วันที่ประกาศข่าว : 22-08-2559

  แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบสถานะการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ เพื่อเป็นเอกสารรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญา 
แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบสถานะการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ เพื่อเป็นเอกสารรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญาวันที่ประกาศข่าว : 22-08-2559

  รับสมัครสอบคัดเลือก (ทุนบุคคลภายนอก) เพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จำนวน ๑ ทุน 
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จำนวน ๑ ทุนวันที่ประกาศข่าว : 17-08-2559

  แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากรประจำเดือน พฤษภาคม 2559  
แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากร?ประจำเดือน พฤษภาคม 2559วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ในหัวข้อ 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ในหัวข้อวันที่ประกาศข่าว : 16-08-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๔ 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๔วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐสาศตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐสาศตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด "แม่น้ำเจ้าพระยา" 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด "แม่น้ำเจ้าพระยา"วันที่ประกาศข่าว : 15-08-2559

  กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2559

  แจ้งกำหนดการรับชุดราชปะแตน สำหรับ มหาบัณฑิต บัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 
บัณฑิตสามารถติดต่อรับชุดเช่าได้ที่ คณะบริหารธุริกิจ (ชั้นล่าง) ณ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2559

  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 (ตรวจสอบแถว+ที่นั่ง) 
สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดำแนวที่นั้ง สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์  
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2559

   ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2559

   กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 
ตรวจสอบรายชื่อลำดับแถวบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2559

  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 2 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 2วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2559

  เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวันที่ประกาศข่าว : 13-05-2559

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2559 
มทร.อีสาน รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.ถึง 26 มิ.ย.59 ที่แผนกงานวิชาทหาร ตึกกองพัฒนานักศึกษาวันที่ประกาศข่าว : 17-02-2559

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศวันที่ประกาศข่าว : 28-01-2559

  ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016 
ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016วันที่ประกาศข่าว : 20-10-2558

  แจ้งการตรวจสอบรับไปรษณียภัณฑ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th