วันที่ประกาศข่าว : 22-09-2559

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ทุนบุคคลภายนอก) เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ทุนบุคคลภายนอก) ตามความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2559

  ประชาสัมสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน  
ประชาสัมสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนวันที่ประกาศข่าว : 20-09-2559

  แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า, วัดตัวตัดชุดครุย และชำระค่าถ่ายภาพหมู่ ได้แล้ว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2 ( 
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า, วัดตัวตัดชุดครุย และชำระค่าถ่ายภาพหมู่ ได้แล้ว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2 (งานบริหารงานทั่วไป)วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2559

  ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด I love Techno Takorai รวมเงินรางวัลกว่า 52,000 บาท 
ประชาสัมพันธ์วันที่ประกาศข่าว : 13-09-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้...สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 4" 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้...สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 4" 28-29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อาคาร 35 ชั้น 3วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)" 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)"วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2559

  ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา" เพื่อนำรายได้สมทบกองทุน "พี่และครูร่วมดูแลน้อง"อนุสรณ์ ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย 
ประกาศวันที่ประกาศข่าว : 16-08-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๔ 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๔วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐสาศตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐสาศตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2559

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด "แม่น้ำเจ้าพระยา" 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด "แม่น้ำเจ้าพระยา"วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2559

  เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวันที่ประกาศข่าว : 17-02-2559

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศวันที่ประกาศข่าว : 28-01-2559

  ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016 
ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th