วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2557

  กำหนดการฝึกภาคสนาม นศท.3-5 ประจำปีการศึกษา 2557 
กำหนดการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2557 ปี 3 ผลัด 4 ห้วง 21-25 มค. 58 ส่วนปีที่ 4-5 ฝุึกที่เขาชนไก กาญจนบุรี


วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2557

  กำหนดเวลาฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3-5 ประจำปีการศึกษา 2557 
กำหนดฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2557 ปี 3 ผลัด 4 ห้วง 21-25 มค. 58 ณ ตำบลอุดมทรัพย์ นม. ส่วนปี 4-5 ฝึก ณ เขาชนไก่ กาญจนบุรี


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2557

  ประกาศจากแผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ เรื่อง ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2558  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2558


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2557

  มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2557

  ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2557

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 2 มีนาคม 2558) 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 2 มีนาคม 2558)


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2557

  กำหนดวันสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 และ 5  
กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นศท.ช้นปีที่ 3 และ ปีที่ 5 ประจำปี 2557 วันอาทิตย์ที่ 30 พย.57 ณ นฝ.ศฝ.มทบ 21 สอบเก็บตก วันจันทร์ที่ 1 ธค.57 และสอบซ่อม 16 ธค.57


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2557

  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๔ : ประเพณีลอยกระทง 
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๔ : ประเพณีลอยกระทง


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2557

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการดำเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4: ประเพณีลอยกระทง 
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4: ประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2557

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการดำเนินงาน โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย : ประเพณีลอยกระทง 2557 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 21-10-2557

  ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2557

  นักศึกษาใหม่ติดต่อรับบัตรนักศึกษา 
นักศึกษาใหม่ติดต่อรับบัตรนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 10-10-2557

  ขอเชิญจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าในโครงการประเพณีลอยกระทง 2557 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 07-10-2557

  ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคคอตีบ - บาดทะยัก ฟรี 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 22-09-2557

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2557) 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2557)


วันที่ประกาศข่าว : 04-09-2557

  ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้านมทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย.2557 
ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้านมทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย.2557


วันที่ประกาศข่าว : 25-08-2557

  ขอเชิญร่วมงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2557

  การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 1-30 กันยายน 2557  
นักศึกษาที่เกิด ปี พ.ศ.2537 หรือก่อนหน้านี้ ที่ย้ายสถานศึกษา และอายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ติดต่อทำเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กย.57 ที่แผนกงานวิชาทหารชั้น 2 ตึกกองพํฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2557

  ฝ่ายสุขภาพและอนามัย มทร.อีสาน ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2557

  ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ๒๕๕๖ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3)


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2557

  ขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเข้ารับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฟรี) 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเข้ารับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฟรี)


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 28-07-2557

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (ประกาศผลเมื่อวันที่ 25 ก.ค.57) 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (ประกาศผลเมื่อวันที่ 25 ก.ค.57)


วันที่ประกาศข่าว : 25-07-2557

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้การใช้ชีวิตในศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2557 
คำสั่ง


วันที่ประกาศข่าว : 25-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 22-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม


วันที่ประกาศข่าว : 17-07-2557

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศผลเมื่อวันที่ 16 ก.ค.57) 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศผลเมื่อวันที่ 16 ก.ค.57)


วันที่ประกาศข่าว : 16-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 16-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และรับสมัครครั้งที่ 4  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และรับสมัครครั้งที่ 4


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2557

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2557)  
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2557)


วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 (รับสมัครครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 19 พ.ค.-30 มิ.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 (รับสมัครครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 19 พ.ค.-30 มิ.ย.57


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ กลุ่มมหาวิทยาลัย IUTs ประเทศฝรั่งเศส 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ กลุ่มมหาวิทยาลัย IUTs ประเทศฝรั่งเศส


วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2557

  ประรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 
ประรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สมัครรับทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ กลุ่มมหาวิทยาลัย Intitutes of Technology(IUTs) ประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2557

  มทร.อีสาน ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมแต่งกายชุดวัฒนธรรม มทร.อีสาน 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2557

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ กลุ่มมหาวิทยาลัย Institutes of Technology (IUTs) ประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ กลุ่มมหาวิทยาลัย Institutes of Technology (IUTs) ประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2557

  มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน


วันที่ประกาศข่าว : 23-06-2557

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศผลเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.57)  
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศผลเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.57)


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2557

  ประกาศข้อมูลกลาง มทร.อีสาน ปีงบประมาณ 2556 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2557

  สาธารณรัฐมาซิโดเนียเชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 
สาธารณรัฐมาซิโดเนียเชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘


วันที่ประกาศข่าว : 26-05-2557

  เลื่อนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 เฉพาะบางสาขาวิชา 
เลื่อนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เฉพาะบางสาขาวิชา


วันที่ประกาศข่าว : 26-05-2557

  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัว จองหอพัก ส่งเอกสารหลักฐาน ตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัว จองหอพัก ส่งเอกสารหลักฐาน ตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 26-05-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2557

  แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว จอหอพัก ส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่  
แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว จองหอพัก ส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2557

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (รอบ 2) 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (รอบ 2) เปิดรับสมัครนักศึกษาในวันที่ 19 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2557


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2557

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศผลเมือวันที่ 19 พ.ค.57) 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศผลเมือวันที่ 19 พ.ค.57)


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 สอบเมือวันที่ 15-16 พ.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 สอบเมือวันที่ 15-16 พ.ค.57


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2557

  ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี เทียบโอน  
ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี เทียบโอน


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2557 เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 3 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2557 เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 3


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 (รับสมัครครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 22 เม.ย.-12 พ.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 (รับสมัครครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 22 เม.ย.-12 พ.ค.57


วันที่ประกาศข่าว : 06-05-2557

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (รับสมัครครั้งที่ 2) 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (รับสมัครครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (รับสมัครครั้งที่ 2) สอบเมื่อวันที่ 30 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (รับสมัครครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 01-05-2557

  กำหนดการรายงานตัว ส่งเอกสารหลักฐาน จองหอพัก ส่งเอกสารการกู้ยืม รับชุดนักศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
กำหนดการรายงานตัว ส่งเอกสารหลักฐาน จองหอพัก ส่งเอกสารการกู้ยืม รับชุดนักศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


วันที่ประกาศข่าว : 28-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (รับสมัครครั้งที่ 2) 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (รับสมัครครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (สมัครครั้งที่ 2) เพิ่มเติม 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (สมัครครั้งที่ 2) เพิ่มเติม


วันที่ประกาศข่าว : 24-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (สมัครครั้งที่ 2)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (สมัครครั้งที่ 2)


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 สอบเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 สอบเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2557

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครครั้งที่ 3 (ตั้งแต่บัดนี้ - 12 พฤษภาคม 2557) 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครครั้งที่ 3


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 17-04-2557

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอบรมเชิงวิจัยในต่างประเทศ โครงการงบยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอบรมเชิงวิจัยในต่างประเทศ โครงการงบยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


วันที่ประกาศข่าว : 03-04-2557

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 01-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 01-04-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 01-04-2557

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2557

  ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2557

  ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ร่วมสวมเสื้อสำหรับเทศกาลสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายน 2557 และขอเชิญชาว มทร.อีสาน ร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์  
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 14-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 20-02-2557

  ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการคนพันธุ์ใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย  
ขอเชิญชวน


วันที่ประกาศข่าว : 20-02-2557

  วันนัดพบแรงงาน 
วันนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2557

  ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครงานและเข้าร่วมสัมภาษณ์งาน รวมถึงนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานกับ บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า 
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครงานและเข้าร่วมสัมภาษณ์งาน รวมถึงนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานกับ บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด สามารถสมัครได้ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2557

  มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 47 
ขอเชิญ


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2557

  แจ้งกำหนดการวัดตัว ตัดชุดครุย ชุดราชปะแตน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 
แจ้งกำหนดการวัดตัว ตัดชุดครุย ชุดราชปะแตน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2557

  ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2557

  ขอความอนุเคราะห์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ขอความอนุเคราะห์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ


วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2557

  ขอส่งข้อมูลสถาบัน Istituto Europeo di Design 
ขอส่งข้อมูลสถาบัน lstituto Europeo di Design


วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2557

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมของสมาคมประวัติศาสตร์ฯ 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมของสมาคมประวัติศาสตร์ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2557

  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 
แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2556 3/2556 และ 1/2557 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 รอบที่ 1 เวลา 07.00 - 11.30 น. และ รอบที่ 2 11.30 - 16.00 น ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 35 ห้อง 1,000 ที่นั่ง)


วันที่ประกาศข่าว : 17-01-2557

  ขอเชิญสั่งซื้อเสื้องานแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 47 
ขอเชิญ


วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2557

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act locally" for education around the world?


วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2557

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2557

  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2557

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2557

  โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEex) วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการ "โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEex)" วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ


วันที่ประกาศข่าว : 08-01-2557

  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับผู้บริหาร วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำหนดจัด "โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับผู้บริหาร" วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2557

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 18 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 18


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2557

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ 21st Century English Language Education: Towards Global Citizenship 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ 21st Century English Language Education: Towards Global Citizenship


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2557

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2557

  ขอส่งวัสดุประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ขอส่งวัสดุประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2557

  มทร.อีสาน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress: SPC2014 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress: SPC2014 วันที่ 26 - 29 มีนาคม 2557


วันที่ประกาศข่าว : 03-01-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า


วันที่ประกาศข่าว : 03-01-2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2556

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 25 ธันวาคม 2556 -15 มกราคม 2557 สำหรับนักศึกษาระบบโควตา 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 25 ธันวาคม 2556 -15 มกราคม 2557 สำหรับนักศึกษาระบบโควตา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2556

  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล 
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2556

  โครงการประกวดรำมวยไทยเก๊กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 
โครงการประกวดรำมวยไทเก๊กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2556

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2556

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2556

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2556 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 13-12-2556

  ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  ขอความอนุเคราะห์ และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน  
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557"


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEM Lifelong Learning Hub: e-ASEM Research Network Meeting  
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEM Lifelong Learning Hub: e-ASEM Research Network Meeting "Open Educational Resources in Lifelong Learning"


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติ" บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  ขอเชิญประชุม เรื่อง การเป็นเจ้าภาพและความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐ “อีสานเกมส์”  
เรียน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 17  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 17


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10 
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือกระบบโควตา เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือกระบบโควตา เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2556

  ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 11-12-2556

  (ขยายเวลา) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 พ.ค.57 
(ขยายเวลา) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 พ.ค.57


วันที่ประกาศข่าว : 11-12-2556

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ก.พ.57 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ก.พ.57


วันที่ประกาศข่าว : 11-12-2556

  ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเซียอาคเนย์ 2557 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557


วันที่ประกาศข่าว : 02-12-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2556

  ชมรมฟุตบอล ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Freshy FA CUP 2013 ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 เวลา 16:00 – 18:00 น. 
ชมรมฟุตบอล ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Freshy FA CUP 2013 ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2556 เวลา 16:00 – 18:00 น.


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2556

  ขยายเวลารับสมัครโครงการประกวดการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเนื่องในโอกาส สนข. ครบรอบ 11 ปี 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครโครงการประกวดการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเนื่องในโอกาส สนข. ครบรอบ 11 ปี


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2556

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2556

  มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ แก่บุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ “ประชาคมอาเซียน” 
มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ แก่บุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ “ประชาคมอาเซียน”


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ขยายเวลาการรับบทความวิจัย 
ขยายเวลาการรับบทความวิจัย


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  เปิดรับบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 
เปิดรับบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2557-2558


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรด้วยโปรแกรม ELLIS Academic ระบบ Cloud System ตามโครงการ E-Learning ของสำนักงาน ก.พ. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรด้วยโปรแกรม ELLIS Academic ระบบ Cloud System ตามโครงการ E-Learning ของสำนักงาน ก.พ.


วันที่ประกาศข่าว : 19-11-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทควาามเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


วันที่ประกาศข่าว : 12-11-2556

  Sabina ขอเชิญชวนนักศึกษา 3-5 คน จากสถาบันเดียวกัน อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  
Sabina ขอเชิญชวนนักศึกษา 3-5 คน จากสถาบันเดียวกัน อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "Sabina Pretty Perfect Tomorrow’s Idea Award 2013"


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2556

  ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต 
มทร.อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2556

  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ประจำปี 2557 
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ประจำปี 2557


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2556

  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 30 "บัณฑิตศึกษาไทย รับใช้สังคม"


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในโครงการ "การสัมมนาเสนอผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในโครงการ "การสัมมนาเสนอผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเสนอให้นักศึกษาต่างชาติของประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ เข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทย์ 
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเสนอให้นักศึกษาต่างชาติของประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ เข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทย์


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 8 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 8


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศแก่นักศึกษาต่างชาติ 
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศแก่นักศึกษาต่างชาติ


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9


วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ต


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2556

  ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 
การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 15-10-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราชการ 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราชการ 2556 "ร้อยภาษามาสู่จึงรู้เพลง"


วันที่ประกาศข่าว : 15-10-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ เรื่อง Cultural Heritage and Disaster Risk Reduction  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาิติ เรื่อง Cultural Heritage and Disaster Risk Reduction วันที่ 18-20 พ.ย. 56 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร


วันที่ประกาศข่าว : 14-10-2556

  ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556  
ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556


วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องทำความเย็น (BANGKOK RHVAC 2013) 
(BANGKOK RHVAC 2013)


วันที่ประกาศข่าว : 08-10-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ "สรรเสริญพระบารมี ๑๐๐ ปี ร่วมร้อยใจไทย"


วันที่ประกาศข่าว : 08-10-2556

  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการประกวดไอเดียการตรลาด 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการประกวดไอเดียการตรลาด


วันที่ประกาศข่าว : 03-10-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ


วันที่ประกาศข่าว : 01-10-2556

  แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/Degree/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2556 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนซ้อมย่อย  
แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/Degree/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2556โดยแบบสอบถามชุดนี้จะใช้เป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ


วันที่ประกาศข่าว : 01-10-2556

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมงาน TU OPEN HOUSE 2013 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมงาน TU OPEN HOUSE 2013


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม International Graduate Research Conference 2013 (iGRC2013) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม International Graduate Research Conference 2013 (iGRC2013)


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS 2013 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS 2013


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  โครงการแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ภาคภาษาบาลี-ไทย และภาคภาษาบาลี-อังกฤษ 
โครงการแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ภาคภาษาบาลี-ไทย และภาคภาษาบาลี-อังกฤษ


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม สมุดโคจร Trip ตอน EGAT Power (การไฟฟ้า...พลังแห่งการเรียนรู้) 
ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม สมุดโคจร Trip ตอน EGAT Power (การไฟฟ้า...พลังแห่งการเรียนรู้)


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"รุ่นที่ 16  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 16


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ภาคพิเศษ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ภาคพิเศษ


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2556

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Applied Science,Technology and Management 2014 (ASTeM 2014) 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Applied Science,Technology and Management 2014 (ASTeM 2014)


วันที่ประกาศข่าว : 23-09-2556

  ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประกวดในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2556 
ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประกวดในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำีปี 2556


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2556

  ประชาสัมพันธ์ การจัดงานนัดพบงานเชิงคุณภาพ ระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร วิศวกรและสถาปนิก วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรายาแกรนด์บอลรูม จังหวัดนครราชสีมา 
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานนัดพบงานเชิงคุณภาพ ระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร วิศวกรและสถาปนิก วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรายาแกรนด์บอลรูม จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2556

  ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มทร.อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 11-09-2556

  แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2556

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series Thai Universities on the World Stage) “University Engagement with Society : the Australian Experiences 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series Thai Universities on the World Stage)“University Engagement with Society : the Australian Experiences”


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2556

  เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมโครงการพัฒนาอีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ 4  
แผนกงานอีเลิร์นนิ่งขอเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพเฉพาะ ส่งรายชื่อวิชาและรายชื่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเข้าร่วมโครงการการพัฒนาอีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะที่ 4


วันที่ประกาศข่าว : 04-09-2556

  รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 
สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ


วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2556

  ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556


วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2556

  รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มทร.อีสาน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน "รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2556

  ขอนำส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๑)/ว ๙๓๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๓/ว ๗๗๐๒ ลงว 
ขอนำส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๑)/ว ๙๓๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๓/ว ๗๗๐๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๔.๔/ว ๑๗๗๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย


วันที่ประกาศข่าว : 28-08-2556

  ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยสารคาม ประจำปี ๒๕๕๖ 
ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยสารคาม ประจำปี ๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2556

  ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม 
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2556

  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ช่วยเราช่วยชาติพัฒนา" 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ช่วยเราช่วยชาติพัฒนา"


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2556

  เชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ  
เชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2556

  แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รายละเอียดสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2556

  ประขาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
แนะนำ "สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ" คณะวิศวกรรมศาสคร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2556

  ขอเชิญชวนชาว มทร.อีสาน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556  
ขอเชิญชวน


วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2556

  ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556


วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2556

  ความคืบหน้าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ความคืบหน้าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013


วันที่ประกาศข่าว : 14-08-2556

  "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้...สู่บ้าน มทร.อีสาน" 
Open House RMUTI 2013 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ อาคาร 35


วันที่ประกาศข่าว : 14-08-2556

  ขอเชิญร่วมงาน IT Day ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 56 
ขอเชิญร่วมงาน IT Day ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 56


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2556

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2556

  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยสภาพอากาศและภูมิกาอากาศ


วันที่ประกาศข่าว : 13-08-2556

  ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยสภาพอากาศและภูมิอากาศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยสภาพอากาศและภูมิอากาศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2556

  Open House 
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้...สู่บ้าน มทร.อีสาน วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556


วันที่ประกาศข่าว : 05-08-2556

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013)


วันที่ประกาศข่าว : 05-08-2556

  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด 
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด


วันที่ประกาศข่าว : 05-08-2556

  ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2556

  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 8 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ยื่น พรบ. ภาคประชาชนขอยกฐานะเป็นจังหวัด 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 8 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ยื่น พรบ. ภาคประชาชนขอยกฐานะเป็นจังหวัด


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2556

  โครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ  
โครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "เธอผู้ไม่ยอมแพ้"


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2556

  โครงการอบรมรำมวยไทเก๊กสำหรับครูและอาจารย์พลศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2556 
โครงการอบรมรำมวยไทเก๊กสำหรับครููและอาจารย์พลศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2556


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2556

  ขอความร่วมมือในการส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA2013 
ขอความร่วมมือในการส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA2013


วันที่ประกาศข่าว : 30-07-2556

  โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2556 (ปีที่ 5) เชิญร่วมส่งผลงาน ภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง ชิงทุนการศึกษา 
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2556 (ปีที่ 5) เชิญร่วมส่งผลงาน ภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง ชิงทุนการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2556

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “แม่ของฉัน” และการประกวด พูดจากใจ หัวข้อ “MY BELOVED MOTHER” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
ขอเชิญชวน


วันที่ประกาศข่าว : 29-07-2556

  การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2556

  สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน เชิญร่วมงาน "สายสัมพันธ์ น้อง-พี่ มทร.อีสาน" และการแข่งขันกอล์ฟมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2556

  ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2014 
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2014


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2556

  ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556 
ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2556

  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา "สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์" 
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา "สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์"


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2556

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2556

  ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food and Hotel Thailand 2013 
ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food and Hotel Thailand 2013


วันที่ประกาศข่าว : 16-07-2556

  ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษา โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR Ideas & Talents Contest)  
ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษา โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR Ideas & Talents Contest)


วันที่ประกาศข่าว : 12-07-2556

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมงาน THAILAND LAB 2013 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมงาน THAILAND LAB 2013


วันที่ประกาศข่าว : 11-07-2556

  ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 10-07-2556

  มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2556 
มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2556


วันที่ประกาศข่าว : 08-07-2556

  เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ 
เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2556

  Doctor of Philosophy Program in Religious Studies (International Program) 
Doctor of Philosophy Program in Religious Studies (International Program)


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2556

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2556

  ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบภาษาอังกฤษฯ 
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบภาษาอังกฤษฯ


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2556

  สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Revolutionizing English Language Teaching for the ASEAN Integration 
สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Revolutionizing English Language Teaching for the ASEAN Integration


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2556

  การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 
การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556


วันที่ประกาศข่าว : 05-07-2556

  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013  
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ


วันที่ประกาศข่าว : 05-07-2556

  การเปิดรับสมัครชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2557 
การเปิดรับสมัครชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 05-07-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการ "ABC งานวิจัยดีที่พื้นที่ต้องการ" ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการ


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2556

  ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  
ประชาสัมพันธ์


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2556

  ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการราชมงคลอีสาน รักษ์ประเพณีไทยประเพณีแห่เทียน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
ประชาสัมพันธ์


วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2556

  ขอเชิญชวน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สอบวัดมาตรฐามความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ทดสอบความรู้ และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ทดสอบความรู้ และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2556

  ประชาสัมพันธ์ทุน Junior Research Fellowship (JRF) และ Research Associateships (RA) 
คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษามหาวิทยาลัย และกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอินเดีย มีความประสงค์จะมอบทุน Junior Research Fellowship (JRF) จำนวน 20 ทุน และ Research Associateships (RA) จำนวน 7 ทุน


วันที่ประกาศข่าว : 17-06-2556

  ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์(โรงยิม) 
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ทุกคน


วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2556

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1


วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5


วันที่ประกาศข่าว : 12-06-2556

  ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 55  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2555


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2556

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนร่วมประกวด "ภาพยนตร์สารคดีสั้น" 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนร่วมประกวด "ภาพยนตร์สารคดีสั้น"


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2556

  โครงการประกวดภาพถ่ายภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชำอำ หัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองชะอำ" 
โครงการประกวดภาพถ่ายภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชำอำ หัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองชะอำ"


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2556

  โครงการประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2556 
โครงการประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2556


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2556

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอผลงานวิจัย 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมนานาชาติ ในระหว่าง 7-8 พฤศจิกายน 2556


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2556

  ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 10-06-2556

  ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ มทร.อีสานน้อมจิต บริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556  
ขอเชิญชวน


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้ง 7 ภายใต้ หัวข้อเรื่อง "ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน" ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  การให้เงินอุดหนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
การให้เงินอุดหนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Wisdom for Social Development"  
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Wisdom for Social Development" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2556(เพิ่มเติม) 
ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2556(เพิ่มเติม)


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร (ปขมท.)ครั้งที่ 2 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร (ปขมท.)ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  ขอเิชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการโครงการ"PBL Teaching Method for 21st Century Classroom" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 
ขอเิชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการโครงการ"PBL Teaching Method for 21st Century Classroom" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เชิญส่งบทความวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อลงตีพิมพ์รวมบทความวิจัย โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  โครงการประกวดสื่อภาพยนต์สั้นรณรงค์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ  
โครงการประกวดสื่อภาพยนต์สั้นรณรงค์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ "ยุติธรรมนำพาสังคมสมานฉันท์"


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  
รัฐบาลญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2556

  แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕


วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2556

  ประกาศข้อมูลกลาง สมศ1 สมศ2 และสมศ16.2 รุ่นปีการศึกษา 2554 (SAR 2555) 
สรุปการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นปีการศึกษา 2554 และการติดตามผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นปีการศึกษา 2554


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2556

  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชำระเงินค่าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชำระเงินค่าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2556

  กฎ/ระเบียบ การขออนุญาตและทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ของผู้เข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่าเพื่อประโยชน์ทางการค้า ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กฎ/ระเบียบ การขออนุญาตและทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ของผู้เข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่าเพื่อประโยชน์ทางการค้า ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒


วันที่ประกาศข่าว : 29-05-2556

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) และระบบ Admissions 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) สอบวันที่ 17 พ.ค.56 และระบบ Admissions สอบวันที่ 15 พ.ค.56


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2556

  ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ, ประกวดภาพสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ และ ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ


วันที่ประกาศข่าว : 16-05-2556

  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว 
สมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย, ประชุมวิชาการระดับชาติ, ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ


วันที่ประกาศข่าว : 16-05-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับเพิ่มเติม 1-15 พ.ค.56  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับเพิ่มเติม 1-15 พ.ค.56


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) สอบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) สอบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556


วันที่ประกาศข่าว : 07-05-2556

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2556 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 255


วันที่ประกาศข่าว : 07-05-2556

  ผังห้องสอบและเลขที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ของ สำนักทางหลวงที่ 8 นครราชสีมา 
ประกาศ.....ผังห้องสอบและเลขที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ของ สำนักทางหลวงที่ 8 นครราชสีมา สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2556

  สรุปการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นปีการศึกษา 2554 ระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท  
สรุปการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นปีการศึกษา 2554 ระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2556

  ผังห้องสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 
ผังห้องสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2556

  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 01-05-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ThaiEasyElec Open House 2013 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ThaiEasyElec Open House 2013


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2556

  เชิญเข้าร่วมการอบรม/การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ/เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ/การประชุมเสนอผลงาน 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม/การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ/เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ/การประชุมเสนอผลงาน


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 
ประักาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 24-04-2556

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 24-26 เมษายน 2556 สำหรับนักศึกษาเพิ่มเติม 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 24-26 เมษายน 2556 สำหรับนักศึกษาเพิ่มเติม


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) สอบเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) สอบเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2556

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครรับทุน/ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558 
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  ขอเชิญชวนส่งบทความเืพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา 
ขอเชิญชวนส่งบทความเืพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  โครงการอบรมอาสาสมัครเืพื่อการผลิตสื่อการเรียนให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
โครงการอบรมอาสาสมัครเืพื่อการผลิตสื่อการเรียนให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญโท  
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเืพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเืพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3 
ประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศา่สตร์และสังคมศาสตร์ วิจัยและพัฒนาเืพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศา่สตร์และสังคมศาสตร์ วิจัยและพัฒนาเืพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความภาษาอังกฤษเืพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ" 
"การเขียนบทความภาษาอังกฤษเืพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ"


วันที่ประกาศข่าว : 18-04-2556

  ประชาสัมพันธ์ข่าวการส่งบทความ/การฝึกอบรมการประชุมวิชาการ/การนำเสนอผลงานวิจัย/การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot 
ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมส่งบทความ/การฝึกอบรมการประชุมวิชาการ/การนำเสนอผลงานวิจัย/การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot


วันที่ประกาศข่าว : 11-04-2556

  ราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย  
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย "ประเพณีสงกรานต์"


วันที่ประกาศข่าว : 09-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (เพิ่มเติม) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (เพิ่มเติม)


วันที่ประกาศข่าว : 05-04-2556

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องแคแสด สำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 04-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรัผู้สมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรัผู้สมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) รับสมัคร 29 มี.ค.-3 เม.ย.56


วันที่ประกาศข่าว : 04-04-2556

  พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 04-04-2556

  ขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ทุกสาขาและระบบโควตา เฉพาะสาขาการจัดการผังเมือง ระหว่างวันที่ 3 - 11 เมษายน 2556 
ขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ทุกสาขาและระบบโควตา เฉพาะสาขาการจัดการผังเมือง ระหว่างวันที่ 3 - 11 เมษายน 2556


วันที่ประกาศข่าว : 01-04-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรงและระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรงและระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2556

  การประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอบทความ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2556

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 3 เมษายน 2556 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 3 เมษายน 2556


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2556

  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2556

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2556

  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕/ The 5th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research 
งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕/ The 5th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2556

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร (ปขมท.) ครั้งที่ ๑ 
สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการฯ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร (ปขมท.) ครั้งที่ ๑


วันที่ประกาศข่าว : 28-03-2556

  การขอรับบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดี 
บทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดี


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2556

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2556

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2556 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปี 2556


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2556

  ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ณ บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน 
ขอเชิญชวน


วันที่ประกาศข่าว : 12-03-2556

  สำเนาคำสั่ง แต่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำีปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2556 
สำเนาคำสั่ง แต่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำีปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 255


วันที่ประกาศข่าว : 07-03-2556

  มหาวิทยาลัย Meisei ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยม มทร.อีสาน 
Dr.MIZUO KISHITA และคณะ จากมหาวิทยาลัย Meisei ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยม มทร.อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 06-03-2556

  บริษัท เฟสโต้ จำกัด มอบทุนแก่นักศึกษา มทร.อีสาน 
บริษัท เฟสโต้ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มทร.อีสาน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000 บาท


วันที่ประกาศข่าว : 05-03-2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2556

  แจ้งกำหนดการ และรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ณ อาคารเรียนรวมคณะวิชาไฟฟ้า (อาคาร 18) ห้องประชุม 18220 ชั้น 2 
แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2556

  แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 
แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2555 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2555 ภาคการศึกษา 1/2556 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556


วันที่ประกาศข่าว : 07-02-2556

  ประกาศผลรางวัลการประกวดคำขวัญและตั้งชื่อสัญลักษณ์นำโชค การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30  
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 30-01-2556

  อธิการบดี มอบป้ายนโยบายพลังงานแก่ตัวแทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
อธิการบดี มทร.อีสาน มอบป้ายนโยบายพลังงานแก่ตัวแทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปติดตั้งที่หน่วยงาน


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2556

  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับและควบคุมการดำเนินงาน และเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 46 
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 22-01-2556

  โครงการจัดทำภาพอนาคตของหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดโครงการจัดทำภาพอนาคตของหมู่บ้านราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2556

  ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญและชื่อสัญลักษณ์นำโชค การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30  
ขอเชิญ


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2556

  ชมวีดิทัศน์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา สำหรับกรรมการคุมสอบและกรรมการอื่นๆ 
ชมวีดิทัศน์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา สำหรับกรรมการคุมสอบและกรรมการอื่นๆ


วันที่ประกาศข่าว : 11-01-2556

  ประมวลภาพแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 8 ปี 
ประมวลภาพแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 8 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556


วันที่ประกาศข่าว : 10-01-2556

  แถลงข่าวการจัดงาน ครบรอบ 8 ปี 
แถลงข่าวการจัดงาน ครบรอบ 8 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2556

  เปิดโลกศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ 
ขอเชิญร่วมงาน เปิดโลกศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ "ตอนตำนานครู" ในวันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 11.00-23.00 น. พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน เช่น การแสดงโขน การออกร้านจำหน่ายสินค้า ฯลฯ


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2555

  ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2555

  ขอเรียนเชิญร่วมงาน  
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน "วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน"


วันที่ประกาศข่าว : 21-12-2555

  ขอเชิญสั่งซื้อเสื้องานแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 46 
ขอเชิญ


วันที่ประกาศข่าว : 13-12-2555

  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Leadership Development Program" หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Leadership Development Program" หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556


วันที่ประกาศข่าว : 06-12-2555

  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา ปีละ 15,000 บาท จำนวน 100 ทุน และระดับปริญญาตรี ปีละ 25,000 บาท จำนวน 140 ทุน


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2555

  ประกาศรายชิ่อนักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์โครงการส่งเสรสิมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมารายงตัวที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพภายในวที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 - 16.00 น. 
ประกาศรายชิ่อนักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์โครงการส่งเสรสิมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมารายงตัวที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพภายในวที่ 11ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 - 16.00 น.


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2555

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรัผู้สมัครระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรัผู้สมัครระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2555

  แจ้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นปีการศึกษา 2551-2552 ให้ดาวโหลดแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณฑิต แล้วนำให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมิน 
แจ้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นปีการศึกษา 2551-2552 ให้ดาวโหลดแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณฑิต แล้วนำไปให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินพร้อมส่งคืนที่มหาวิทยาลัยฯ


วันที่ประกาศข่าว : 28-11-2555

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2555 ทุนละ 10,000 บาท 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2555 ทุนละ 10,000 บาท


วันที่ประกาศข่าว : 21-11-2555

  ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 07.19 – 10.15 น.  
ขอเชิญ


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2555

  รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554 ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการหางานทำ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้เอกสารประกอบการรายงานตัววันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ 17 พ.ย. 55 
รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554 ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการหางานทำ ณ วันที่ 16 พ.ย. 55 ตามรายชื่อที่ไฟล์แนบ กรุณากรอกข้อมูลภาวะการหางานทำที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/Degree/ แล้วพิมพ์แบบสอบถามฯ ส่งเพื่อประกอบการรายงานตัวซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 พ.ย. 55


วันที่ประกาศข่าว : 14-11-2555

  ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔


วันที่ประกาศข่าว : 09-11-2555

  แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2554 ทุกท่านกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ที่ www.basr.rmuti.ac.th/Degree/  
ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2554 ทุกท่านกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ที่ www.basr.rmuti.ac.th/Degree/


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2555

  ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 
ขอเชิญชวน


วันที่ประกาศข่าว : 29-10-2555

  รับสมัครนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 
รับสมัครนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 25-10-2555

  เงินกู้สวัสดิการ  
เงินกู้สวัสดิการ มทร. อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 10-10-2555

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556  
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 04-10-2555

  แจ้งสรุปการขอกู้เงินฉุกเฉิน 
สรุปการขอกู้เงินฉุกเฉิน จากกองทุนสวัสดิการ


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2555

  รับสมัคร นักศึกษาเกษตรศาสตร์ทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน (IAAS EXCHANGE PROGRAM 2013) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 
รับสมัคร นักศึกษาเกษตรศาสตร์ทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน (IAAS EXCHANGE PROGRAM 2013)


วันที่ประกาศข่าว : 26-09-2555

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน ให้มาติดต่อรับเงินที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ด่วน 
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาติดต่อรับเงินที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น2


วันที่ประกาศข่าว : 17-09-2555

  แจ้งบัณฑิต มหาบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อแถว ที่นั่ง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และตรวจสอบสถานะการชำระเงิน 
แจ้งบัณฑิต มหาบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อแถว ที่นั่ง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และตรวจสอบสถานะการชำระเงิน


วันที่ประกาศข่าว : 11-09-2555

  เชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 
ด้วย แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2555

  แจ้งบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 เรื่องการรับภาพหมู่บัณฑิต  
แจ้งบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 เรื่องการรับภาพหมู่บัณฑิต


วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2555

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 : ประเภทเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ประกาศข่าว : 29-08-2555

  ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2555 ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2555 ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2555

  กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ  
กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2555

  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด และการแจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยวาจา 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2555

  ขอเชิญร่วมโครงการทอดผ้าป่า ณ วัดโตนด ตำบลหนองระเวียง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญ


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2555

  ขอเชิญร่วมโครงการเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555  
ขอเชิญ


วันที่ประกาศข่าว : 08-08-2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรม Challenge Day  
ขอเชิญ


วันที่ประกาศข่าว : 07-08-2555

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ พ.ศ.2555 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ พ.ศ.2555


วันที่ประกาศข่าว : 26-07-2555

  ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ มหัศจรรย์วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 
ขอเชิญ


วันที่ประกาศข่าว : 26-07-2555

  ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


วันที่ประกาศข่าว : 18-07-2555

  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและสัมผัสศิลปะ และวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ๖ ประเทศ ระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค. - ๔ ส.ค. ๒๕๕๕ 
ขอเชิญร่วมงาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2555

  จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกรมการจัดหางาน เชิญชวนร่วมงานมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.30 - 17.00 น. ณ MCC HALL – VARIETY HALL THE MALL ชั้น 3  
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกรมการจัดหางาน เชิญชวนร่วมงานมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.30 - 17.00 น. ณ MCC HALL – VARIETY HALL ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2555

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยการสกัดดีเอ็นเอ 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยการสกัดดีเอ็นเอในวันที่ 25 สิงหาคมา 2555


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2555

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012)  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศได้กำหนดจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) ขึ้น ในระหว่างวันศุกร์ที่ 24 - วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ ศุนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2555

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม 
ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัย" และ "การออกแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย"


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2555

  ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2555 (Research Grant Program 2012) ภายใต้หัวข้อ "Aiming toward the healthy and spiritual enriched society" 
มูลนิธิ The Univers Foundation ได้เสนอทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2555 (Research Grant Program 2012) ภายใต้หัวข้อ "Aiming toward the healthy and spiritual enriched society"


วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2555

  ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2555 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โดยกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ในกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7


วันที่ประกาศข่าว : 03-07-2555

  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554  
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2555

  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 02-07-2555

  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2555 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2555


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2555

  ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์อาหาร 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาเขตสุรินทร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2555

  แจ้งกำหนดการตรวจสอบความถูกต้องของภาพหมู่ บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555  
แจ้งกำหนดการตรวจสอบความถูกต้องของภาพหมู่ บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2555

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจองชุดครุย ชุดราชประแตน สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจองชุดครุย ชุดราชประแตน สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึุกษา 2554


วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2555

  ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2555 
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2555 ซึ่งกำหนดจัดประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2555


วันที่ประกาศข่าว : 25-06-2555

  ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2555

  ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ โถงริมน้ำ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
ขอเชิญชวน


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2555

  ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ"ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556


วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2555

  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-06-2555

  ประกาศรับสมัครทุนอบรมเชิงวิจัยในต่างประเทศ โครงการงบยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์การอาหาร มทร.อีสาน ปีงบประมาณ 2555 
รับสมัครทุนอบรมเชิงวิจัยในต่างประเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2555

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC  
ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบในพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้อง 19-211 อาคาร 19 ศึกษาทั่วไป ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดูรายชื่อผู้สมัครสอบได้ที่นี่ http://ird.rmuti.ac.th/newweb/news_read.php?act=de&id=399


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2555

  ศูนย์ภาษา มทร.อีสาน เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) แก่บุคลากร มทร.อีสาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่สากล ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย บุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมสามารถส่งรายชื่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน อาคาร 3 ชั้น 3 หรือ โทรศัพท์ 044-233063 , เบอร์ภายใน 2500 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555


วันที่ประกาศข่าว : 16-05-2555

  โครงการเสริมสร้างการออมและการลงทุนสาขาวิชาการเงิน 2554 
สาขาวิชาการเงินได้จัดโครงการเสริมสร้างการออมและการลงทุนสาขาวิชาการเงิน ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2555

  แจ้งบัณฑิต ที่รับราชการทหาร ตำรวจเรื่องการแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
แจ้งบัณฑิต ที่รับราชการทหาร ตำรวจเรื่องการแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2555

  หน่วยงานใดที่ประสงค์ต้องการรับนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ระยะเวลาทำงานตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2555 แจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2555 
หน่วยงานใดที่ประสงค์ต้องการรับนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ระยะเวลาทำงานตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2555 แจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2555


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2555

  ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2555

  มทร.อีสานเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคล...บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ” 2-5 เมษายน 2555 
มทร.อีสานเป็นเเจ้าภาพจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคล...บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ” การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ที่ยั่งยืน และ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บรรยายหัวข้อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


วันที่ประกาศข่าว : 26-03-2555

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือของสเปคโตรสโคปี” และ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือทางโครมาโทกราฟี” 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือของสเปคโตรสโคปี” ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ และ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือทางโครมาโทกราฟี” ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕


วันที่ประกาศข่าว : 22-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2555

  แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ศูนย์กลาง มทรอีสาน เปิดให้บริการห้องพักรายวัน ช่วงเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2555 
ประกาศ


วันที่ประกาศข่าว : 13-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 12-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 02-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 01-03-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากบริษัท เอสเอ็มไอ อินสตูรเมนท์ จำกัด รับพนักงานบัญชี 1 อัตรา และ sales engineer 2 อัตรา  
ข่าวรับสมัครงานจากบริษัท เอสเอ็มไอ อินสตูรเมนท์ จำกัด รับพนักงานบัญชี 1 อัตรา และ sales engineer 2 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 28-02-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2555

  ข่าวรับสมัครพนักงาน ของบริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด รับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา 
ข่าวรับสมัครพนักงาน ของบริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด รับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 27-02-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2555

  ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการ มทร.อีสาน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2555

  โรงพยาบาลโชคชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอยกเลิกประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี  
โรงพยาบาลโชคชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอยกเลิกประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี


วันที่ประกาศข่าว : 14-02-2555

  ข่าวรับสมัครงานของบริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 300 อัตรา และวิศวกร จำนวน 100 อัตรา 
ข่าวรับสมัครงานของบริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 300 อัตรา และวิศวกร จำนวน 100 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2555

  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก ครั้งที่ 1/2555 เรื่องการขอใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในศูนย์กลาง มทร.อีสาน พร้อมแบบคำร้องขอใช้สิทธิ์เข้าพักฯ 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก ครั้งที่ 1/2555 เรื่องการขอใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในศูนย์กลาง มทร.อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 05-02-2555

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการเก็บตัวอย่างพืช 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ


วันที่ประกาศข่าว : 02-02-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2555

  ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดงานนัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา ทำงาน Part time ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2555

  ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


วันที่ประกาศข่าว : 26-01-2555

  การให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการ โครงการออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข. กับธนาคารออมสิน 
การให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการ โครงการออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข. กับธนาคารออมสิน


วันที่ประกาศข่าว : 26-01-2555

  โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 3 กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 3 กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)


วันที่ประกาศข่าว : 26-01-2555

  โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุและโครงการสวัสดิการประกันกลุ่มแบบสะสมทรัพย์ครบอายุ 60 ปี กับทางบริษัท AIA 
โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุและโครงการสวัสดิการประกันกลุ่มแบบสะสมทรัพย์ครบอายุ 60 ปี กับทางบริษัท AIA


วันที่ประกาศข่าว : 20-01-2555

  ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2555 
ผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2555


วันที่ประกาศข่าว : 12-01-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 12-01-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) 
ข่าวรับสมัครงานจากบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)


วันที่ประกาศข่าว : 09-01-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555


วันที่ประกาศข่าว : 04-01-2555

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา และทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา และทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


วันที่ประกาศข่าว : 04-01-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554


วันที่ประกาศข่าว : 04-01-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554


วันที่ประกาศข่าว : 04-01-2555

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2554

  ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ณ : วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554


วันที่ประกาศข่าว : 20-12-2554

  ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ธันวาคม 2554 
ผลการอนุมัติเงินกู้สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ธันวาคม 2554


วันที่ประกาศข่าว : 14-12-2554

  มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการ "มทร.อีสาน ร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม" 
โครงการ "มทร.อีสาน ร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม"


วันที่ประกาศข่าว : 13-12-2554

  ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ Event Hall ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ 
วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ Event Hall ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2554

  แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2553 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผ่านระบบภาวะการมีงานทำของมหาวิทยาลัย 
แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2553 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผ่านระบบภาวะการมีงานทำของมหาวิทยาลัย


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2554

  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน คณะบริหารธุรกิจ 
หน่วยงานใดสนใจนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ทำงานระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้พิเศษ (ชม.ละ 25 บาท)


วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2554

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554


วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2554

  ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีปิดโครงการออมวันละบาท ถวายมหาราชของปวงชน ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
เชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีปิดโครงการออมวันละบาท ถวายมหาราชของปวงชน


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2554

  ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาทำงานของโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 (ชั่วโมง 25 บาท) 
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาทำงานของโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 (ชั่วโมง 25 บาท)


วันที่ประกาศข่าว : 28-10-2554

  กองพัฒนานักศึกษา จัดบริการรถรับ-ส่ง ผู้ที่ประสงค์ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ 
บริการรถรับ-ส่ง


วันที่ประกาศข่าว : 25-10-2554

  อนุมัติเงินกู้สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
อนุมัติเงินกู้สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2554


วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2554

  ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ AIS GSM และ AIS One-2-Call 
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย ที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ AIS GSM และ AIS One-2-Call


วันที่ประกาศข่าว : 12-10-2554

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จัดนิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์และผลงานนักศึกษา ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2554 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จัดนิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์และผลงานนักศึกษา ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2554


วันที่ประกาศข่าว : 28-09-2554

  ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่านร่วมรับฟัง “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
ขอเชิญชวนข้าราชการทุกท่านร่วมรับฟัง “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตามประกาศ ก.พ.อ.ที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2553”


วันที่ประกาศข่าว : 26-09-2554

  อนุมัติเงินกู้สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กันยายน 2554 
อนุมัติเงินกู้สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กันยายน 2554


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2554

  ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมมือกับบริษัท AIS เปิดให้บริการส่งข่าวสารผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ  
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมมือกับบริษัท AIS เปิดให้บริการส่งข่าวสารผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2554

  ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.อีสานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรศูนย์กลางมทร.อีสาน วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 
ขอเชิญ


วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2554

  ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 
ขอเชิญ


วันที่ประกาศข่าว : 25-08-2554

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเืดือน สิงหาคม 2554 
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเืดือน สิงหาคม 2554


วันที่ประกาศข่าว : 23-08-2554

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการให้ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ 
ขอเชิญศิษย์เก่า ทุกรุ่น ทุกสาขาวิชา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซด์หรือพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดอบรมวันที่ 10 - 11 กันยายน 2554 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2554

  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.1 - ม.4 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม E-Camp 2011 
สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 -ม.4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม E- Camp 2011 ระหว่างปิดภาคเรียน 10 - 14 ตุลาคม 2554


วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2554

  บรรยายพิเศษเรื่อง "Relativistic hadron-hadron collision in pQCD" โดย Prof.Ben-Hao Sa 
บรรยายพิเศษเรื่อง "Relativistic hadron-hadron collision in pQCD" โดย Prof.Ben-Hao Sa


วันที่ประกาศข่าว : 15-08-2554

  ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้  
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ


วันที่ประกาศข่าว : 04-08-2554

  "กยศ.ให้โอกาส ให้อนาคต" 
ประกวดบทความหัวข้อ "กยศ. ให้โอกาส ให้อนาคต"


วันที่ประกาศข่าว : 02-08-2554

  ประชาสัมพันธ์ งานประชุมนานาชาติ เรื่อง บทบาททางวิชาการขององค์การปราชญ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ 
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2554

  ประกาศค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสาร มทร.อีสาน ประจำปี 2553 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) ประกาศค่า TCI Impact Factors ประจำปี 2553


วันที่ประกาศข่าว : 26-07-2554

  ขอเชิญร่วมฟังการบรรายาความรู้ด้านพลังงาน 
ขอเชิญ ครู อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อการประเมินศักดิ์ภาพพลังงานเบื้องต้น


วันที่ประกาศข่าว : 22-07-2554

  สภาวิชาชีพขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Update ภาษีอากร VS การรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร” 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา เชิญร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Update ภาษีอากร VS การรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร” (พร้อมประเด็นปัญหาที่มักตรวจพบเสมอ และวิธีแก้ไข)


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2554

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) วิทยาเขต สกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) วิทยาเขต สกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔


วันที่ประกาศข่าว : 19-07-2554

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2554  
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำกรกฎาคม 2554


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2554

  ประกาศจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แจ้งรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2554 
แจ้งรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2554


วันที่ประกาศข่าว : 06-07-2554

  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 
มทร.อีสาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23


วันที่ประกาศข่าว : 04-07-2554

  แจ้งผลการแก้ปัญหาระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย 
จากกรณีการรับอีเมล์แบบแนบไฟล์จากระบบอีเมล์ภายนอกไม่ได้นั้น ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเเทศ ขอแจ้งว่า ได้ดำเนินตรวจสอบและแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2554

  การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2554

  ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า


วันที่ประกาศข่าว : 27-06-2554

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มิถุนายน 2554 
อนุมัติการขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำเดือน มิถุนายน 2554


วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2554

  ประกาศฯ นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) 
ประกาศฯ นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D)


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2554

  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน 
ตรวจสอบรายชื่อ


วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2554

  ชี้แจงสาเหตุปัญหาการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ขอชี้แจงสาเหตุปัญหาการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2554

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคสมทบ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคสมทบ


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2554

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา มทร.อีสาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2554

  ขอเรียนเชิญ นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 น. - 11.30 น.  
ขอเรียนเชิญ นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิต


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2554

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2554


วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2554

  ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการ มทร.อีสานรวมใจ สู้ภัยโลกร้อน เลือกซื้อจักรยานมือสองจากต่างประเทศ 
ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการ มทร.อีสานรวมใจ สู้ภัยโลกร้อน


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2554

  ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน  
สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิ.ย.2554


วันที่ประกาศข่าว : 20-05-2554

  สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRSs for NPAEs)” 
สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRSs for NPAEs)” วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2554

  ขอเชิญบุคคลากรทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 
ขอเชิญบุคคลากรทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ


วันที่ประกาศข่าว : 03-05-2554

  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เข้าประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2554 เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินงาน 
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เข้าประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2554 เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินงาน ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


วันที่ประกาศข่าว : 27-04-2554

  กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท MBA รุ่นที่ 4 
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม ๒๕๕๔


วันที่ประกาศข่าว : 25-04-2554

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน เมษายน 2554 
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน เมษายน 2554


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2554

  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด สมัครเป็นสมาชิก สสอท 
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด สมัครเป็นสมาชิก สสอท


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2554

  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เข้าอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกประจำปี 2554 
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เข้าอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกประจำปี 2554 สำหรับหน่วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา มีเบี้ยเลี้ยงพาหนะด้วย


วันที่ประกาศข่าว : 19-04-2554

  ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด(สสนม) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 
ขอเชิญสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด(สสนม) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ในการประชุมนี้ไม่มีเบิ้ยเลี้ยงพาหนะแต่อย่างใด


วันที่ประกาศข่าว : 18-04-2554

  กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน วิชาชีพพื้นฐาน นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอน 
นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอน กรณีเทียบวิชา-ไม่ผ่าน ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมสอบในรายวิชากรณีเทียบวิชา-ไม่ผ่าน ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น ณ ห้อง 01201 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2


วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2554

  วารสารวิชาการ มทร.อีสาน ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
-


วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2554

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มีนาคม 2554 
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มีนาคม 2554


วันที่ประกาศข่าว : 23-02-2554

  โครงการสินเชื่อสวัสดิการ ประเภทไม่มีหลักประกัน ของธนาคารทหารไทย สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
โครงการสินเชื่อสวัสดิการ ประเภทไม่มีหลักประกัน ของธนาคารทหารไทย สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 16-02-2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ ของ AIA 
โครงสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ ของ AIA


วันที่ประกาศข่าว : 16-02-2554

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554


วันที่ประกาศข่าว : 15-02-2554

  การให้กู้ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 
การให้กู้ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์


วันที่ประกาศข่าว : 14-02-2554

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และแบบคำร้องขอโอน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 09-02-2554

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2554

  ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา 
รายละเอียด โครงการสวัสดิการพิเศษให้กับสมาชิกออมทรัพย์ครูนครราชสีมา และระเบียบฯว่าด้วยการกู้เงินฉุกเฉิน


วันที่ประกาศข่าว : 05-02-2554

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 05-02-2554

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เพื่อเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันของ มทร.อีสาน 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เพื่อเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันของมหสวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2554

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เทคนิคพื้นฐานการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC,TG) และการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรด (FTIR)" 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เทคนิคพื้นฐานการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC,TG) และการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรด (FTIR)


วันที่ประกาศข่าว : 03-02-2554

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบเราท์เตอร์และไฟล์วอลด้วยซอฟต์แวร์แบบโอเพ็นซอร์ล 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบเราท์เตอร์และไฟล์วอลด้วยซอฟต์แวร์แบบโอเพ็นซอร์ล.....


วันที่ประกาศข่าว : 01-02-2554

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 27-01-2554

  การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน อังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน อังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2554

  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 038/2553 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 038/2553 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2554

  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 037/2553 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 037/2553 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2554

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้ขยายเวลาการดำเนินการสรรหา คณบดีในการประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 16 ตุลาคม 2553 
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้ขยายเวลาการดำเนินการสรรหา คณบดีในการประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 16 ตุลาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2554

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้ขยายเวลาการดำเนินการสรรหา ผู้อำนวยการในการประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 16 ตุลาคม 2553 
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้ขยายเวลาการดำเนินการสรรหา ผู้อำนวยการในการประชุมครั้งที่ 9/2553 วันที่ 16 ตุลาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2554

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน (บัญชีรายชื่อ) 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2554

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน (แก้ไขประกาศ ฉบับที่ 3) 
เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน และการขยายเวลาการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2554

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี(บัญชีรายชื่อ) 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2554

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี (แก้ไขประกาศ ฉบับที่ 3) 
เรื่อง แก้ไขประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี และการขยายเวลาการดำเนินการสรรหาคณบดี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับที่ 3


วันที่ประกาศข่าว : 18-01-2554

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มกราคม 2554 
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มกราคม 2554


วันที่ประกาศข่าว : 17-01-2554

  เอกสารประกอบการสมัคร การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ปรับปรุง) 
เอกสารประกอบการสมัคร การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ปรับปรุง)


วันที่ประกาศข่าว : 17-01-2554

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ฉบับที่ 2 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ฉบับที่ 2


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2554

  เอกสารประกอบการสมัคร การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ส่วนที่2)  
เอกสารประกอบการสมัคร การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ส่วนที่2)


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2554

  เอกสารประกอบการสมัคร การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ส่วนที่1) 
เอกสารประกอบการสมัคร การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ส่วนที่1)


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2554

  สรรหาคณบดีและสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน 
การสรรหาคณบดีและสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 10-01-2554

  ขอเชิญฟังการสัมมนา 
เชิญฟังสัมมนนาร่วมระหว่าง มทร.อีสาน กับ ราชภัฏนครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2553

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ธันวาคม 2553 
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ธันวาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 15-12-2553

  โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน(เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย)รับสมัครด่วน 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงาน


วันที่ประกาศข่าว : 08-12-2553

  ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ"พัฒนาศักยภาพคนพิการ:การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ "  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ"พัฒนาศักยภาพคนพิการ:การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ " ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2553

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ :การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพคนพิการ : การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ"


วันที่ประกาศข่าว : 23-11-2553

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด 
ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เป็นกรณ๊พิเศษ


วันที่ประกาศข่าว : 23-11-2553

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553  
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553


วันที่ประกาศข่าว : 23-11-2553

  ประกาศปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 16-11-2553

  ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมประกวดสุนทรพจน์ และพูดจากใจ เนื่องในวันพ่อ 
ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมประกวดสุนทรพจน์ และพูดจากใจ เนื่องในวันพ่อ


วันที่ประกาศข่าว : 15-11-2553

  ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553  
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต


วันที่ประกาศข่าว : 10-11-2553

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2553 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2553


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2553

  ประกาศดับกระแสไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศดับกระแสไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 - 11.00 น. ...


วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2553

  สมาชิก สกสค.(ชพค.)ที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)ขอรับความช่วยเหลือจากการประสบภัยธรรมชาติ กับ สกสค. 
สมาชิก สกสค.(ชพค.)ที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)ขอรับความช่วยเหลือจากการประสบภัยธรรมชาติ กับ สกสค.


วันที่ประกาศข่าว : 28-10-2553

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ตุลาคม 2553  
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ตุลาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 24-10-2553

  มทร.อีสาน ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในด้าน การปฐมพยาบาล อาหารแห้ง ถุงยังชีพ ข้าวกล่องและน้ำดื่ม ระหว่างวันที่20 – 25 ตุลาคม 2553 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 01-10-2553

  ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคพื้นฐานการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC,TG) และการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรด (FTIR)" 
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคพื้นฐานการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC,TG) และการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรด (FTIR)"


วันที่ประกาศข่าว : 21-09-2553

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กันยายน 2553  
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กันยายน 2553


วันที่ประกาศข่าว : 16-09-2553

  ขอเชิญชวน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 
ขอเชิญชวน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่สนใจร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ อาคาร 8 ชั้น 1 แผนกงานพยาบาลและประกันสุขภาพ


วันที่ประกาศข่าว : 13-09-2553

  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร  
วันสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร ณ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 09-09-2553

  คณะกรรมการพิจารณาบ้านพักในส่วนกลางเปิดให้ขอเข้าพักอาศัยในส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการพิจารณาบ้านพักในส่วนกลางเปิดให้ขอเข้าพักอาศัยในส่วนกลางมหาวิทยาลัย


วันที่ประกาศข่าว : 06-09-2553

  โครงการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร. อีสาน 
โครงการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร. อีสาน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2553


วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2553

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับรางวัลในงาน Thailand Energy Awards 2010 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับรางวัลในงาน Thailand Energy Awards 2010


วันที่ประกาศข่าว : 01-09-2553

  ประกาศปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2553

  ประกาศปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับอนุมัติ...


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2553

  โครงการสินเชื่อสวัสดิการเงินกู้ สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 
โครงการสินเชื่อสวัสดิการเงินกู้ สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อปรับโครงสร้างหนี้


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2553

  คำสั่งมทร.อีสาน เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 
เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553


วันที่ประกาศข่าว : 25-08-2553

  ประกาศปรับปรุงระบบเครือข่าย 
แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2553...


วันที่ประกาศข่าว : 20-08-2553

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน สิงหาคม 2553  
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน สิงหาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2553

  เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 
โครงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ


วันที่ประกาศข่าว : 19-08-2553

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House 2010  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House 2010 2-3 September 2010


วันที่ประกาศข่าว : 16-08-2553

  ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากเอดส์" ในวันพุธที่ 18 ส.ค.53 
ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากเอดส์"


วันที่ประกาศข่าว : 11-08-2553

  บุคลากรผู้ใช้สิทธิประกันสังคมที่เข้าทำงานเกิน 3 เดือนแล้วยังไม่ได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  
บุคลากรผู้ใช้สิทธิประกันสังคมที่เข้าทำงานเกิน 3 เดือนแล้วยังไม่ได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล กรุณาโทรแจ้ง 2640


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2553

  คณะกรรมการพิจารณาบ้านพักในส่วนกลางเปิดให้ขอเข้าพักอาศัยในส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการพิจารณาบ้านพักในส่วนกลางเปิดให้ขอเข้าพักอาศัยในส่วนกลางมหาวิทยาลัย


วันที่ประกาศข่าว : 20-07-2553

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2553  
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 08-07-2553

  ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการฝึกอบรม งานฝีมือไทยและไทยประยุกต์ ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2553 เวลา 08.30-16.00น. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการฝึกอบรม งานฝีมือไทยและไทยประยุกต์ ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2553 เวลา 08.30-16.00น.


วันที่ประกาศข่าว : 07-07-2553

  ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส 
ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมMicrosoft Security Essentials


วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2553

  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เป็นสมาชิก กบข. 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เป็นสมาชิก กบข.


วันที่ประกาศข่าว : 30-06-2553

  ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553  
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 พฤศจิยายน 2553


วันที่ประกาศข่าว : 29-06-2553

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ปีการศึกษา 1/2553  
โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษระหว่างการศึกษาด้วยการทำงานอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยมีค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 25 บาท จำนวน 200 ชั่วโมง


วันที่ประกาศข่าว : 29-06-2553

  ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓ 
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓


วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2553

  ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2553

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มิถุนายน 2553 
อนุมัติการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มิถุนายน 2553


วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2553

  ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ สมัครขอบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต 
ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ สมัครขอบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต


วันที่ประกาศข่าว : 15-06-2553

  ศูนย์ภาษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การสอบตามมาตรฐาน TOEIC 
ศูนย์ภาษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การสอบตามมาตรฐาน TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร. อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2553

  ศูนย์ภาษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ AUA เปิดสอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
ศูนย์ภาษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ AUA เปิดสอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


วันที่ประกาศข่าว : 09-06-2553

  โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ สมัครด่วน !  
นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครทำงานระหว่างเรียน ชั่วโมงละ 25 บาท


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2553

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งสิทธิอัตรดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งสิทธิอัตรดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2553

  ประกาศการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2553 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2553

  รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553 
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553


วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2553

  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553 
ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553


วันที่ประกาศข่าว : 26-05-2553

  ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูฯ 
ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


วันที่ประกาศข่าว : 24-05-2553

  อนุมัติการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 
อนุมัติการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 24-05-2553

  มีอีเมลหลอกล่วงขอข้อมูล 
ขณะนี้ได้มีผู้ไม่หวังดีได้กระทำการส่งอีเมล์ หลอกลวง ..


วันที่ประกาศข่าว : 22-05-2553

  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคม ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553  
ณ อาคารวิศวกรรมเรียนรวมไฟฟ้า ชั้น 3 เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ณ ห้อง 18307


วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2553

  ขอเชิญผู้สนใจสมัครโครงการฝึกอบรมการจัดทำระบบ E-commerce เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 18-319 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 18 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 17-05-2553

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2553 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าทอดถวาย ณ วัดป่าบ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2553

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งกรรมการฯ ไม่มีกำหนด 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งกรรมการฯ ไม่มีกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2553

  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2553

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบวงจรดิจิตอลสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี FPGA 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบวงจรดิจิตอลสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี FPGA ร่วมกับโปรแกรม Quartus II และ Simulink


วันที่ประกาศข่าว : 23-04-2553

  อนุมัติการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน เมษายน 2553 
อนุมัติการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน เมษายน 2553


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2553

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓


วันที่ประกาศข่าว : 22-04-2553

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2553

  ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูฯ 
ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2553

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งกรรมการฯ ไม่มีกำหนด 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งกรรมการฯ ไม่มีกำหนด


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2553

  ขอยกเลิกการใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตแบบเก่า 
ขอยกเลิกการใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตแบบเก่าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปวส. ที่มีชื่อบัญชีฯขึ้นต้นด้วย b4xxxxxxx และ s4xxxxxxx


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2553

  เชิญชวนนักศึกษาที่พักต่อในหอพักศูนย์กลาง มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2553 สมัครเป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 
เชิญชวนนักศึกษาที่พักต่อในหอพักศูนย์กลาง มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2553 สมัครเป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 และสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.


วันที่ประกาศข่าว : 01-04-2553

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2553  
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2553ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์


วันที่ประกาศข่าว : 23-03-2553

  อนุมัตการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มีนาคม 2553 
อนุมัติการกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มีนาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2553

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 
อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2553

  ชี้แจงสาเหตุอินเทอร์เน็ตล่าช้า 
แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ขอชี้แจงสาเหตุความล่าช้าของบริการอินเทอร์เน็ต


วันที่ประกาศข่าว : 12-02-2553

  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก เรื่องการขอใช้สิทธิ์เข้าอาศัยในบ้านพักของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก เรื่องการขอใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพัก แฟลต หอพัก ในศูนย์กลางมหาวิทยาลัย


วันที่ประกาศข่าว : 09-02-2553

  ขอเชิญอาจารย์,เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทดลองใช้ e-books Ebrary  
ขอเชิญอาจารย์,เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทดลองใช้ e-books Ebrary ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 - 10 มีนาคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 09-02-2553

  กำหนดการโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2552 
เนื่องด้วย แผนกสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2552 ขึ้นในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งคณาจารย์แต่ละสาขาได้รับทราบข้อมูลสถานประกอบการ และการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคน


วันที่ประกาศข่าว : 19-01-2553

  อนุมัติการขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มกราคม 2553 
รายชื่อผู้ที่ขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน มกราคม 2553


วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2552

   อนุมัติการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ธันวาคม 2552  
รายชื่อผู้ที่ขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน ธันวาคม 2552


วันที่ประกาศข่าว : 23-12-2552

  ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีบุตรหลาน หยอดโปลิโอฟรี 
แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ


วันที่ประกาศข่าว : 24-11-2552

  โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้ ด่วน ! ให้มารายงานตัววันที่ 27 พ.ย. 52 
ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน และขอให้นักศึกษามารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 52 เวลา 17.00 น. ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา (ถ้านักศึกษาท่านใดไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)


วันที่ประกาศข่าว : 17-11-2552

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2552  
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2552 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2552

  ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต 
แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชาว มทร.อีสาน ร่วมบริจาคโลหิต..


วันที่ประกาศข่าว : 11-11-2552

  ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการขอประชาสัมพันธ์บุคลากรทุกท่าน ที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการได้ตั้งแต่วันนี้


วันที่ประกาศข่าว : 09-11-2552

  ขอเชิญชาว มทร.อีสานทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  
แผนกงานพัฒนาวินัย กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ มทร.อีสาน ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2552

  เงินค่าตอบแทนนักศึกษาทำงานนอกเวลา ด่วน 
นักศึกษาท่านใดที่ทำงานนอกเวลาให้มาเซ็นชื่อรับเงิน ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2


วันที่ประกาศข่าว : 26-10-2552

  โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ ชั่วโมงละ 25 บาท 
กรุณามาลงชื่อสมัครและส่งหลักฐานในการสมัคร ได้ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ด่วน


วันที่ประกาศข่าว : 20-10-2552

  ประกาศผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคม 2552


วันที่ประกาศข่าว : 09-10-2552

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2552 
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2552 วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุมวิทยาเขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2552

  ขอเชิญชวน ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2552  
โดยโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00-11.30น. ณ อาคาร 8 แผนกงานพยาบาลและประกันสุขภาพ มทร.อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 29-09-2552

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเข้าอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย ในศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 19-09-2552

  อนุมัติการขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กันยายน 2552 
รายชื่อผู้ที่ขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กันยายน 2552


วันที่ประกาศข่าว : 07-09-2552

  ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตา) 1 ก.ย. -20 ต.ค.52 
ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตา) ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. -20 ต.ค.52


วันที่ประกาศข่าว : 03-09-2552

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2552  
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2552 ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2552

  แจ้งข่าวพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (นักศึกษา มทร.อีสาน) จำนวน 2 ราย 
แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2552

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทักษะชีวิตเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1 
ในข้อเรื่อง " กลวิธีการเรียนให้สำเร็จโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical thinking) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา คร้ามพักตร์


วันที่ประกาศข่าว : 25-08-2552

  เชิญชมนิทรรศการทางการศึกษา OPEN HOUSE คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
เชิญชมนิทรรศการทางการศึกษา OPEN HOUSE คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552


วันที่ประกาศข่าว : 03-08-2552

  ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี สาขาวิชา วศ.บ.โยธา (ภาคสมทบ) 
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีกำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. ถึง 19 ก.ย. 52 โดยสมัครผ่านทางระบบ INTERNET และ สมัครด้วยตนเอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.basr.rmuti.ac.th


วันที่ประกาศข่าว : 17-07-2552

  ของดการให้กู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการ มทร.อีสาน 
ของดการให้กู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการ มทร.อีสาน ในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคมนี้


วันที่ประกาศข่าว : 16-07-2552

  ขอเชิญอ่าน ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2552 
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย และผ่านการตรวจสอบจากกองบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว


วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2552

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2552 
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2552 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2552

  รับสมัครผู้ว่างงานเข้าร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5 รอบเดือนสิงหาคม 2552 
ประชาสัมพันธ์ จากแผนกงานจัดนักศึกษาสู่ตำแหน่งงานและศิษย์เก่า ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2552

  ขอเชิญชวนชาว มทร.อีสาน ร่วมบริจาคโลหิต 
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ชาวมทร.อีสาน ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต...


วันที่ประกาศข่าว : 26-06-2552

  ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต รศ.ธนัท ชัยยุทธ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552 
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ รองศาสตราจารย์ธนัท ชัยยุทธ เนื่องในวาระโอกาสเกษียณอายุราชการ


วันที่ประกาศข่าว : 22-06-2552

  รายชื่อผู้ที่ขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือน กันยายน 
ผู้ที่ขอยื่นกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการประจำเดือน กันยายน นั้นกรุณาตรวจสอบรายชื่อได้ดังที่แนบมานี้


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2552

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online) 
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการโครงการวิจัยของนักวิจัยและหน่วยงาน ในการดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


วันที่ประกาศข่าว : 12-06-2552

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่  
ในวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้มีนักวิจัยหน้าใหม่หน้าใหม่ที่มีความสามารถทำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้เข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ


วันที่ประกาศข่าว : 10-06-2552

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา (รุ่นที่ 2) 
ในวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดอบรม ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม 2.เปเปอร์มาเช่ และ 3.เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำ เพื่อสร้างอาชีพ และเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2552

  ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2552

  คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online)และกำหนดการฝึกอบรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online)” วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พร้อมกำหนดการฝึกอบรม


วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2552

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2552 
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2552 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2552

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา 
ในวันที่ 27 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างอาชีพ และเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน


วันที่ประกาศข่าว : 24-04-2552

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ขอเชิญ DOWNLOND ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และว่าด้วยการสรรหานายกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2552

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
-


วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2552

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด"โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นเคลื่อนที่แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา" 
ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านพุทรา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างอาชีพ และเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน


วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2552

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” 
ในวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2552

  ขอความอนุเคราะห์ผู้ดำเนินโครงการ ประสานงานปรับลดผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ร่วมมือกับทางรัฐบาล เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน "ต้นกล้าอาชีพ"


วันที่ประกาศข่าว : 24-03-2552

  ประกาศผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
ประกาศผู้ทีได้รับการอนุมัติให้กู้เงินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2552


วันที่ประกาศข่าว : 23-03-2552

  สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 และ ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2552  
ไม่มี


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2552

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมการประชุมวิชาการราชมงคลวิชาการครั้งที่ 2 ระหว่างวันที 23-28 สิงหาคม 2552  
ไม่มี


วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2552

  ประกาศวันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายละเอียดการสอบแขงขันเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)


วันที่ประกาศข่าว : 10-03-2552

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2552 
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2552 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคมพ.ศ.2552 ณ.ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-03-2552

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)


วันที่ประกาศข่าว : 24-02-2552

  ประกาศผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
สมาชิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ทีขอกู้เงินฉุกเฉินตรวจสอบรายชื่อได้


วันที่ประกาศข่าว : 21-02-2552

  ประกาศ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ประกาศ ผู้ที่ได้รับการเลือตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2552

  เชิญ DOWNLOAD "พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑" 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑


วันที่ประกาศข่าว : 19-02-2552

  เชิญ DOWNLOAD "พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗" 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2552

  จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 25


วันที่ประกาศข่าว : 18-02-2552

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security)" 
โดย อ.ธวัชชัย ชมศิริ อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2552

  เชิญ DOWNLOAD "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา" 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 16-02-2552

  เชิญ DOWNLOAD "พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548" 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548


วันที่ประกาศข่าว : 15-02-2552

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2552 
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2552 ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ วิทยาเขตกาฬสินธุ์


วันที่ประกาศข่าว : 06-02-2552

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ครั้งที่ 1 
ไม่มี


วันที่ประกาศข่าว : 04-02-2552

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและชมนิทรรศการในงาน "นิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1" 
ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์ นครราชสีมา ในวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2552


วันที่ประกาศข่าว : 30-01-2552

  ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย และใช้บริการจากกองทุนสวัสดิการได้แล้ว


วันที่ประกาศข่าว : 30-01-2552

  ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ.2551 
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2551 ประกาศต่าง ๆ เกียวการจัดสวัสดิการให้กับบุคคลากรของมหาวิทยลัย


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2552

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
จำนวน 10 คัน เพื่อให้ประชาชนในตำบลเสมา รวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2552

  - ขอความร่วมมือนักวิจัย ส่งโปสเตอร์ตัวจริง งานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ขอความร่วมมือนักวิจัย ส่งโปสเตอร์ตัวจริง งานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2552

  - ขอความร่วมมือนักวิจัย ส่งไฟล์โปสเตอร์ งานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ขอความร่วมมือนักวิจัย ส่งไฟล์โปสเตอร์ งานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ประกาศข่าว : 21-01-2552

  ปัญหาเครือข่ายล่าช้าจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 
สาเหตุของปัญหาเครือข่ายล่าช้าและวิธีแก้ปัญหา


วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2552

  ประกาศ Mr. & Ms. RMUTI HEALTHY UNIVERSITY มทร.อีสาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดการประกวด Mr. & Ms. RMUTI HEALTHY UNIVERSITY ในโครงการมหาวิทยาลัยสร้าเสริมสุขภาพ


วันที่ประกาศข่าว : 15-01-2552

  จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 24


วันที่ประกาศข่าว : 13-01-2552

  เพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2552

  ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 07-01-2552

  "วารสารวิชาการ มทร.อีสาน" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ออกแล้ว !!! 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดทำ "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัย กับผู้สนใจทั่วไป


วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2552

  ขอเชิญชาว มทร.อีสาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมการส่งผลงานเข้าประกวดโดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานประเภท ลด ละ เลิกการพนันทุกชนิด เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท


วันที่ประกาศข่าว : 05-01-2552

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”  
เพื่อให้นักวิจัยได้แนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ตรงตามเป้าหมายของแต่ละแหล่งทุน เพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ ส่งเสริมนักวิจัยให้มีประสบการณ์ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมากขึ้น


วันที่ประกาศข่าว : 05-01-2552

  ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยกู้เงินฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
มหาวิทยาลัยฯได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ตามระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2551


วันที่ประกาศข่าว : 05-01-2552

  กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดให้บริการแล้ว 
ขอเรียนเชิญ สมาชิกสวัสดิการมทร.อีสาน ทุกท่านใช้บริการจากกองทุนสวัสดิการ มทร.อีสานได้แล้ว


วันที่ประกาศข่าว : 30-12-2551

  มทร.อีสาน เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน


วันที่ประกาศข่าว : 30-12-2551

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "สถานที่ราชการปลอดบุหรี่" 
มทร.อีสาน ร่วมกับกรมควบคุมโรคจัดทำโครงการสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ในปี 2551 โดยภายในงานมี มินิคอนเสิร์ต ศิลปินวงเล้าโลมและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


วันที่ประกาศข่าว : 29-12-2551

  การขอรับสิทธิ์การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์และโปรแกรมไมโครซอฟต์ชุดออฟฟิศ 
ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มีความต้องการขอรับสิทธิการใช้ลิขสิทธิระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ ได้ตั้งแต่วันนี้


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2551

  ขอเชิญร่วมประกวด Mr. & Ms. RMUTI HEALTHY UNIVERSITY 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 16-12-2551

  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 8 / 2551 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสามัญครั้งที่ 8/2551 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2551 ณ.ห้องประชุม 321 ชั้น 2 อาคาร 3 ศูนย์กลาง มทร.อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2551

  จุลสารราชมงคลอีสาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 กรกฏาคม - กันยายน 2551 
จุลสารราชมงคลอีสาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 กรกฏาคม - กันยายน 2551


วันที่ประกาศข่าว : 09-12-2551

  จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม 2551 
จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม 2551


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2551

  ขอเชิญชวนเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวน ทุกท่าน ร่วมออกกำลังกาย ในโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ


วันที่ประกาศข่าว : 27-11-2551

  ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ประกาศ ผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง


วันที่ประกาศข่าว : 07-11-2551

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 
แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 06-11-2551

  รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ICT ประยุกต์ (M.Sc. Applied ICT) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ICT ประยุกต์


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2551

  ประกาศ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ผลการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง(วิทยาเขตสกลนคร)


วันที่ประกาศข่าว : 04-11-2551

  จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำเดือนกันยายน 2551 
จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำเดือนกันยายน 2551


วันที่ประกาศข่าว : 03-11-2551

  ตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ แสดงความยินดีกับผู้บริหาร 
ตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งผู้บริหาร


วันที่ประกาศข่าว : 31-10-2551

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2551 
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2551 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมแคแดง อาคารสำนักงานอธิกาบดี มทร.อีสาน นครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2551

  ประกาศด่วน!!! ขอให้นักวิจัยทุกท่าน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ลงในโปรแกรม NRPM Online 
ภายในวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ นี้


วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2551

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2551 
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2552 ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ.ห้องประชุมแคแดง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์กลาง มทร.อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 15-09-2551

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ "โครงการฝึกอบรมสอนเสริมด้านศิลปะและวิชาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑" 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนเสริม แนะแนว และเพิ่มทักษะด้านศิลปะและวิชาชีพ ให้กับนักเรียน (เด็กพิเศษ) โดยอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความชำนาญพร้อมช่วยสอนเสริมแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2551

  จุลสาร มทร.อีสาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 เมษายน - มิถุนายน 2551 
จุลสาร มทร.อีสาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 เมษายน - มิถุนายน 2551


วันที่ประกาศข่าว : 05-09-2551

  จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 
จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกรกฎาคม 2551


วันที่ประกาศข่าว : 04-09-2551

  อธิการบดี เปิดงานนิทรรศการทางการศึกษา OPEN HOUSE คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วันนี้ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการทางการศึกษา OPEN HOUSE ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2551

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ขอเชิญชมงานนิทรรศการทางวิชาการ OPEN HOUSE 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ขอเชิญชมงานนิทรรศการทางวิชาการ OPEN HOUSE ในวันที่ 4 - 5 กันยายน นี้ ณ. ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2551

  เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ พุทธรักษา 
ขอเชิญ ศิษย์เก่า แผนก/สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทุกท่าน ร่วมแสดงมุทิตาจิต ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ พุทธรักษา วันเสาร์ที่ 6 กันยายน นี้ เวลา 18.00-24.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครรราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 02-09-2551

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร" 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยลงวารสาร สามารถเผยแพร่ออกสู่ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ


วันที่ประกาศข่าว : 28-08-2551

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “การเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน”  
เพื่อให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้แนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละแหล่งทุน และเพื่อให้นักวิจัยมีประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมากขึ้น


วันที่ประกาศข่าว : 28-08-2551

  แจ้งการซ่อมบำรุงช่องสัญญานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551  
เนื่องจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จะดำเนินการตัดต่อทางสายเคเบิล


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วยการจัดฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2551และ ว่าด้วยการกู้เงินฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
ตามที่มหาวิทยาลัยฯได้ออกระเบียบการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2551 นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับระเบียบฯ นั้น 2 ฉบับ


วันที่ประกาศข่าว : 27-08-2551

  ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ.2551 
มหาวิทยาลัยฯ ออกระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2551


วันที่ประกาศข่าว : 26-08-2551

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอ่าน "การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.อีสาน" 
เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยลงใน "วารสารวิชาการ มทร.อีสาน"


วันที่ประกาศข่าว : 18-08-2551

  สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญอ่าน "ระเบียบมทร.อีสาน ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑"  
เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๓


วันที่ประกาศข่าว : 17-08-2551

  แจ้งการซ่อมบำรุงช่องสัญญานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551 
เนื่องจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จะดำเนินการตัดต่อทางสายเคเบิล


วันที่ประกาศข่าว : 07-08-2551

  ประกาศแผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ 
แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 01-08-2551

  จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมิถุนายน 2551 
จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมิถุนายน 2551


วันที่ประกาศข่าว : 31-07-2551

  สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความร่วมมือกองวิจัยและพัฒนากรอกข้อมูลด่วน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความร่วมมือกองวิจัยและพัฒนากรอกข้อมูล SAR ด่วน ส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เวลา 15.00 น.


วันที่ประกาศข่าว : 23-07-2551

  สถาบันวิจัยฯ นำคณะนักวิจัยหน้าใหม่ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้ดำเนินการจัด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่" ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ มทร.อีสาน พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑


วันที่ประกาศข่าว : 22-07-2551

  "วารสารวิชาการ มทร.อีสาน" ฉบับปฐมฤกษ์ ออกแล้ว ! ! ! 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดทำ "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัย กับผู้สนใจทั่วไป


วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2551

  ประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง


วันที่ประกาศข่าว : 14-07-2551

  มทร. อีสาน ร่วมมือทางวิชาการกับ อสมท. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสานจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย


วันที่ประกาศข่าว : 09-07-2551

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2551 
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2551 ณ.วิทยาเขตขอนแก่น


วันที่ประกาศข่าว : 01-07-2551

  จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนพฤษภาคม 2551


วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2551

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้


วันที่ประกาศข่าว : 24-06-2551

  ศูนย์ภาษาเปิดอบรมการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ(Oral Presentation) 
สมัครเรียนได้ที่ศูนย์ภาษา ห้อง 19-301 โทร 3090, 087-9569027 ค่าสมัคร 500 บาท เรียนครบ 80% คืนเงิน เวลาเรียน 10 ชั่วโมง รับจำนวน 20 คน


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2551

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยหน้าใหม่ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดโครงการ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2551

  ประกาศ ข้อกำหนดการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
ผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องยืนยันตัวบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550


วันที่ประกาศข่าว : 11-06-2551

  หน้าเวบไซต์สำหรับสมัครลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต 
หน้าเวบไซต์สำหรับสมัครลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2551

  ประกาศ เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อ งบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2551

  ประกาศ เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อ งบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ระดับปริญญาเอก จำนวน 7 ทุน


วันที่ประกาศข่าว : 03-06-2551

  การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตแบบพร้อมกันทั้งชั้นเรียน 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ใช้การเรียนการสอนผ่านระบบ LMS


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2551

  จุลสารปีที่ 4 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2551 
จุลสารปีที่ 4 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2551


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2551

  ศูนย์ภาษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป 3 หลักสูตร 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาเยอรมัน หลักสูตรภาษาจีน


วันที่ประกาศข่าว : 02-06-2551

  ศูนย์ภาษา มทร.อีสาน เปิดสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
สำหรับนักศึกษาที่เตรียมตัวจะสมัครงาน คอร์สละ 15 ชั่วโมง เรียน 10 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าเรียน 400 บาท


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2551

  ศูนย์ภาษา มทร.อีสาน เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Kids) 
ศูนย์ภาษา มทร.อีสาน เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Kids)


วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2551

  ศูนย์ภาษา มทร.อีสาน เปิดสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก (Chinese for Kids) ระดับพื้นฐาน 1 (ไม่มีพื้นฐานมาก่อน) 
ศูนย์ภาษา มทร.อีสาน เปิดสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก (Chinese for Kids) ระดับพื้นฐาน 1 (ไม่มีพื้นฐานมาก่อน)


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2551

  ขอเชิญบุคลากรในศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯขอใช้สิทธิในการเข้าพักอาศัยในมหาวิทยาลัยฯ 
แผนกงานบริการและสวัสดิการ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านขอใช้สิทธิในการเข้าพักอาศัยในมหาวิทยาลัยฯ


วันที่ประกาศข่าว : 14-05-2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเข้าอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับ การเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯในศูนย์กลาง นครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 08-05-2551

  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ ณ วิทยาเขตขอนแก่น


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2551

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 21-04-2551

  สภาคณาจารย์ฯ..จัดประชุมสัมมนาที่วิทยาเขตสกลนคร 
สภาคณาจารย์ฯ..จัดประชุมสัมมนาเรื่องหน้าที่และสิทธิบุคลากร ตามโครงสร้างใหม่ ที่วิทยาเขตสกลนคร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551


วันที่ประกาศข่าว : 20-04-2551

  ข่าวสภาคณาจารย์ฯ 
ประชุมสภาคณาจารย์ฯสมัยสามัญครั้งที่3/2551 ประชุมสัมมนาเรื่องหน้าที่และสิทธิบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ที่วิทยาเขตกาฬสินธ์และวิทยาเขตสุรินทร์


วันที่ประกาศข่าว : 08-04-2551

  ขอเชิญร่วมงานสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 
กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


วันที่ประกาศข่าว : 07-04-2551

  ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้ง 3 /2551 ณ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2551 ณ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ในวันที่ 8 เมษายน นี้


วันที่ประกาศข่าว : 31-03-2551

  สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมสัมมนา เรื่องหน้าที่และสิทธิของบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ของมทร.อีสาน ครั้งที่ 4 ณ วิทยาเขตสุรินทร์ 
สภาคณาจารย์ฯ จัดการประชุมสัมมนาฯเรื่อง หน้าที่และสิทธิของบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ของ มทร.อีสาน ครั้งที่ 4 ณ วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.


วันที่ประกาศข่าว : 30-03-2551

  สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมสัมมนา เรื่องหน้าที่และสิทธิของบุคลากรตามโครงสร้าง ของ มทร.อีสาน ครั้งที่ 3 ณ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วันที่ 9 เมษายน นี้ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญชวนบุคคลากรในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ทุกท่านร่วมประชุมสัมมนา เรื่องหน้าที่และสิทธิของบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ ของมทร.อีสาน ในวันที่ 9 เมษายน นี้


วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2551

  นักศึกษา มทร.อีสานร่วมทำประชาพิจารณ์ ภาพยนต์เรื่อง นาคปรก 
บริษัท บาแรมยู จำกัด และบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมกันสร้างภาพยนต์ไทยเรื่อง นาคปรก รอบประชาพิจารณ์ กำกับโดย นายภวัต พนังคศิริ


วันที่ประกาศข่าว : 25-03-2551

  แจ้งนักศึกษากองทุน 
แผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งให้นักศึกษากองทุน ตรวจสอบข้อมูล ในระบบ e-studentloan และพิมพ์ข้อมูลแบบคำขอกู้ของนักศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์


วันที่ประกาศข่าว : 24-03-2551

  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง หน้าที่และสิทธิของบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ของมทร.อีสาน 
คำสั่งที่ 315/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 27 มีนาคม 2551 ณ. ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 22


วันที่ประกาศข่าว : 13-03-2551

  การประชุมสัมมนา เรื่องหน้าที่และสิทธิของบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
การจัดประชุมสัมมนา เรื่อง หน้าที่และสิทธิของบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ของ มทร.อีสาน ณ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2551 ขอเรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนกลางเข้าร่วมสัมมนาได้ในวันเวลาดังกล่าว จัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ


วันที่ประกาศข่าว : 13-03-2551

  รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2551 
รายงานสรุปการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ. ห้องประชุมแคแดง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 07-03-2551

  ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านMultimedia ณ Messay University นิวซิแลนด์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้าน มัลติมีเดีย ณ Messay University ประเทศนิวซิแลนด์


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2551

  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 / 2551 ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 / 2551 ในวันจันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมแคแดง อาคารสำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 04-03-2551

  มทร.อีสาน ยินดีต้อนรับ ศิลปิน ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม 
โครงการ “สรรค์สร้างเพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ในวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 25-02-2551

  ประมวลภาพการจัดสัมมนา เรื่องหน้าที่และสิทธิของบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ ณ วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พศ.2551 
ตามโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง หน้าที่และสิทธิของบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ มทร.อีสาน ณ.วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 ก.พ.51 นั้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลากรของวิทยาเขตเข้าประชุมสัมมนาจำนวนมาก


วันที่ประกาศข่าว : 22-02-2551

  สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดอบรมสัมนา เรื่องหน้าที่และสิทธิขงอบุคคลากรตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดอบรมสัมนา ณ วิทยาเขตขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยาบริการ


วันที่ประกาศข่าว : 11-02-2551

  เชิญชมนิทรรศการทางวิชาการ 
เชิญชมนิทรรศการทางวิชาการ ของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2551 ณ วาไรตี้ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2551

  แจ้งข่าวหยุดรับสมัครชั่วคราวภายในวันที่ 29 มกราคม 2551 
แจ้งข่าวปิดการรับสมัครชั่วคราว


วันที่ประกาศข่าว : 23-01-2551

  ข่าวจากสภาคณาจารย์ฯ มทร.อีสาน 
สาส์นจากประธานสภาคณาจารย์ฯ สรุปการประชุมสภาคณาจารย์ฯครั้งที่1/51 การประชุมสัมมนาหน้าที่และสิทธิของบุคลากรฯที่วข.ขอนแก่น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ..จากสภาคณาจารย์ฯ


วันที่ประกาศข่าว : 16-01-2551

  ประกาศรับสมัครให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน ฟิสิกส์และเคมี ทั้งในและต่างประเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกาศให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านฟิสิกส์และเคมี


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2551

  มทร.อีสาน จัดกิจกรรมร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑ 
อาจารย์นิคม กุบแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.51 ที่ผ่านมา


วันที่ประกาศข่าว : 14-01-2551

  ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ ประจำปี 2551 
มทร.อีสาน ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ ประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2551


วันที่ประกาศข่าว : 03-01-2551

  ประกาศรับสมัครให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน ICTทั้งในและต่างประเทศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครให้ทุนแก่ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน ICT


วันที่ประกาศข่าว : 03-01-2551

  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมครั้งที่1/2551 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมครั้งที่ 1/2551 ณ.ห้องประชุมแคแดง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 9.00 - 16.00 น.


วันที่ประกาศข่าว : 02-01-2551

  แจ้งอีเมล์กลาง ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ขอแจ้งอีเมล์กลาง ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ประกาศข่าว : 17-12-2550

  นักศึกษา มทร.อีสาน ได้เป็นตัวแทนถือป้ายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ 
นางสาวรพีพรรณ พึ่งโคกสูง(น้องปุ้ย) นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓/๒ แผนกวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


วันที่ประกาศข่าว : 12-12-2550

  ประกาศผลสอบบุคลากรเข้าทำงาน 
ตามประกาศของคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2550

  ร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งกับนักศึกษา มทร.อีสาน 
กองพัฒนานักศึกษาขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ ปัญญาศรี เยาวชนไทย ที่คว้าเหรียญเงิน จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ ๓๙


วันที่ประกาศข่าว : 03-12-2550

  ขอเชิญเข้าร่วมชมพิธีเปิด-ปิด และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์พิธีเปิด-ปิด และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2550

  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ปี ๒๕๕๐


วันที่ประกาศข่าว : 08-11-2550

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาอาสาสมัครประชาธิปไตย(นศ.ปต.) 
กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมสมัครในโครงการ นักศึกษาอาสาสมัครประชาธิปไตย(นศ.ปต.) ในวันที่ 22 - 23 ธ.ค.50 โดยมีค่าตอบแทนให้ รายละเอียดมีดังนี้


วันที่ประกาศข่าว : 05-11-2550

  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทำบุญประเทศของจังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐


วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2550

  ข่าวสารตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด้วย ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงาน


วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2550

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรโครงการทำบุญประเทศของจังหวัดนครราชสีมา 
กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ตลอดปี 2550


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2550

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2550

  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 1. ตำแหน่ง สถาปนิก วุฒิ ปริญญาตรี 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. สังกัด กองกลาง


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2550

  แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2550 
ตามที่จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้หน่วยงานที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรม และธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดส่งผลงานดังกล่าวเข้าร่วมประกวด


วันที่ประกาศข่าว : 24-10-2550

  ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2550 
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2550


วันที่ประกาศข่าว : 24-10-2550

  ภาระงานสายผู้สอน พ.ศ.2550 
ภาระงานสายผู้สอน พ.ศ. 2550


วันที่ประกาศข่าว : 27-09-2550

  ประกาศด่วน!! นักศึกษาที่กู้ กรอ. 
ขอให้นักศึกษาที่กู้ กรอ. (กู้เฉพาะค่าเทอม) ให้ติดต่อทำสัญญาฯ ที่อาคารกิจการนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 21-09-2550

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ฟรี) 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ของเอเปค หลักสูตรพื้นฐาน(BASIC COURSE)


วันที่ประกาศข่าว : 10-09-2550

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม EndNote 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Impact Factors กับการประเมินผลงานทางวิชาการ และ การใช้โปรแกรม EndNote


วันที่ประกาศข่าว : 30-08-2550

  ขอเชิญทดลองใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิก ThaiLIS เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


วันที่ประกาศข่าว : 28-08-2550

  ขอเชิญอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรี! 
ขอเชิญอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรี ในวันที่ 22-23 กันยายน 2550 หลักสูตรพื้นฐาน 27-28 ตุลาคม 2550 หลักสูตรระดับกลาง


วันที่ประกาศข่าว : 28-08-2550

  โครงการ KHon Kaen MCPD for Web Developer 2 
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan Software Park)


วันที่ประกาศข่าว : 24-08-2550

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนด้วยตนเอง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


วันที่ประกาศข่าว : 14-08-2550

  ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทกวีร่วมสมัย 
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโครงการ "๖๐ ล้านรวมใจถวายสัจจะ...เฉลิมฯ ๘๐ พรรษานวมินทรมหาราช"


วันที่ประกาศข่าว : 11-08-2550

  นักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมจัดรายการสถานีวิทยุ Real Radio... 
สถานีวิทยุ FM 88.5 MHz และ DTV ช่อง 21


วันที่ประกาศข่าว : 10-08-2550

  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสัปดาห์วันแม่ 
ตลาดนัดตะโกราย..ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 พบกับสัปดาห์วันแม่ ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท


วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2550

  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก


วันที่ประกาศข่าว : 09-08-2550

  ประกาศผลสอบผู้ได้รับคัดเลือกทุนบุคคลภายนอก 
ประกาศผลสอบผู้ได้รับคัดเลือกทุนบุคคลภายนอก


วันที่ประกาศข่าว : 18-07-2550

  ตารางการออกอากาศ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลฝ่านดาวเทียม สศศท ๑๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐


วันที่ประกาศข่าว : 13-07-2550

  เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวางแผนและใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด” วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่แผนกงานห้องสมุด เบอร์โทรศัพท์ 3930 และ 3931


วันที่ประกาศข่าว : 11-07-2550

  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2550) 
เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2550)


วันที่ประกาศข่าว : 28-06-2550

  ขอแสดงความยินดีกับ ทีมเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
รวมใจเป็นหนึ่ง...สู่ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ


วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2550

  ขอเชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยโลก 
รวมใจเป็นหนึ่ง...สู่ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ


วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2550

  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง Thai-Japanese Culture on Architecture and Environment 
สำนักงานการคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศ หัวข้อเรื่อง "Thai-Japanese Culture on Architecture and Environment" ทุกวันเสาร์ที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๐ และ ๗, ๔ และ ๒๑ ก.ค. ๕๐ ณ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2550

  ขอแสดงความยินดี... ตัวแทนเยาวชนดีเด่นของประเทศไทย 
นายเอกชัย พานนนท์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ


วันที่ประกาศข่าว : 08-06-2550

  เชิญชวนร่วมร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เชิญชวนร่วมร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ "พ่อแห่งแผ่นดิน" พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 น.


วันที่ประกาศข่าว : 28-05-2550

  ประกาศเรื่องการสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สมัครขอรับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต


วันที่ประกาศข่าว : 26-05-2550

  นักศึกษา มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทานฯ 
นายนิติพงษ์ บุบผามาลา นักศึกษา มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทานฯ


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2550

  ประกาศการเข้าพักหอพัก 
ประกาศการเข้าพักหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2550

  ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย 
ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 23-05-2550

  ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด 
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2550

  ข่าวการประกวดราคา 
เช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจบริเวณชั้นล่างหอพักนักศึกษา(เพิ่มเติม)


วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2550

  ศูนย์ภาษาร่วมกับสาขามนุษยศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 
ศูนย์ภาษาร่วมกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2550 สำหรับบุคลากร-นักศึกษา มทร. อีสานและบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถตรวจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์ที่แนบ


วันที่ประกาศข่าว : 09-05-2550

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (เพิ่มเติม) 
ประกาศ คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (เพิ่มเติม)


วันที่ประกาศข่าว : 02-05-2550

  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส Godzilla 
อาการแสดงบน title bar ของ internet explorer เป็นข้อความว่า Hacked by [ต่อด้วยชื่อคอมพิวเตอร์ของตนเอง หรือชื่ออื่น]


วันที่ประกาศข่าว : 19-03-2550

  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2550 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2550


วันที่ประกาศข่าว : 16-03-2550

  ประกาศสถานที่สอบคัดเลือก สำหรับผู้สมัครของศูนย์มหาวิทยาลัยฯ NEW 
สถานที่สอบคัดเลือก สำหรับผู้สมัครของศูนย์มหาวิทยาลัยฯ


วันที่ประกาศข่าว : 23-02-2550

  นักศึกษาใหม่ (โควต้า) แจ้งขนาดเสื้อกีฬา ด่วน!!!! 
นักศึกษาใหม่ (โควต้า) แจ้งขนาดเสื้อกีฬา ด่วน!!!!


วันที่ประกาศข่าว : 09-02-2550

  ประกาศ Linkระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กรและบริการการศึกษา 
Linkระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กรและบริการการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 25-12-2549

  ประกาศ สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ 
สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ทำการสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธ์ดังต่อไปนี้


วันที่ประกาศข่าว : 19-12-2549

  การแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 41 
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯ


วันที่ประกาศข่าว : 04-12-2549

  ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มศิลปินอีสาน ครั้งที่ 10 
ขอเชิญชม "นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มศิลปินอีสาน ครั้งที่ 10" ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ


วันที่ประกาศข่าว : 29-11-2549

  รายงานผลการแข่งขันกีฬา ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้ง ที่ 24 ณ วิทยาเขตสุรินทร์ 
รายงานผลการแข่งขันกีฬา ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้ง ที่ 24 ณ วิทยาเขตสุรินทร์


วันที่ประกาศข่าว : 30-10-2549

  ขอเชิญร่วมงาน "เปิดประตูฯสัญจร ตะลอน School Tour" 
ขอเชิญนักเรียน คณาจารย์และผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมงาน“เปิดประตูฯสัญจร ตะลอน School Tour” เพื่อเตรียมพร้อมศึกษาต่อในปี 2550


วันที่ประกาศข่าว : 20-10-2549

  ทุนการศึกษา 
http://admission.rmuti.ac.th/Rmuti/RmutiLoan/Loan/website/default.html


วันที่ประกาศข่าว : 12-10-2549

  สมัครงาน มทร.ศรีวิชัย 
สมัครงาน มทร.ศรีวิชัย


วันที่ประกาศข่าว : 03-10-2549

  ธนาคารกรุงไทยรับสมัครงาน 
ธนาคารกรุงไทยรับสมัครงานhttp://www.ktb.co.th/job/job_advertising_specialist.html


วันที่ประกาศข่าว : 13-09-2549

  แผนกวิชาภาษาอังกฤษ เปิดหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 
แผนกวิชาภาษาอังกฤษ เปิดหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน


วันที่ประกาศข่าว : 31-08-2549

  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


วันที่ประกาศข่าว : 30-08-2549

  โครงการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาจากครอบครัว ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ปี 2549 
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาจากครอบครัว ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ปี 2549


วันที่ประกาศข่าว : 22-08-2549

  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานCopyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th