วันที่ประกาศข่าว : 09-02-2559

  ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์และประกวดคำขวัญรณรงค์การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้อง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประชาสัมพันธ์วันที่ประกาศข่าว : 08-02-2559

  แจ้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร สามารถรับผลการตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศวันที่ประกาศข่าว : 03-02-2559

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าวันที่ประกาศข่าว : 03-02-2559

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน "FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร" 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน "FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร" ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. นี้วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2559

  ขอเชิญชวนร่วมการประกวดผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน  
ขอเชิญชวนร่วมการประกวดผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานวันที่ประกาศข่าว : 28-01-2559

  ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016 
ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2559

  ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธ์ในหัวข้อ "มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธ์ุ" 
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธ์ในหัวข้อ "มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธ์ุ"วันที่ประกาศข่าว : 26-01-2559

  ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 19 
ประชาสัมพันธ์วันที่ประกาศข่าว : 06-01-2559

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2559 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ประกาศข่าว : 05-01-2559

  กำหนดวันฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน 
ให้ นศท.ตรวจสอบวันฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนวันที่ประกาศข่าว : 23-12-2558

  กำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 
กำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558วันที่ประกาศข่าว : 30-11-2558

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ประกาศข่าว : 20-10-2558

  แจ้งการตรวจสอบรับไปรษณียภัณฑ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th