วันที่ประกาศข่าว : 14-06-2559

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติมรอบที่ 2) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง (เพิ่มเติมรอบที่ 2)วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2559

  เชิญชวนเข้าร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ มาสคอต ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 34ประจำปีการศึกษา 2559 
เชิญชวนเข้าร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ มาสคอต ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 34ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ประกาศข่าว : 13-06-2559

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกวันที่ประกาศข่าว : 09-06-2559

   กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 
ตรวจสอบรายชื่อลำดับแถวบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2559

  เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิคในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำปีที่ 10 
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิคในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำปีที่ 10วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2559

  ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสานวัฒนธรรมไทยกับอินทัช ปีที่10 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสานวัฒนธรรมไทยกับอินทัช ปีที่10วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2559

  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 2 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 2วันที่ประกาศข่าว : 07-06-2559

  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเยาวชน คนทำดี 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเยาวชน คนทำดีวันที่ประกาศข่าว : 07-06-2559

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอครอบครัว สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอครอบครัว สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็งวันที่ประกาศข่าว : 18-05-2559

  เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวันที่ประกาศข่าว : 18-05-2559

  เชิญชวนเข้าร่วมประกวดการผลิต VDO สารคดีสั้นและออกแบบ Infographic เพื่อ "รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น" 
เชิญชวนเข้าร่วมประกวดการผลิต VDO สารคดีสั้นและออกแบบ Infographic เพื่อ "รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น"วันที่ประกาศข่าว : 13-05-2559

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2559 
มทร.อีสาน รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.ถึง 26 มิ.ย.59 ที่แผนกงานวิชาทหาร ตึกกองพัฒนานักศึกษาวันที่ประกาศข่าว : 29-03-2559

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรใหม่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรมวันที่ประกาศข่าว : 17-02-2559

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศวันที่ประกาศข่าว : 28-01-2559

  ขอเชิญชวนร่วมการประกวดผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน  
ขอเชิญชวนร่วมการประกวดผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานวันที่ประกาศข่าว : 28-01-2559

  ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016 
ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016วันที่ประกาศข่าว : 20-10-2558

  แจ้งการตรวจสอบรับไปรษณียภัณฑ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th