วันที่ประกาศข่าว : 30-05-2559

  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ แข่งขัน ก.พ. ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก) 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ แข่งขัน ก.พ. ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก)



วันที่ประกาศข่าว : 27-05-2559

  แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากร ประจำเดือน เมษายน 2559  
แจ้งค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพัก หอพักสวัสดิการสำหรับบุคลากร ประจำเดือน เมษายน 2559



วันที่ประกาศข่าว : 25-05-2559

  เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้นกิจกรรมทางหายดี มีสุข 
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้นกิจกรรมทางหายดี มีสุข



วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2559

  เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการ วทท.เพื่อเยาวชน 
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการ วทท.เพื่อเยาวชน



วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2559

  เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ



วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2559

  เชิญชวนเข้าร่วมประกวดการผลิต VDO สารคดีสั้นและออกแบบ Infographic เพื่อ "รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น" 
เชิญชวนเข้าร่วมประกวดการผลิต VDO สารคดีสั้นและออกแบบ Infographic เพื่อ "รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น"



วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2559

  เชิญชวนเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ "สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจำถิ่น" 
เชิญชวนเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ "สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจำถิ่น"



วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2559

  เชิญชวนเข้าร่วมงาน Korat Job& Career Expo 2016 
เชิญชวนเข้าร่วมงาน Korat Job& Career Expo 2016



วันที่ประกาศข่าว : 13-05-2559

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2559 
มทร.อีสาน รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.ถึง 26 มิ.ย.59 ที่แผนกงานวิชาทหาร ตึกกองพัฒนานักศึกษา



วันที่ประกาศข่าว : 13-05-2559

  โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี



วันที่ประกาศข่าว : 12-05-2559

  ขอแจ้งยุติการให้บริการ Smart Education SIM  
ขอแจ้งยุติการให้บริการ Smart Education SIM



วันที่ประกาศข่าว : 11-05-2559

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง



วันที่ประกาศข่าว : 10-05-2559

  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาหลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย"  
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาหลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย"



วันที่ประกาศข่าว : 29-03-2559

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรใหม่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม



วันที่ประกาศข่าว : 17-02-2559

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ประกาศ



วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2559

  ขอเชิญชวนร่วมการประกวดผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน  
ขอเชิญชวนร่วมการประกวดผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน



วันที่ประกาศข่าว : 28-01-2559

  ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016 
ขอเชิญชวนร่วมกิจรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก HPC9 Infographic Contest 2016



วันที่ประกาศข่าว : 20-10-2558

  แจ้งการตรวจสอบรับไปรษณียภัณฑ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์



Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th