วันที่ประกาศข่าว : 27-07-2558

  ขอเชิญร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระหว่างนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ 
ขอเชิญร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระหว่างนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆวันที่ประกาศข่าว : 21-07-2558

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ประชาสัมพันธ์วันที่ประกาศข่าว : 21-07-2558

  เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณโรงอาหารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ล็อค 
เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณโรงอาหารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ล็อควันที่ประกาศข่าว : 07-07-2558

  คณะผุู้บริหาร มทร.อีสาน เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
นนี้ (7 ก.ค. 2558) ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดี มทร.อีสาน ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 12 กรกฎาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน"Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th