วันที่ประกาศข่าว : 21-05-2558

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 (ประกาศ 21 พ.ค.58) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 (ประกาศ 21 พ.ค.58)วันที่ประกาศข่าว : 18-05-2558

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจวันที่ประกาศข่าว : 18-05-2558

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน 5 สาขาวิชาวันที่ประกาศข่าว : 23-04-2558

  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)วันที่ประกาศข่าว : 27-10-2557

  กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557Copyright © 2012-2014 Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 แฟกส์ 044-233052 email: info@rmuti.ac.th