มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน

ข้อมูลมหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
 
 
Copyright © 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - หน้าแรก. Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th  
Joomla templates 1.7 by Hostgator