มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

ข้อมูลมหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
 
 
Copyright © 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - หน้าแรก. Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved | Powered By ITA 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 271312, 044 242977, 044 233000 แฟกส์: 044 242217, 044 242977, 044 259538 E-mail : info@rmuti.ac.th  
Joomla templates 1.7 by Hostgator